Issue cover v17i9

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 17 (9); 2021

Research Papers

Graphic abstract

Disruption of myofibroblastic Notch signaling attenuates liver fibrosis by modulating fibrosis progression and regression
Zhensheng Yue, Zijian Jiang, Bai Ruan, Juanli Duan, Ping Song, Jingjing Liu, Hua Han, Lin Wang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(9): 2135-2146. doi:10.7150/ijbs.60056
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

BMP and Notch Signaling Pathways differentially regulate Cardiomyocyte Proliferation during Ventricle Regeneration
Wenyuan Wang, Ye-Fan Hu, Meijun Pang, Nannan Chang, Chunxiao Yu, Qi Li, Jing-Wei Xiong, Yuanyuan Peng, Ruilin Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(9): 2157-2166. doi:10.7150/ijbs.59648
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Rac GTPase activating protein 1 promotes gallbladder cancer via binding DNA ligase 3 to reduce apoptosis
Rui Bian, Wei Dang, Xiaoling Song, Liguo Liu, Chengkai Jiang, Yang Yang, Yongsheng Li, Lin Li, Xuechuan Li, Yunping Hu, Runfa Bao, Yingbin Liu
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(9): 2167-2180. doi:10.7150/ijbs.58857
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Dual-specificity Phosphatase 9 protects against Cardiac Hypertrophy by targeting ASK1
Lang Jiang, Lingyun Ren, Xin Guo, Jing Zhao, Hao Zhang, Shanshan Chen, Sheng Le, Hao Liu, Ping Ye, Manhua Chen, Jiahong Xia
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(9): 2193-2204. doi:10.7150/ijbs.57130
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Hexokinase 3 dysfunction promotes tumorigenesis and immune escape by upregulating monocyte/macrophage infiltration into the clear cell renal cell carcinoma microenvironment
Wenhao Xu, Wang-Rui Liu, Yue Xu, Xi Tian, Aihetaimujiang Anwaier, Jia-Qi Su, Wen-Kai Zhu, Guo-Hai Shi, Gao-Meng Wei, Yong-Ping Huang, Yuan-Yuan Qu, Hai-Liang Zhang, Ding-Wei Ye
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(9): 2205-2222. doi:10.7150/ijbs.58295
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Deciphering the effects of PYCR1 on cell function and its associated mechanism in hepatocellular carcinoma
Yanzhen Xu, Wenpu Zuo, Xiao Wang, Qinle Zhang, Xiang Gan, Ning Tan, Wenxian Jia, Jiayi Liu, Zhouquan Li, Bo Zhou, Dong Zhao, Zhibin Xie, Yanjun Tan, Shengfeng Zheng, Chengwu Liu, Hongtao Li, Zhijian Chen, Xiaoli Yang, Zhaoquan Huang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(9): 2223-2239. doi:10.7150/ijbs.58026
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Inhibition of de novo pyrimidine synthesis augments Gemcitabine induced growth inhibition in an immunocompetent model of pancreatic cancer
Thuy Phan, Vu H. Nguyen, Ralf Buettner, Corey Morales, Lifeng Yang, Paul Wong, Weiman Tsai, Marcela d'Alincourt Salazar, Ziv Gil, Don J Diamond, Joshua D. Rabinowitz, Steven Rosen, Laleh G. Melstrom
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(9): 2240-2251. doi:10.7150/ijbs.60473
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MiR-17-5p and MKL-1 modulate stem cell characteristics of gastric cancer cells
Zhou-Tong Dai, Yuan Xiang, Yuan-yuan Duan, Jun Wang, Jia Peng Li, Hui-Min Zhang, Chao Cheng, Qiong Wang, Tong-Cun Zhang, Xing-Hua Liao
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(9): 2278-2293. doi:10.7150/ijbs.57338
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CircHIPK3 regulates pulmonary fibrosis by facilitating glycolysis in miR-30a-3p/FOXK2-dependent manner
Qi Xu, Demin Cheng, Guanru Li, Yi Liu, Ping Li, Wenqing Sun, Dongyu Ma, Chunhui Ni
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(9): 2294-2307. doi:10.7150/ijbs.57915
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

