Issue cover v15i7

Previous issue | Next issue | Archive | Cover PDF   

Volume 15 (7); 2019

Research Papers

Graphic abstract

Prognostic Score Predicts Survival in HPV-Negative Head and Neck Squamous Cell Cancer Patients
Xu Qian, Duc T. Nguyen, Yue Dong, Branko Sinikovic, Andreas M. Kaufmann, Jeffrey N. Myers, Andreas E. Albers, Edward A. Graviss
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(7): 1336-1344. doi:10.7150/ijbs.33329
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Huaier polysaccharide inhibits the stem-like characteristics of ERα-36high triple negative breast cancer cells via inactivation of the ERα-36 signaling pathway
Baoquan Hu, Wenting Yan, Minghao Wang, Xiang Cui, Ying Hu, Qingqiu Chen, Yi Zhang, Xiaowei Qi, Jun Jiang
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(7): 1358-1367. doi:10.7150/ijbs.27360
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Exosomal Micro RNAs Derived from Dermal Papilla Cells Mediate Hair Follicle Stem Cell Proliferation and Differentiation
Hailong Yan, Ye Gao, Qiang Ding, Jiao Liu, Yan Li, Miaohan Jin, Han Xu, Sen Ma, Xiaolong Wang, Wenxian Zeng, Yulin Chen
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(7): 1368-1382. doi:10.7150/ijbs.33233
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

P11 Loss-of-Function is Associated with Decreased Cell Proliferation and Neurobehavioral Disorders in Mice
Guosheng Liu, Yabo Wang, Weixin Zheng, Hanhua Cheng, Rongjia Zhou
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(7): 1383-1395. doi:10.7150/ijbs.33773
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

A Mathematical Modelling of Initiation of Dendritic Cells-Induced T Cell Immune Response
Wen-zhu Huang, Wen-hui Hu, Yun Wang, Jin Chen, Zu-quan Hu, Jing Zhou, Lina Liu, Wei Qiu, Fu-zhou Tang, Shi-chao Zhang, Yan Ouyang, Yuan-nong Ye, Guo-qiang Xu, Jin-hua Long, Zhu Zeng
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(7): 1396-1403. doi:10.7150/ijbs.33412
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

The landscape of DNA methylation associated with the transcriptomic network in layers and broilers generates insight into embryonic muscle development in chicken
Zihao Liu, Shunshun Han, Xiaoxu Shen, Yan Wang, Can Cui, Haorong He, Yuqi Chen, Jing Zhao, Diyan Li, Qing Zhu, Huadong Yin
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(7): 1404-1418. doi:10.7150/ijbs.35073
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

TFAP2A Induced KRT16 as an Oncogene in Lung Adenocarcinoma via EMT
Liu Yuanhua, Qian Pudong, Zhu Wei, Wu Yuan, Liu Delin, Zhang Yan, Liang Geyu, Shen Bo
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(7): 1419-1428. doi:10.7150/ijbs.34076
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

The Antioxidant MitoQ Protects Against CSE-Induced Endothelial Barrier Injury and Inflammation by Inhibiting ROS and Autophagy in Human Umbilical Vein Endothelial Cells
Sha Chen, Yu Wang, Hailin Zhang, Ran Chen, Fangfang Lv, Zhengmao Li, Ting Jiang, Daopeng Lin, Hongyu Zhang, Li Yang, Xiaoxia Kong
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(7): 1440-1451. doi:10.7150/ijbs.30193
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

SAROTUP: a suite of tools for finding potential target-unrelated peptides from phage display data
Bifang He, Heng Chen, Ning Li, Jian Huang
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(7): 1452-1459. doi:10.7150/ijbs.31957
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

