Issue cover v17i1

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 17 (1); 2021

Research Papers

Graphic abstract

Clinical characteristics and analysis of risk factors for disease progression of COVID-19: A retrospective Cohort Study
Zhengtong Lv, Shubin Lv
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(1): 1-7. doi:10.7150/ijbs.50654
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

ACE2 Correlated With Immune Infiltration Serves As A Novel Prognostic Biomarker In Clear Cell Renal Cell Carcinoma: Implication For COVID-19
Wuping Yang, Lei Li, Kenan Zhang, Kaifang Ma, Haibiao Xie, Yanqing Gong, Jingcheng Zhou, Kan Gong
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(1): 20-31. doi:10.7150/ijbs.51969
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Eomesodermin in CD4+T cells is essential for Ginkgolide K ameliorating disease progression in experimental autoimmune encephalomyelitis
Sheng Chen, Juan Zhang, Wen-Bo Yu, Jing-Cong Zhuang, Wei Xiao, Zhi-Ying Wu, Bao-Guo Xiao
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(1): 50-61. doi:10.7150/ijbs.50041
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Deciphering the genomic and lncRNA landscapes of aerobic glycolysis identifies potential therapeutic targets in pancreatic cancer
Li-Li Zhu, Zheng Wu, Rong-Kun Li, Xin Xing, Yong-Sheng Jiang, Jun Li, Ya-Hui Wang, Li-Peng Hu, Xu Wang, Wei-Ting Qin, Yong-Wei Sun, Zhi-Gang Zhang, Qin Yang, Shu-Heng Jiang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(1): 107-118. doi:10.7150/ijbs.49243
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Ferroptosis in a sarcopenia model of senescence accelerated mouse prone 8 (SAMP8)
Yan Huang, Beiling Wu, Dingzhu Shen, Jiulin Chen, Zhihua Yu, Chuan Chen
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(1): 151-162. doi:10.7150/ijbs.53126
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MYC dysfunction modulates stemness and tumorigenesis in breast cancer
Yiqiu Liu, Chengjun Zhu, Lin Tang, Qin Chen, Nan Guan, Kun Xu, Xiaoxiang Guan
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(1): 178-187. doi:10.7150/ijbs.51458
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

PRPF6 promotes androgen receptor/androgen receptor-variant 7 actions in castration-resistant prostate cancer cells
Wei Liu, Chunyu Wang, Shengli Wang, Kai Zeng, Shan Wei, Ning Sun, Ge Sun, Manlin Wang, Renlong Zou, Wensu Liu, Lin Lin, Huijuan Song, Zining Jin, Yue Zhao
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(1): 188-203. doi:10.7150/ijbs.50810
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

HES1 promotes breast cancer stem cells by elevating Slug in triple-negative breast cancer
Xiaoying Li, Yang Li, Xianqiang Du, Xu Wang, Shu Guan, Yu Cao, Feng Jin, Feng Li
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(1): 247-258. doi:10.7150/ijbs.53477
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

NETO2 promotes esophageal cancer progression by inducing proliferation and metastasis via PI3K/AKT and ERK pathway
Jia-cheng Xu, Tian-yin Chen, Le-tai Liao, Tao Chen, Quan-lin Li, Jia-xin Xu, Jian-wei Hu, Ping-hong Zhou, Yi-qun Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(1): 259-270. doi:10.7150/ijbs.53795
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Novel Functions of CD147 in the Mitochondria Exacerbates Melanoma Metastasis
Lixia Lu, Jianglin Zhang, Pingping Gan, Lisha Wu, Xu Zhang, Cong peng, Jianda Zhou, Xiang Chen, Juan Su
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(1): 285-297. doi:10.7150/ijbs.52043
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The IFN-γ-IDO1-kynureine pathway-induced autophagy in cervical cancer cell promotes phagocytosis of macrophage
Shao-Liang Yang, Hai-Xia Tan, Tian-Tian Niu, Yu-Kai Liu, Chun-Jie Gu, Da-Jin Li, Ming-Qing Li, Hai-Yan Wang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(1): 339-352. doi:10.7150/ijbs.51241
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CDH1 is Identified as A Therapeutic Target for Skin Regeneration after Mechanical Loading
Xiaolu Huang, Xiao Liang, Yiwen Zhou, Haizhou Li, Hengyu Du, Yinjun Suo, Wenhui Liu, Rui Jin, Bangda Chai, Ran Duan, Haizhou Li, Qingfeng Li
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(1): 353-367. doi:10.7150/ijbs.51309
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Current advances in the development of SARS-CoV-2 vaccines
Annoor Awadasseid, Yanling Wu, Yoshimasa Tanaka, Wen Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(1): 8-19. doi:10.7150/ijbs.52569
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

