Issue cover v17i10

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 17 (10); 2021

Research Papers

Graphic abstract

Cx43 deficiency confers EMT-mediated tamoxifen resistance to breast cancer via c-Src/PI3K/Akt pathway
Deng-Pan Wu, Yan Zhou, Li-Xiang Hou, Xiao-Xiao Zhu, Wen Yi, Si-Man Yang, Tian-Yu Lin, Jin-Lan Huang, Bei Zhang, Xiao-Xing Yin
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(10): 2380-2398. doi:10.7150/ijbs.55453
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Soluble Receptor for Advanced Glycation End-products regulates age-associated Cardiac Fibrosis
Francesco Scavello, Filippo Zeni, Giuseppina Milano, Federica Macrì, Stefania Castiglione, Estella Zuccolo, Alessandro Scopece, Giovanni Pezone, Calogero C. Tedesco, Patrizia Nigro, Genny Degani, Elisa Gambini, Fabrizio Veglia, Laura Popolo, Giulio Pompilio, Gualtiero I. Colombo, Marco E. Bianchi, Angela Raucci
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(10): 2399-2416. doi:10.7150/ijbs.56379
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

USP24-GSDMB complex promotes bladder cancer proliferation via activation of the STAT3 pathway
Haiqing He, Lu Yi, Bin Zhang, Bin Yan, Ming Xiao, Jiannan Ren, Dong Zi, Liang Zhu, Zhaohui Zhong, Xiaokun Zhao, Xin Jin, Wei Xiong
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(10): 2417-2429. doi:10.7150/ijbs.54442
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Osteocytes but not osteoblasts directly build mineralized bone structures
Ke Wang, Yinshi Ren, Shuxian Lin, Yan Jing, Chi Ma, Jun Wang, X. Baozhi Yuan, Xianglong Han, Hu Zhao, Zheng Wang, Minghao Zheng, Yin Xiao, Lin Chen, Bjorn Reino Olsen, Jian Q. Feng
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(10): 2430-2448. doi:10.7150/ijbs.61012
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Combination of Ferulic Acid, Ligustrazine and Tetrahydropalmatine attenuates Epithelial-mesenchymal Transformation via Wnt/β-catenin Pathway in Endometriosis
Chengling Zhang, Ying Zhang, Haiying Pan, Yi Tan, Qinghua Wei, Xueshan Dai, Jiahui Wei, Yi Chen
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(10): 2449-2460. doi:10.7150/ijbs.60167
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

BCAR1 plays critical roles in the formation and immunoevasion of invasive circulating tumor cells in lung adenocarcinoma
Chun-Guo Mao, Sha-sha Jiang, Xiao-yang Wang, Shao-Lin Tao, Bin Jiang, Cheng-Yi Mao, Yan-Lian Yang, Zhi-Yuan Hu, Tan Long, Hua Jin, Qun-You Tan, Yi Huang, Bo Deng
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(10): 2461-2475. doi:10.7150/ijbs.61790
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Cantharidin inhibits osteosarcoma proliferation and metastasis by directly targeting miR-214-3p/DKK3 axis to inactivate β-catenin nuclear translocation and LEF1 translation
Shaopu Hu, Junli Chang, Hongfeng Ruan, Wenlan Zhi, Xiaobo Wang, Fulai Zhao, Xiaoping Ma, Xingyuan Sun, Qianqian Liang, Hao Xu, Yongjun Wang, Yanping Yang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(10): 2504-2522. doi:10.7150/ijbs.51638
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MUC3A promotes non-small cell lung cancer progression via activating the NFκB pathway and attenuates radiosensitivity
Yingming Sun, Xiaoge Sun, Chengcheng You, Shijing Ma, Yuan Luo, Shan Peng, Fang Tang, Xiaoli Tian, Feng Wang, Zhengrong Huang, Hongnv Yu, Yu Xiao, Xiaoyong Wang, Junhong Zhang, Yan Gong, Conghua Xie
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(10): 2523-2536. doi:10.7150/ijbs.59430
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Celastrol ameliorates vascular neointimal hyperplasia through Wnt5a-involved autophagy
Ya-Ning Shi, Le-Ping Liu, Chang-Feng Deng, Tan-Jun Zhao, Zhe Shi, Jian-Ye Yan, Yong-Zhen Gong, Duan-Fang Liao, Li Qin
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(10): 2561-2575. doi:10.7150/ijbs.58715
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Aberrant FGFR4 signaling worsens nonalcoholic steatohepatitis in FGF21KO mice
Youxi Yu, Xiaoju Shi, Qianqian Zheng, Xingtong Wang, Xingkai Liu, Min Tan, Guoyue Lv, Ping Zhang, Robert C. Martin, Yan Li
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(10): 2576-2589. doi:10.7150/ijbs.58776
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Single-cell transcriptomics reveals heterogeneous progression and EGFR activation in pancreatic adenosquamous carcinoma
Xin Zhao, Han Li, Shaocheng Lyu, Jialei Zhai, Zhiwei Ji, Zhigang Zhang, Xinxue Zhang, Zhe Liu, Huaguang Wang, Junming Xu, Hua Fan, Jiantao Kou, Lixin Li, Ren Lang, Qiang He
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(10): 2590-2605. doi:10.7150/ijbs.58886
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Cisplatin Induces Pyroptosis via Activation of MEG3/NLRP3/caspase-1/GSDMD Pathway in Triple-Negative Breast Cancer
Honglin Yan, Bin Luo, Xiaoyan Wu, Feng Guan, Xinxin Yu, Lina Zhao, Xiaokang Ke, Juan Wu, Jingping Yuan
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(10): 2606-2621. doi:10.7150/ijbs.60292
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

