Issue cover v17i12

◂ Previous issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 17 (12); 2021

Research Papers

Graphic abstract

The MEK inhibitor U0126 ameliorates diabetic cardiomyopathy by restricting XBP1's phosphorylation dependent SUMOylation
Tao Wang, Jinhua Wu, Wei Dong, Mengwen Wang, Xiaodan Zhong, Wenjun Zhang, Lei Dai, Yang Xie, Yujian Liu, Xingwei He, Wanjun Liu, Thati Madhusudhan, Hesong Zeng, Hongjie Wang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(12): 2984-2999. doi:10.7150/ijbs.60459
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

SEC23A Inhibit Melanoma Metastatic through Secretory PF4 Cooperation with SPARC to Inhibit MAPK Signaling Pathway
Bin Zeng, Zhiwei Sun, Qiting Zhao, Doudou Liu, Hao chen, Xiaoshuang Li, H. Rosie Xing, Jianyu Wang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(12): 3000-3012. doi:10.7150/ijbs.60866
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CD147 confers temozolomide resistance of glioma cells via the regulation of β-TrCP/Nrf2 pathway
Xin Bu, Xuan Qu, Kai Guo, Xiangliang Meng, Xing Yang, Qike Huang, Wenjie Dou, Lin Feng, Xinxin Wei, Jiwei Gao, Wei Sun, Min Chao, Liying Han, Yaqin Hu, Liangliang Shen, Jian Zhang, Liang Wang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(12): 3013-3023. doi:10.7150/ijbs.60894
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

UBE3A activates the NOTCH pathway and promotes esophageal cancer progression by degradation of ZNF185
Zhikun Zheng, Bin Zhang, Haixin Yu, Shoukang Li, Naicheng Song, Xin Jin, Jinsong Li
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(12): 3024-3035. doi:10.7150/ijbs.61117
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

ELTD1 promotes invasion and metastasis by activating MMP2 in colorectal cancer
Jiawei Sun, Zizheng Zhang, Jingyu Chen, Meng Xue, Xia Pan
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(12): 3048-3058. doi:10.7150/ijbs.62293
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

URI1 suppresses irradiation-induced reactive oxygen species (ROS) by activating autophagy in hepatocellular carcinoma cells
Yue Xu, Yuan Ji, Xiang Li, JiaZheng Ding, LinQi Chen, YaFeng Huang, Wenxiang Wei
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(12): 3091-3103. doi:10.7150/ijbs.55689
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Circular RNA circBCBM1 promotes breast cancer brain metastasis by modulating miR-125a/BRD4 axis
Bo Fu, Wei Liu, Cui Zhu, Peng Li, Li Wang, Li Pan, Ke Li, Peiying Cai, Min Meng, Yiting Wang, Anqi Zhang, Wenqiang Tang, Meng An
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(12): 3104-3117. doi:10.7150/ijbs.58916
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

NCTD Prevents Renal Interstitial Fibrosis via Targeting Sp1/lncRNA Gm26669 Axis
Jiao Tian, Zheng Xiao, Ju Wei, Yi Shan, Dong Zeng, Yilin Tao, Xi Fang, Chengyuan Tang, Xiaojun Chen, Ying Li
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(12): 3118-3132. doi:10.7150/ijbs.59195
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Genome-scale CRISPRa screening identifies MTX1 as a contributor for sorafenib resistance in hepatocellular carcinoma by augmenting autophagy
Li Li, Shijun Yu, Qingqing Hu, Yanan Hai, Yandong Li
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(12): 3133-3144. doi:10.7150/ijbs.62393
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Inhibition of protein PMP22 enhances etoposide-induced cell apoptosis by p53 signaling pathway in Gastric Cancer
Jingjing Hou, Lin Wang, Jiabao Zhao, Huiqin Zhuo, Jia Cheng, Xin Chen, Wei Zheng, Zhijun Hong, Jianchun Cai
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(12): 3145-3157. doi:10.7150/ijbs.59825
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

DDX39 as a predictor of clinical prognosis and immune checkpoint therapy efficacy in patients with clear cell renal cell carcinoma
Yewei Bao, Aimin Jiang, Kai Dong, Xinxin Gan, Wenliang Gong, Zhenjie Wu, Bing Liu, Yi Bao, Jie Wang, Linhui Wang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(12): 3158-3172. doi:10.7150/ijbs.62553
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Berberine modulates deacetylation of PPARγ to promote adipose tissue remodeling and thermogenesis via AMPK/SIRT1 pathway
Yingxi Xu, Tianhao Yu, Guojing Ma, Lixia Zheng, Xuehan Jiang, Fan Yang, Zhuo Wang, Na Li, Zheng He, Xiaoyu Song, Deliang Wen, Juan Kong, Yang Yu, Liu Cao
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(12): 3173-3187. doi:10.7150/ijbs.62556
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Rapamycin and trametinib: a rational combination for treatment of NSCLC
Chao-Yue Sun, Yi-Zhuo Li, Di Cao, Yu-Feng Zhou, Mei-Yin Zhang, Hui-Yun Wang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(12): 3211-3223. doi:10.7150/ijbs.62752
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

BC-N102 suppress breast cancer tumorigenesis by interfering with cell cycle regulatory proteins and hormonal signaling, and induction of time-course arrest of cell cycle at G1/G0 phase
Bashir Lawal, Yu-Cheng Kuo, Alexander T. H. Wu, Hsu-Shan Huang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(12): 3224-3238. doi:10.7150/ijbs.62808
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

BRCA1 Antibodies Matter
Jing Yang, Leilei Qi, Huai-Chin Chiang, Bin Yuan, Rong Li, Yanfen Hu
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(12): 3239-3254. doi:10.7150/ijbs.63115
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Discovery and Validation of Nitroxoline as a Novel STAT3 Inhibitor in Drug-resistant Urothelial Bladder Cancer
Wenfeng Lin, Jingkai Sun, Takuya Sadahira, Naijin Xu, Koichiro Wada, Chunxiao Liu, Motoo Araki, Abai Xu, Masami Watanabe, Yasutomo Nasu, Peng Huang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(12): 3255-3267. doi:10.7150/ijbs.63125
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Partial EMT in Squamous Cell Carcinoma: A Snapshot
Chengcheng Liao, Qian Wang, Jiaxing An, Qian Long, Hui Wang, Meiling Xiang, Mingli Xiang, Yujie Zhao, Yulin Liu, Jianguo Liu, Xiaoyan Guan
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(12): 3036-3047. doi:10.7150/ijbs.61566
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The functional roles, cross-talk and clinical implications of m6A modification and circRNA in hepatocellular carcinoma
Sha Qin, Yitao Mao, Xue Chen, Juxiong Xiao, Yan Qin, Luqing Zhao
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(12): 3059-3079. doi:10.7150/ijbs.62767
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

ATM at the crossroads of reactive oxygen species and autophagy
Xiaochen Xie, Ye Zhang, Zhuo Wang, Shanshan Wang, Xiaoyou Jiang, Hongyan Cui, Tingting Zhou, Zheng He, Hao Feng, Qiqiang Guo, Xiaoyu Song, Liu Cao
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(12): 3080-3090. doi:10.7150/ijbs.63963
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

LncRNA H19: A novel oncogene in multiple cancers
Jun Yang, Manlong Qi, Xiang Fei, Xia Wang, Kefeng Wang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(12): 3188-3208. doi:10.7150/ijbs.62573
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image