Issue cover v15i12

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 15 (12); 2019

Research Papers

Graphic abstract

GATA Binding Protein 3 Boosts Extracellular ATP Hydrolysis and Inhibits Metastasis of Breast Cancer by Up-regulating Ectonucleoside Triphosphate Diphosphohydrolase 3
Meifang Li, Yuzhu Qi, Min Chen, Zun Wang, De Zeng, Yingsheng Xiao, Shaozhong Li, Haoyu Lin, Xiaolong Wei, Guojun Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(12): 2522-2537. doi:10.7150/ijbs.35563
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

microRNA-1 Regulates NCC Migration and Differentiation by Targeting sec63
Dongyue Wang, Yajuan Weng, Shuyu Guo, Wenhao Qin, Jieli Ni, Lei Yu, Yuxin Zhang, Qingshun Zhao, Jingjing Ben, Junqing Ma
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(12): 2538-2547. doi:10.7150/ijbs.35357
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

EGF suppresses the expression of miR-124a in pancreatic β cell lines via ETS2 activation through the MEK and PI3K signaling pathways
Lin Yang, Yuansen Zhu, Delin Kong, Jiawei Gong, Wen Yu, Yang Liang, Yuzhe Nie, Chun-Bo Teng
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(12): 2561-2575. doi:10.7150/ijbs.34985
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Muscle Injury Associated Elevated Oxidative Stress and Abnormal Myogenesis in Patients with Idiopathic Scoliosis
Jiong Li, Mingxing Tang, Guanteng Yang, Longjie Wang, Qile Gao, Hongqi Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(12): 2584-2595. doi:10.7150/ijbs.33340
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Phosphorylase Kinase β Represents a Novel Prognostic Biomarker and Inhibits Malignant Phenotypes of Liver Cancer Cell
Wenjing Yang, Chunyan Zhang, Yihao Li, Anli Jin, Yunfan Sun, Xinrong Yang, Beili Wang, Wei Guo
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(12): 2596-2606. doi:10.7150/ijbs.33278
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Osimertinib and pterostilbene in EGFR-mutation-positive non-small cell lung cancer (NSCLC)
Jillian Wilhelmina Paulina Bracht, Niki Karachaliou, Jordi Berenguer, Carlos Pedraz-Valdunciel, Martyna Filipska, Carles Codony-Servat, Jordi Codony-Servat, Rafael Rosell
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(12): 2607-2614. doi:10.7150/ijbs.32889
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MiR-93 regulates vascular smooth muscle cell proliferation, and neointimal formation through targeting Mfn2
Shengdong Feng, Lu Gao, Dianhong Zhang, Xinyu Tian, Lingyao Kong, Huiting Shi, Leiming Wu, Zhen Huang, Binbin Du, Cui Liang, Yanzhou Zhang, Rui Yao
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(12): 2615-2626. doi:10.7150/ijbs.36995
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Downregulation of miR-199a-3p mediated by the CtBP2-HDAC1-FOXP3 transcriptional complex contributes to acute lung injury by targeting NLRP1
Zhi Chen, Wei-Hua Dong, Qiang Chen, Qiu-Gen Li, Zhong-Min Qiu
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(12): 2627-2640. doi:10.7150/ijbs.37133
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Evaluation of the effects of sequence length and microsatellite instability on single-guide RNA activity and specificity
Changzhi Zhao, Yunlong Wang, Xiongwei Nie, Xiaosong Han, Hailong Liu, Guanglei Li, Gaojuan Yang, Jinxue Ruan, Yunlong Ma, Xinyun Li, Huijun Cheng, Shuhong Zhao, Yaping Fang, Shengsong Xie
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(12): 2641-2653. doi:10.7150/ijbs.37152
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Gene signature predictive of hepatocellular carcinoma patient response to transarterial chemoembolization
Valerie Fako, Sean P. Martin, Yotsawat Pomyen, Anuradha Budhu, Jittiporn Chaisaingmongkol, Sophia Franck, Joyce Man-Fong Lee, Irene Oi-Lin Ng, Tan-To Cheung, Xiyang Wei, Niya Liu, Junfang Ji, Lei Zhao, Zhaogang Liu, Hu-Liang Jia, Zhao-You Tang, Lun-Xiu Qin, Roman Kloeckner, Jens Marquardt, Tim Greten, Xin Wei Wang
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(12): 2654-2663. doi:10.7150/ijbs.39534
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