RHOV promotes lung adenocarcinoma cell growth and metastasis through JNK/c-Jun pathway
Deyu Zhang, Qiwei Jiang, Xiangwei Ge, Yanzhu Shi, Tianxing Ye, Yue Mi, Tian Xie, Qihong Li, Qinong Ye
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(10): 2622-2632. doi:10.7150/ijbs.59939
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Downregulation of m6A Reader YTHDC2 Promotes the Proliferation and Migration of Malignant Lung Cells via CYLD/NF-κB Pathway
Jin Wang, Lirong Tan, Beibei Jia, Xiaofan Yu, Ruixin Yao, Nan OUYang, Xueting Yu, Xiyuan Cao, Jian Tong, Tao Chen, Rui Chen, Jianxiang Li
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(10): 2633-2651. doi:10.7150/ijbs.58514
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The Spleen Tyrosine Kinase Inhibitor, Entospletinib (GS-9973) Restores Chemosensitivity in Lung Cancer Cells by Modulating ABCG2-mediated Multidrug Resistance
Silpa Narayanan, Zhuo-Xun Wu, Jing-Quan Wang, Hansu Ma, Nikita Acharekar, Jagadish Koya, Sabesan Yoganathan, Shuo Fang, Zhe-Sheng Chen, Yihang Pan
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(10): 2652-2665. doi:10.7150/ijbs.61229
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Emerging Significance and Therapeutic Potential of Extracellular vesicles
Ruhua Luo, Mengmeng Liu, Tiantian Tan, Qian Yang, Yue Wang, Lianhui Men, Liping Zhao, Honghua Zhang, Shuling Wang, Tian Xie, Qingchang Tian
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(10): 2476-2486. doi:10.7150/ijbs.59296
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Towards Post-Meiotic Sperm Production: Genetic Insight into Human Infertility from Mouse Models
Muhammad Azhar, Saba Altaf, Islam Uddin, Jinbao Cheng, Limin Wu, Xianhong Tong, Weibing Qin, Jianqiang Bao
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(10): 2487-2503. doi:10.7150/ijbs.60384
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

New insights into the important roles of tumor cell-intrinsic PD-1
Hongmei Zheng, Yue Ning, Yuting Zhan, Sile Liu, Qiuyuan Wen, Songqing Fan
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(10): 2537-2547. doi:10.7150/ijbs.60114
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The Role of Cyclophilins in Inflammatory Bowel Disease and Colorectal Cancer
Lifang Liang, Rongxiao Lin, Ying Xie, Huaqing Lin, Fangyuan Shao, Wen Rui, Hongyuan Chen
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(10): 2548-2560. doi:10.7150/ijbs.58671
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Microorganisms in chemotherapy for pancreatic cancer: An overview of current research and future directions
Si-Yuan Lu, Jie Hua, Jin Xu, Miao-Yan Wei, Chen Liang, Qing-Cai Meng, Jiang Liu, Bo Zhang, Wei Wang, Xian-Jun Yu, Si Shi
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(10): 2666-2682. doi:10.7150/ijbs.59117
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image