The CtBP1-HDAC1/2-IRF1 transcriptional complex represses the expression of the long noncoding RNA GAS5 in human osteosarcoma cells
Xinliang Zhang, Kaili Du, Zhenkai Lou, Keyuan Ding, Fan Zhang, Jinwen Zhu, Zhen Chang
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(7): 1460-1471. doi:10.7150/ijbs.33529
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Hypericin maintians PDX1 expression via the Erk pathway and protects islet β-cells against glucotoxicity and lipotoxicity
Chen Liang, Fang Hao, Xinlei Yao, Ye Qiu, Lei Liu, Shuyue Wang, Chunlei Yu, Zhenbo Song, Yongli Bao, Jingwen Yi, Yanxin Huang, Yin Wu, Lihua Zheng, Ying Sun, Guannan Wang, Xiaoguang Yang, Shaonian Yang, Luguo Sun, Yuxin Li
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(7): 1472-1487. doi:10.7150/ijbs.33817
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Increased expression of TRIP13 drives the tumorigenesis of bladder cancer in association with the EGFR signaling pathway
Yanjun Gao, Shanhui Liu, Qi Guo, Su Zhang, Youli Zhao, Hanzhang Wang, Tianbao Li, Yuwen Gong, Yuhan Wang, Tao Zhang, Zhilong Dong, Dean Bacich, Wasim H. Chowdhury, Ronald Rodriguez, Zhiping Wang
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(7): 1488-1499. doi:10.7150/ijbs.32718
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Scutellaria Flavonoids Effectively Inhibit the Malignant Phenotypes of Non-small Cell Lung Cancer in an Id1-dependent Manner
Zhengxiao Zhao, Baojun Liu, Jing Sun, Linwei Lu, Lumei Liu, Jian Qiu, Qiuping Li, Chen Yan, Shan Jiang, Nabijan Mohammadtursun, Wenjuan Ma, Mihui Li, Jingcheng Dong, Weiyi Gong
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(7): 1500-1513. doi:10.7150/ijbs.33146
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

miR-1204 promotes hepatocellular carcinoma progression through activating MAPK and c-Jun/AP1 signaling by targeting ZNF418
Liang Wang, Liankang Sun, Yufeng Wang, Bowen Yao, Runkun Liu, Tianxiang Chen, Kangsheng Tu, Qingguang Liu, Zhikui Liu
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(7): 1514-1522. doi:10.7150/ijbs.33658
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

The antipsychotic agent flupentixol is a new PI3K inhibitor and potential anticancer drug for lung cancer
Chao Dong, Yin Chen, Hongjian Li, Yi Yang, Hongtao Zhang, Kunbin Ke, Xi-Nan Shi, Xu Liu, Ling Li, Jing Ma, Hsiang-Fu Kung, Ceshi Chen, Marie Chia-mi Lin
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(7): 1523-1532. doi:10.7150/ijbs.32625
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Amorphous solid dispersion of Berberine mitigates apoptosis via iPLA2β/Cardiolipin/Opa1 pathway in db/db mice and in Palmitate-treated MIN6 β-cells
Junnan Li, Hongwei Du, Meishuang Zhang, Zhi Zhang, Fei Teng, Yali Zhao, Wenyou Zhang, Yang Yu, Linjing Feng, Xinming Cui, Ming Zhang, Tzongshi Lu, Fengying Guan, Li Chen
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(7): 1533-1545. doi:10.7150/ijbs.32020
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

The Structural Function of Nestin in Cell Body Softening is Correlated with Cancer Cell Metastasis
Ayana Yamagishi, Moe Susaki, Yuta Takano, Mei Mizusawa, Mari Mishima, Masumi Iijima, Shun'ichi Kuroda, Tomoko Okada, Chikashi Nakamura
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(7): 1546-1556. doi:10.7150/ijbs.33423
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

miR-155-5p Promotes Dorsal Root Ganglion Neuron Axonal Growth in an Inhibitory Microenvironment via the cAMP/PKA Pathway
Tianyi Wang, Bo Li, Zhijie Wang, Xin Yuan, Chuanjie Chen, Yanjun Zhang, Ziwei Xia, Xin Wang, Mei Yu, Wen Tao, Liang Zhang, Xu Wang, Zheng Zhang, Xiaoling Guo, Guangzhi Ning, Shiqing Feng, Xueming Chen
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(7): 1557-1570. doi:10.7150/ijbs.31904
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Reviews

Graphic abstract

Role of Pyroptosis in Cardiovascular Diseases and its Therapeutic Implications
Cheng Zeng, Renqing Wang, Hongmei Tan
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(7): 1345-1357. doi:10.7150/ijbs.33568
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Lichen Sclerosus: An autoimmunopathogenic and genomic enigma with emerging genetic and immune targets
Davis A. Tran, Xiaohui Tan, Charles J. Macri, Andrew T. Goldstein, Sidney W. Fu
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(7): 1429-1439. doi:10.7150/ijbs.34613
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]