Issue cover v17i11

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 17 (11); 2021

Research Papers

Graphic abstract

TNF-α augments CXCL10/CXCR3 axis activity to induce Epithelial-Mesenchymal Transition in colon cancer cell
Zhengcheng Wang, Xiang Ao, Zhilin Shen, Luoquan Ao, Xiaofeng Wu, Chengxiu Pu, Wei Guo, Wei Xing, Min He, Hongfeng Yuan, Jianhua Yu, Ling Li, Xiang Xu
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(11): 2683-2702. doi:10.7150/ijbs.61350
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Tagitinin C induces ferroptosis through PERK-Nrf2-HO-1 signaling pathway in colorectal cancer cells
Ruiran Wei, Yueqin Zhao, Juan Wang, Xu Yang, Shunlin Li, Yinyuan Wang, Xingzhi Yang, Jimin Fei, Xiaojiang Hao, Yuhan Zhao, Liming Gui, Xiao Ding
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(11): 2703-2717. doi:10.7150/ijbs.59404
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

C. tropicalis promotes chemotherapy resistance in colon cancer through increasing lactate production to regulate the mismatch repair system
Junxing Qu, Zhiheng Sun, Chen Peng, Daoqian Li, Wenyue Yan, Zhen Xu, Yayi Hou, Sunan Shen, Ping Chen, Tingting Wang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(11): 2756-2769. doi:10.7150/ijbs.59262
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Crosstalk between hypoxia-sensing ULK1/2 and YAP-driven glycolysis fuels pancreatic ductal adenocarcinoma development
Yu Jia, Hui-Yan Li, Ying Wang, Jue Wang, Jing-Wen Zhu, Yan-Yan Wei, Lu Lou, Xing Chen, Shi-Jing Mo
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(11): 2772-2794. doi:10.7150/ijbs.60018
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

miR-21a-5p Promotes Inflammation following Traumatic Spinal Cord Injury through Upregulation of Neurotoxic Reactive Astrocyte (A1) Polarization by Inhibiting the CNTF/STAT3/Nkrf Pathway
Yining Zhang, Tingting Meng, Jianan Chen, Ying Zhang, Jianning Kang, Xinyu Li, Guilian Yu, Lige Tian, Zhengxin Jin, Hui Dong, Xiaodi Zhang, Bin Ning
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(11): 2795-2810. doi:10.7150/ijbs.60509
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Ailanthus Altissima-derived Ailanthone enhances Gastric Cancer Cell Apoptosis by Inducing the Repression of Base Excision Repair by Downregulating p23 Expression
Chun-ming Wang, Hua-fu Li, Xiao-kun Wang, Wu-guo Li, Qiao Su, Xing Xiao, Teng-fei Hao, Wei Chen, Ya-wei Zhang, Hai-yong Zhang, Wang Wu, Zhen-ran Hu, Guang-yin Zhao, Ming-yu Huo, Yu-long He, Chang-hua Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(11): 2811-2825. doi:10.7150/ijbs.60674
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Long noncoding RNA UCA1 regulates HCV replication and antiviral response via miR-145-5p/SOCS7/IFN pathway
Haiyan Zeng, Lei Li, Yi Gao, Guojun Wu, Zhouhua Hou, Shuiping Liu
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(11): 2826-2840. doi:10.7150/ijbs.59227
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CXCL16 Promotes Gastric Cancer Tumorigenesis via ADAM10-Dependent CXCL16/CXCR6 Axis and Activates Akt and MAPK Signaling Pathways
Jing Han, Runjia Fu, Cong Chen, Xiaojing Cheng, Ting Guo, Longtao Huangfu, Xiaomei Li, Hong Du, Xiaofang Xing, Jiafu Ji
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(11): 2841-2852. doi:10.7150/ijbs.57826
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Crucial Role of Mammalian Glutaredoxin 3 in Cardiac Energy Metabolism in Diet-induced Obese Mice Revealed by Transcriptome Analysis
Ninghui Cheng, Qianxing Mo, Jimmonique Donelson, Lingfei Wang, Ghislain Breton, George G. Rodney, Jin Wang, Kendal D. Hirschi, Xander H. T. Wehrens, Paul A. Nakata
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(11): 2871-2883. doi:10.7150/ijbs.60263
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Roquin2 suppresses breast cancer progression by inhibiting tumor angiogenesis via selectively destabilizing proangiogenic factors mRNA
Meicen Zhou, Wenbao Lu, Bingwei Li, Xiaochen Yuan, Mingming Liu, Jianqun Han, Xueting Liu, Ailing Li
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(11): 2884-2898. doi:10.7150/ijbs.59891
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

