Previous issue | Archive   

Volume 17 (1); 2021

Research Papers

toc.jpg

Clinical characteristics and analysis of risk factors for disease progression of COVID-19: A retrospective Cohort Study
Zhengtong Lv, Shubin Lv
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(1): 1-7. doi:10.7150/ijbs.50654
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

ACE2 Correlated With Immune Infiltration Serves As A Novel Prognostic Biomarker In Clear Cell Renal Cell Carcinoma: Implication For COVID-19
Wuping Yang, Lei Li, Kenan Zhang, Kaifang Ma, Haibiao Xie, Yanqing Gong, Jingcheng Zhou, Kan Gong
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(1): 20-31. doi:10.7150/ijbs.51969
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Eomesodermin in CD4+T cells is essential for Ginkgolide K ameliorating disease progression in experimental autoimmune encephalomyelitis
Sheng Chen, Juan Zhang, Wen-Bo Yu, Jing-Cong Zhuang, Wei Xiao, Zhi-Ying Wu, Bao-Guo Xiao
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(1): 50-61. doi:10.7150/ijbs.50041
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Deciphering the genomic and lncRNA landscapes of aerobic glycolysis identifies potential therapeutic targets in pancreatic cancer
Li-Li Zhu, Zheng Wu, Rong-Kun Li, Xin Xing, Yong-Sheng Jiang, Jun Li, Ya-Hui Wang, Li-Peng Hu, Xu Wang, Wei-Ting Qin, Yong-Wei Sun, Zhi-Gang Zhang, Qin Yang, Shu-Heng Jiang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(1): 107-118. doi:10.7150/ijbs.49243
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Ferroptosis in a sarcopenia model of senescence accelerated mouse prone 8 (SAMP8)
Yan Huang, Beiling Wu, Dingzhu Shen, Jiulin Chen, Zhihua Yu, Chuan Chen
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(1): 151-162. doi:10.7150/ijbs.53126
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

MYC dysfunction modulates stemness and tumorigenesis in breast cancer
Yiqiu Liu, Chengjun Zhu, Lin Tang, Qin Chen, Nan Guan, Kun Xu, Xiaoxiang Guan
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(1): 178-187. doi:10.7150/ijbs.51458
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

PRPF6 promotes androgen receptor/androgen receptor-variant 7 actions in castration-resistant prostate cancer cells
Wei Liu, Chunyu Wang, Shengli Wang, Kai Zeng, Shan Wei, Ning Sun, Ge Sun, Manlin Wang, Renlong Zou, Wensu Liu, Lin Lin, Huijuan Song, Zining Jin, Yue Zhao
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(1): 188-203. doi:10.7150/ijbs.50810
[Abstract] [Full text] [PDF]

Reviews

toc.jpg

Current advances in the development of SARS-CoV-2 vaccines
Annoor Awadasseid, Yanling Wu, Yoshimasa Tanaka, Wen Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(1): 8-19. doi:10.7150/ijbs.52569
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

βII spectrin (SPTBN1): biological function and clinical potential in cancer and other diseases
Panyu Yang, Yanyan Yang, Pin Sun, Yu Tian, Fang Gao, Chen Wang, Tingyu Zong, Min Li, Ying Zhang, Tao Yu, Zhirong Jiang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(1): 32-49. doi:10.7150/ijbs.52375
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

A Multiple-Hit Hypothesis Involving Reactive Oxygen Species and Myeloperoxidase Explains Clinical Deterioration and Fatality in COVID-19
Pravin T Goud, David Bai, Husam M Abu-Soud
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(1): 62-72. doi:10.7150/ijbs.51811
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Role of hydrogen sulfide donors in cancer development and progression
Ebenezeri Erasto Ngowi, Attia Afzal, Muhammad Sarfraz, Saadullah Khattak, Shams Uz Zaman, Nazeer Hussain Khan, Tao Li, Qi-Ying Jiang, Xin Zhang, Shao-Feng Duan, Xin-Ying Ji, Dong-Dong Wu
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(1): 73-88. doi:10.7150/ijbs.47850
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

The Regulatory Effect of SIRT1 on Extracellular Microenvironment Remodeling
Zhuo Wang, Wendong Guo, Fei Yi, Tingting Zhou, Xiaoman Li, Yanling Feng, Qiqiang Guo, Hongde Xu, Xiaoyu Song, Liu Cao
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(1): 89-96. doi:10.7150/ijbs.52619
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

SARS-CoV-2 variants evolved during the early stage of the pandemic and effects of mutations on adaptation in Wuhan populations
Annoor Awadasseid, Yanling Wu, Yoshimasa Tanaka, Wen Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(1): 97-106. doi:10.7150/ijbs.47827
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Genome-to-phenome research in rats: progress and perspectives
Amy L. Zinski, Shane Carrion, Jennifer J. Michal, Maria A. Gartstein, Raymond M. Quock, Jon F. Davis, Zhihua Jiang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(1): 119-133. doi:10.7150/ijbs.51628
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

The Emerging Roles of Autophagy-Related MicroRNAs in Cancer
Chan Shan, Xinzhe Chen, Hongjing Cai, Xiaodan Hao, Jing Li, Yinfeng Zhang, Jinning Gao, Zhixia Zhou, Xinmin Li, Cuiyun Liu, Peifeng Li, Kun Wang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(1): 134-150. doi:10.7150/ijbs.50773
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Regulation of exosome production and cargo sorting
Hong Wei, Qi Chen, Li Lin, Chunli Sha, Taoqiong Li, Yueqin Liu, Xinming Yin, Yuhao Xu, Lu Chen, Wujiang Gao, Yuefeng Li, Xiaolan Zhu
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(1): 163-177. doi:10.7150/ijbs.53671
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Biological characteristics of IL-6 and related intestinal diseases
Yuexin Guo, Boya Wang, Tiantian Wang, Lei Gao, Ze-jun Yang, Fei-fei Wang, Hong-wei Shang, Rongxuan Hua, Jing-dong Xu
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(1): 204-219. doi:10.7150/ijbs.51362
[Abstract] [Full text] [PDF]


toc.jpg

Long Non-Coding RNAs: Potential Biomarkers and Targets for Hepatocellular Carcinoma Therapy and Diagnosis
Donghong Yuan, Yu Chen, Xiaobing Li, Jing Li, Yueshui Zhao, Jing Shen, Fukuan Du, Parham Jabbarzadeh Kaboli, Mingxing Li, Xu Wu, Huijiao Ji, Chi Hin Cho, Qinglian Wen, Wanping Li, Zhangang Xiao, Bo Chen
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(1): 220-235. doi:10.7150/ijbs.50730
[Abstract] [Full text] [PDF]