βII spectrin (SPTBN1): biological function and clinical potential in cancer and other diseases
Panyu Yang, Yanyan Yang, Pin Sun, Yu Tian, Fang Gao, Chen Wang, Tingyu Zong, Min Li, Ying Zhang, Tao Yu, Zhirong Jiang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(1): 32-49. doi:10.7150/ijbs.52375
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A Multiple-Hit Hypothesis Involving Reactive Oxygen Species and Myeloperoxidase Explains Clinical Deterioration and Fatality in COVID-19
Pravin T Goud, David Bai, Husam M Abu-Soud
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(1): 62-72. doi:10.7150/ijbs.51811
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Role of hydrogen sulfide donors in cancer development and progression
Ebenezeri Erasto Ngowi, Attia Afzal, Muhammad Sarfraz, Saadullah Khattak, Shams Uz Zaman, Nazeer Hussain Khan, Tao Li, Qi-Ying Jiang, Xin Zhang, Shao-Feng Duan, Xin-Ying Ji, Dong-Dong Wu
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(1): 73-88. doi:10.7150/ijbs.47850
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The Regulatory Effect of SIRT1 on Extracellular Microenvironment Remodeling
Zhuo Wang, Wendong Guo, Fei Yi, Tingting Zhou, Xiaoman Li, Yanling Feng, Qiqiang Guo, Hongde Xu, Xiaoyu Song, Liu Cao
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(1): 89-96. doi:10.7150/ijbs.52619
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

SARS-CoV-2 variants evolved during the early stage of the pandemic and effects of mutations on adaptation in Wuhan populations
Annoor Awadasseid, Yanling Wu, Yoshimasa Tanaka, Wen Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(1): 97-106. doi:10.7150/ijbs.47827
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Genome-to-phenome research in rats: progress and perspectives
Amy L. Zinski, Shane Carrion, Jennifer J. Michal, Maria A. Gartstein, Raymond M. Quock, Jon F. Davis, Zhihua Jiang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(1): 119-133. doi:10.7150/ijbs.51628
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The Emerging Roles of Autophagy-Related MicroRNAs in Cancer
Chan Shan, Xinzhe Chen, Hongjing Cai, Xiaodan Hao, Jing Li, Yinfeng Zhang, Jinning Gao, Zhixia Zhou, Xinmin Li, Cuiyun Liu, Peifeng Li, Kun Wang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(1): 134-150. doi:10.7150/ijbs.50773
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Regulation of exosome production and cargo sorting
Hong Wei, Qi Chen, Li Lin, Chunli Sha, Taoqiong Li, Yueqin Liu, Xinming Yin, Yuhao Xu, Lu Chen, Wujiang Gao, Yuefeng Li, Xiaolan Zhu
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(1): 163-177. doi:10.7150/ijbs.53671
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Biological characteristics of IL-6 and related intestinal diseases
Yuexin Guo, Boya Wang, Tiantian Wang, Lei Gao, Ze-jun Yang, Fei-fei Wang, Hong-wei Shang, Rongxuan Hua, Jing-dong Xu
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(1): 204-219. doi:10.7150/ijbs.51362
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Long Non-Coding RNAs: Potential Biomarkers and Targets for Hepatocellular Carcinoma Therapy and Diagnosis
Donghong Yuan, Yu Chen, Xiaobing Li, Jing Li, Yueshui Zhao, Jing Shen, Fukuan Du, Parham Jabbarzadeh Kaboli, Mingxing Li, Xu Wu, Huijiao Ji, Chi Hin Cho, Qinglian Wen, Wanping Li, Zhangang Xiao, Bo Chen
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(1): 220-235. doi:10.7150/ijbs.50730
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

miR-340: A multifunctional role in human malignant diseases
Zheng Huang, Yesha Xu, Maoping Wan, Xixi Zeng, Jianmin Wu
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(1): 236-246. doi:10.7150/ijbs.51123
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The emerging roles of m6A modification in liver carcinogenesis
Xue-yin Pan, Cheng Huang, Jun Li
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(1): 271-284. doi:10.7150/ijbs.50003
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A review of physiological and cellular mechanisms underlying fibrotic postoperative adhesion
Qiongyuan Hu, Xuefeng Xia, Xing Kang, Peng Song, Zhijian Liu, Meng Wang, Wenxian Guan, Song Liu
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(1): 298-306. doi:10.7150/ijbs.54403
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A perspective of intestinal immune-microbiome interactions in alcohol-associated Liver Disease
Ryan Bruellman
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(1): 307-327. doi:10.7150/ijbs.53589
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Potential roles of mediator Complex Subunit 13 in Cardiac Diseases
Wenqian Zhou, He Cai, Jia Li, He Xu, Xiang Wang, Hongbo Men, Yang Zheng, Lu Cai
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(1): 328-338. doi:10.7150/ijbs.52290
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Niche Cells Crosstalk In Neuroinflammation After Traumatic Brain Injury
Yibin Jia, Guanyi Wang, Yuqing Ye, Enming Kang, Huijun Chen, Zishuo Guo, Xiaosheng He
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(1): 368-378. doi:10.7150/ijbs.52169
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CircRNA ciRS-7: a Novel Oncogene in Multiple Cancers
Junwen Chen, Jun Yang, Xiang Fei, Xia Wang, Kefeng Wang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(1): 379-389. doi:10.7150/ijbs.54292
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image