SUMOylation of IGF2BP2 promotes vasculogenic mimicry of glioma via regulating OIP5-AS1/miR-495-3p axis
Hao Li, Di Wang, Bolong Yi, Heng Cai, Yipeng Wang, Xin Lou, Zhuo Xi, Zhen Li
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(11): 2912-2930. doi:10.7150/ijbs.58035
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Crystal structure of the MyRF ICA domain with its upstream β-helical stalk reveals the molecular mechanisms underlying its trimerization and self-cleavage
Pei Wu, Xiangkai Zhen, Bowen Li, Qian Yu, Xiaochen Huang, Ning Shi
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(11): 2931-2943. doi:10.7150/ijbs.57673
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Antigen Delivery to DEC205+ Dendritic Cells Induces Immunological Memory and Protective Therapeutic Effects against HPV-Associated Tumors at Different Anatomical Sites
Mariângela O. Silva, Bianca S. Almeida, Natiely S. Sales, Mariana O. Diniz, Luana R.M.M. Aps, Karine B. Rodrigues, Jamile R. Silva, Ana C. R. Moreno, Bruna F.M.M. Porchia, Fernando B. Sulczewski, Silvia B. Boscardin, Luís C. S. Ferreira
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(11): 2944-2956. doi:10.7150/ijbs.57038
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Inhibition of SARS-CoV-2 pseudovirus invasion by ACE2 protecting and Spike neutralizing peptides: An alternative approach to COVID19 prevention and therapy
Jiang Chen, Song Li, Zhifeng Lei, Qinmin Tang, Ling Mo, Xing Zhao, Feifei Xie, Dan Zi, Jun Tan
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(11): 2957-2969. doi:10.7150/ijbs.61476
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MicroRNA-216b targets HK2 to potentiate autophagy and apoptosis of breast cancer cells via the mTOR signaling pathway
Ting Liu, Ping Ye, Yuanyuan Ye, Baosan Han
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(11): 2970-2983. doi:10.7150/ijbs.48933
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

The interplay between m6A modification and non-coding RNA in cancer stemness modulation: mechanisms, signaling pathways, and clinical implications
Sha Qin, Yitao Mao, Haofan Wang, Yingxing Duan, Luqing Zhao
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(11): 2718-2736. doi:10.7150/ijbs.60641
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The Multifaceted Role of Long Non-Coding RNA in Gastric Cancer: Current Status and Future Perspectives
Yifan Li, Lan Lu, Xu Wu, Qianxiu Li, Yueshui Zhao, Fukuan Du, Yu Chen, Jing Shen, Zhangang Xiao, Zhigui Wu, Wei Hu, Chi Hin Cho, Mingxing Li
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(11): 2737-2755. doi:10.7150/ijbs.61410
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Non-shivering Thermogenesis Signalling Regulation and Potential Therapeutic Applications of Brown Adipose Tissue
Zhengyan Zhang, Di Yang, Junwei Xiang, Jingwen Zhou, Hua Cao, Qishi Che, Yan Bai, Jiao Guo, Zhengquan Su
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(11): 2853-2870. doi:10.7150/ijbs.60354
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Insight for Immunotherapy of HCMV Infection
Xinmiao Long, Yi Qiu, Zuping Zhang, Minghua Wu
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(11): 2899-2911. doi:10.7150/ijbs.58127
Full text PDF PubMed PMC

Commentary

Graphic abstract

Targeting the PI3K/AKT pathway: a potential new weapon in the global fight against SARS-CoV-2?
Salvatore Santamaria
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(11): 2770-2771. doi:10.7150/ijbs.63969
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image