Issue cover v17i2

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 17 (2); 2021

Research Papers

Graphic abstract

Spreading of pathological TDP-43 along corticospinal tract axons induces ALS-like phenotypes in Atg5+/- mice
Rui Zhang, Yongkang Chen, Xinxin Wang, Haiyan Tian, Han Liu, Zhi Xiang, Dan Qi, Jason H. Huang, Erxi Wu, Xuebing Ding, Xuejing Wang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(2): 390-401. doi:10.7150/ijbs.53872
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

SOX13/TRIM11/YAP axis promotes the proliferation, migration and chemoresistance of anaplastic thyroid cancer
Jianing Tang, Zelin Tian, Xing Liao, Gaosong Wu
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(2): 417-429. doi:10.7150/ijbs.54194
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Involvement of miR-619-5p in resistance to cisplatin by regulating ATXN3 in oral squamous cell carcinoma
An Song, Yuanyuan Wu, Weiming Chu, Xueming Yang, Zaiou Zhu, Enshi Yan, Wei Zhang, Junbo Zhou, Xu Ding, Jie Liu, Hongxia Zhu, Jinhai Ye, Yunong Wu, Yang Zheng, Xiaomeng Song
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(2): 430-447. doi:10.7150/ijbs.54014
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Development of a novel immune-related lncRNA signature as a prognostic classifier for endometrial carcinoma
Jinhui Liu, Jie Mei, Yichun Wang, Xucheng Chen, Jiadong Pan, Laigen Tong, Yan Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(2): 448-459. doi:10.7150/ijbs.51207
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

17β-Estradiol promotes LC3B-associated phagocytosis in trained immunity of female mice against sepsis
Zhiheng Sun, Junxing Qu, Xiaoyu Xia, Yuchen Pan, Xinghan Liu, Huaping Liang, Huan Dou, Yayi Hou
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(2): 460-474. doi:10.7150/ijbs.53050
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The association of Metabolic Syndrome and its Components with the Incidence and Survival of Colorectal Cancer: A Systematic Review and Meta-analysis
Fei Han, Guanghai Wu, Shuai Zhang, Judong Zhang, Yongjie Zhao, Jing Xu
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(2): 487-497. doi:10.7150/ijbs.52452
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

DGCR5 is activated by PAX5 and promotes pancreatic cancer via targeting miR-3163/TOP2A and activating Wnt/β-catenin pathway
Shi-lei Liu, Chen Cai, Zi-yi Yang, Zi-you Wu, Xiang-song Wu, Xue-feng Wang, Ping Dong, Wei Gong
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(2): 498-513. doi:10.7150/ijbs.55636
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

KIF11 promotes cell proliferation via ERBB2/PI3K/AKT signaling pathway in gallbladder cancer
Dang Wei, Bian Rui, Fan Qingquan, Cai Chen, Hu Yun ping, Song Xiaoling, Weng Hao, Gu Jun
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(2): 514-526. doi:10.7150/ijbs.54074
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The histone demethylase KDM2B regulates human primordial germ cell-like cells specification
Weiyan Yuan, Zhaokai Yao, Veeramohan Veerapandian, Xinyan Yang, Xiaoman Wang, Dingyao Chen, Linzi Ma, Chaohui Li, Yi Zheng, Fang Luo, Xiao-yang Zhao
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(2): 527-538. doi:10.7150/ijbs.55873
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A rapid screening classifier for diagnosing COVID-19
Yang Xia, Weixiang Chen, Hongyi Ren, Jianping Zhao, Lihua Wang, Rui Jin, Jiesen Zhou, Qiyuan Wang, Fugui Yan, Bin Zhang, Jian Lou, Shaobin Wang, Xiaomeng Li, Jie Zhou, Liming Xia, Cheng Jin, Jianjiang Feng, Wen Li, Huahao Shen
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(2): 539-548. doi:10.7150/ijbs.53982
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Free CA125 promotes ovarian cancer cell migration and tumor metastasis by binding Mesothelin to reduce DKK1 expression and activate the SGK3/FOXO3 pathway
Qianyu Huo, Chen Xu, Yanhong Shao, Qin Yu, Lunhui Huang, Yunde Liu, Huijing Bao
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(2): 574-588. doi:10.7150/ijbs.52097
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Inhibition of PI3K/AKT signaling via ROS regulation is involved in Rhein-induced apoptosis and enhancement of oxaliplatin sensitivity in pancreatic cancer cells
Yuhui Liu, Chengjian Shi, Zheng He, Feng Zhu, Min Wang, Ruizhi He, Chunle Zhao, Xiuhui Shi, Min Zhou, Shutao Pan, Yang Gao, Xu Li, Renyi Qin
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(2): 589-602. doi:10.7150/ijbs.49514
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MEF2A-mediated lncRNA HCP5 Inhibits Gastric Cancer Progression via MiR-106b-5p/p21 Axis
Weiwei Chen, Kundong Zhang, Yuhan Yang, Zengya Guo, Xiaofeng Wang, Buwei Teng, Qian Zhao, Chen Huang, Zhengjun Qiu
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(2): 623-634. doi:10.7150/ijbs.55020
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

ITGB1 enhances the Radioresistance of human Non-small Cell Lung Cancer Cells by modulating the DNA damage response and YAP1-induced Epithelial-mesenchymal Transition
Yuexian Li, Cheng Sun, Yonggang Tan, Heying Zhang, Yuchao Li, Huawei Zou
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(2): 635-650. doi:10.7150/ijbs.52319
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

The role of miR-320 in glucose and lipid metabolism disorder-associated diseases
Hengzhi Du, Yanru Zhao, Zhongwei Yin, Dao Wen Wang, Chen Chen
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(2): 402-416. doi:10.7150/ijbs.53419
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Application of radiomics and machine learning in head and neck cancers
Zhouying Peng, Yumin Wang, Yaxuan Wang, Sijie Jiang, Ruohao Fan, Hua Zhang, Weihong Jiang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(2): 475-486. doi:10.7150/ijbs.55716
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Extracellular vesicles and pancreatitis: mechanisms, status and perspectives
Yu-Chen Jia, Yi-Xuan Ding, Wen-Tong Mei, Yu-Ting Wang, Zhi Zheng, Yuan-Xu Qu, Kuo Liang, Jia Li, Feng Cao, Fei Li
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(2): 549-561. doi:10.7150/ijbs.54858
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Exosomal circRNAs as novel cancer biomarkers: Challenges and opportunities
Shuai Wang, Yanhan Dong, Anjing Gong, Huimin Kong, Jinning Gao, Xiaodan Hao, Yongmei Liu, Zibo Wang, Yuqiao Fan, Chengyu Liu, Wenhua Xu
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(2): 562-573. doi:10.7150/ijbs.48782
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Dihydroartemisinin: A Potential Natural Anticancer Drug
Xiaoshuo Dai, Xiaoyan Zhang, Wei Chen, Yihuan Chen, Qiushuang Zhang, Saijun Mo, Jing Lu
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(2): 603-622. doi:10.7150/ijbs.50364
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Advancement and properties of circular RNAs in prostate cancer: An emerging and compelling frontier for discovering
Hong Zhou, Xu-dong Zheng, Chang-ming Lin, Jie Min, Shuang Hu, Ying Hu, Liang-yun Li, Jia-si Chen, Yu-min Liu, Hao-dong Li, Xiao-ming Meng, Jun Li, Ya-ru Yang, Tao Xu
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(2): 651-669. doi:10.7150/ijbs.52266
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image