High ovarian GDF-8 levels contribute to elevated estradiol production in ovarian hyperstimulation syndrome by stimulating aromatase expression
Lanlan Fang, Yang Yan, Sijia Wang, Yanjie Guo, Yiran Li, Qiongqiong Jia, Xiaoyu Han, Boqun Liu, Jung-Chien Cheng, Ying-Pu Sun
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(9): 2338-2347. doi:10.7150/ijbs.60332
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Capivasertib restricts SARS-CoV-2 cellular entry: a potential clinical application for COVID-19
Fang Sun, Chenglin Mu, Hang Fai Kwok, Jiyuan Xu, Yingliang Wu, Wanhong Liu, Jean-Marc Sabatier, Cédric Annweiler, Xugang Li, Zhijian Cao, Yingqiu Xie
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(9): 2348-2355. doi:10.7150/ijbs.57810
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Inhibition of Death-associated Protein Kinase 1 protects against Epileptic Seizures in mice
Chen-Ling Gan, Yulian Zou, Yongfang Xia, Tao Zhang, Dongmei Chen, Guihua Lan, Yingxue Mei, Long Wang, Xindong Shui, Li Hu, Hekun Liu, Tae Ho Lee
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(9): 2356-2366. doi:10.7150/ijbs.59922
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Recombinant human bone morphogenetic protein 2 and 7 inhibit the degeneration of intervertebral discs by blocking the Puma-dependent apoptotic signaling
Shiwei Xie, Chenyang Zhao, Wei Chen, Gengwu Li, Zhiwei Xiong, Xiangjun Tang, Fan Zhang, Heng Xiao
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(9): 2367-2379. doi:10.7150/ijbs.56823
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

The role of Exosomes in the Pathogenesis of Nasopharyngeal Carcinoma and the involved Clinical Application
Huidan Luo, Bin Yi
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(9): 2147-2156. doi:10.7150/ijbs.59688
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Interaction between Aβ and Tau in the Pathogenesis of Alzheimer's Disease
Huiqin Zhang, Wei Wei, Ming Zhao, Lina Ma, Xuefan Jiang, Hui Pei, Yu Cao, Hao Li
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(9): 2181-2192. doi:10.7150/ijbs.57078
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Heme oxygenase 1: a novel oncogene in multiple gynecological cancers
Jia-Jing Lu, Ayitila Abudukeyoumu, Xing Zhang, Li-Bing Liu, Ming-Qing Li, Feng Xie
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(9): 2252-2261. doi:10.7150/ijbs.61073
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The Role of N6-Methyladenosine Modified Circular RNA in Pathophysiological Processes
Mei Tang, Yonggang Lv
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(9): 2262-2277. doi:10.7150/ijbs.60131
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

miR-223: An Effective Regulator of Immune Cell Differentiation and Inflammation
Peng Jiao, Xing-Ping Wang, Zhuo-Ma Luoreng, Jian Yang, Li Jia, Yun Ma, Da-Wei Wei
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(9): 2308-2322. doi:10.7150/ijbs.59876
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

N6-methyladenosine (m6A) in pancreatic cancer: Regulatory mechanisms and future direction
Jian Li, Fangjuan Wang, Yongkang Liu, Huaizhi Wang, Bing Ni
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(9): 2323-2335. doi:10.7150/ijbs.60115
Full text PDF PubMed PMC

Erratum

Long noncoding RNA LINC01123 promotes the proliferation and invasion of hepatocellular carcinoma cells by modulating the miR-34a-5p/TUFT1 axis: Erratum
Zunqiang Xiao, Yang Liu, Junjun Zhao, Lijie Li, Linjun Hu, Qiliang Lu, Zhi Zeng, Xin Liu, Dongsheng Huang, Wei Yang, Qiuran Xu
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(9): 2336-2337. doi:10.7150/ijbs.61069
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image