BmBlimp-1 gene encoding a C2H2 zinc finger protein is required for wing development in the silkworm Bombyx mori
Song-Yuan Wu, Xiao-Ling Tong, Chun-Lin Li, Xin Ding, Zhu-Lin Zhang, Chun-Yan Fang, Duan Tan, Hai Hu, Huai Liu, Fang-Yin Dai
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(12): 2664-2675. doi:10.7150/ijbs.34743
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The PACAP-derived peptide MPAPO facilitates corneal wound healing by promoting corneal epithelial cell proliferation and trigeminal ganglion cell axon regeneration
Zixian Wang, Wailan Shan, Huixian Li, Jia Feng, Shiyin Lu, Biqian Ou, Min Ma, Yi Ma
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(12): 2676-2691. doi:10.7150/ijbs.35630
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

RMP/URI inhibits both intrinsic and extrinsic apoptosis through different signaling pathways
Yuan Ji, Jian Shen, Min Li, Xiaoxiao Zhu, Yanyan Wang, Jiazheng Ding, Shunyao Jiang, Linqi Chen, Wenxiang Wei
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(12): 2692-2706. doi:10.7150/ijbs.36829
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Healthy mitochondria inhibit the metastatic melanoma in lungs
Ailing Fu, Yixue Hou, Zhenyao Yu, Zizhen Zhao, Zesheng Liu
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(12): 2707-2718. doi:10.7150/ijbs.38104
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Optimization Strategy for Generating Gene-edited Tibet Minipigs by Synchronized Oestrus and Cytoplasmic Microinjection
Bangzhu Chen, Peng Gu, Junshuang Jia, Wei Liu, Yumin Liu, Wen Liu, Tao Xu, Xiaolin Lin, Taoyan Lin, Yu Liu, Hengwei Chen, Mingchen Xu, Jin Yuan, Jianing Zhang, Yinghui Zhang, Dong Xiao, Weiwang Gu
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(12): 2719-2732. doi:10.7150/ijbs.35930
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CREB1/Lin28/miR-638/VASP Interactive Network Drives the Development of Breast Cancer
Peng-Chao Hu, Kai Li, Yi-Hao Tian, Wen-Ting Pan, Ying Wang, Xiao-Long Xu, Yan-Qi He, Yang Gao, Lei Wei, Jing-Wei Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(12): 2733-2749. doi:10.7150/ijbs.36854
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MTERFD1 promotes cell growth and irradiation resistance in colorectal cancer by upregulating interleukin-6 and interleukin-11
Xiaoshuang Liu, Xiaopeng Cao, Cong Liu, Yi Cao, Quanquan Zhao, Xiaojie Tan, Xu Li, Xiaodong Xu, Enda Yu, Hao Wang
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(12): 2750-2762. doi:10.7150/ijbs.36916
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Matrix Mechanics as Regulatory Factors and Therapeutic Targets in Hepatic Fibrosis
Guobao Chen, Bin Xia, Qiang Fu, Xiang Huang, Fuping Wang, Zhongmin Chen, Yonggang Lv
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(12): 2509-2521. doi:10.7150/ijbs.37500
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Current Progress in CAR-T Cell Therapy for Solid Tumors
Shuo Ma, Xinchun Li, Xinyue Wang, Liang Cheng, Zhong Li, Changzheng Zhang, Zhenlong Ye, Qijun Qian
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(12): 2548-2560. doi:10.7150/ijbs.34213
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Research Advances in CKLF-like MARVEL Transmembrane Domain-containing Family in Non-small Cell Lung Cancer
Keheng Wu, Xiaoman Li, Huadi Gu, Qiao Yang, Yingying Liu, Liang Wang
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(12): 2576-2583. doi:10.7150/ijbs.33733
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image