Issue cover v18i10

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 18 (10); 2022

Research Papers

Graphic abstract

DDX3 acts as a tumor suppressor in colorectal cancer as loss of DDX3 in advanced cancer promotes tumor progression by activating the MAPK pathway
Lin Shen, Jing Zhang, Meng Xu, Ying Zheng, Mo Wang, Suzhen Yang, Bin Qin, Shunle Li, Lei Dong, Fei Dai
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(10): 3918-3933. doi:10.7150/ijbs.73491
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Depressive symptoms and gender differences in older adults in Hong Kong during the COVID-19 pandemic: a network analysis approach
Yu Jin, He-Li Sun, Simon Ching Lam, Zhaohui Su, Brian J. Hall, Teris Cheung, Ming-Zhao Qin, Chee H. Ng, Yu-Tao Xiang, and the International Research Collaboration on COVID-19
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(10): 3934-3941. doi:10.7150/ijbs.69460
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CircFAT1 Promotes Lung Adenocarcinoma Progression by Sequestering miR-7 from Repressing IRS2-ERK-mediated CCND1 Expression
Hang Peng, Wan Zhang, Huanhuan Dong, Jialan Yuan, Yankun Li, Fanni Li, Daping Yu, Yingjie Guan, Feng Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(10): 3944-3960. doi:10.7150/ijbs.70889
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Mechanosensitive Piezo1 is crucial for periosteal stem cell-mediated fracture healing
Yunlu Liu, Hongtao Tian, Yuxiang Hu, Yulin Cao, Hui Song, Shenghui Lan, Zhipeng Dai, Wei Chen, Yingze Zhang, Zengwu Shao, Yong Liu, Wei Tong
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(10): 3961-3980. doi:10.7150/ijbs.71390
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Spatiotemporal quantification of metastatic tumour cell growth and distribution in lymph nodes by whole-mount tissue 3D imaging
Jun Li, Chun-Jie Xu, Guang-Ang Tian, Qing Li, Dong-Xue Li, Fang Yan, Yao-Qi Zhou, Pei-Qi Huang, Jia-Xuan Xie, Xu Wang, Shu-Heng Jiang, Ya-Hui Wang, Jian Song, Xue-Li Zhang, Shuang-Qin Yi, Li-Peng Hu, Qing Xu, Xiao-Wei Li, Zhi-Gang Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(10): 3993-4005. doi:10.7150/ijbs.72552
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

AKAP1 contributes to impaired mtDNA replication and mitochondrial dysfunction in podocytes of diabetic kidney disease
Jun Feng, Zhaowei Chen, Yiqiong Ma, Xueyan Yang, Zijing Zhu, Zongwei Zhang, Jijia Hu, Wei Liang, Guohua Ding
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(10): 4026-4042. doi:10.7150/ijbs.73493
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The TTYH3/MK5 Positive Feedback Loop regulates Tumor Progression via GSK3-β/β-catenin signaling in HCC
Yixiu Wang, Yuwei Xie, Bingzi Dong, Weijie Xue, Shuhai Chen, Shimada Mitsuo, Hao Zou, Yujie Feng, Kai Ma, Qian Dong, Jingyu Cao, Chengzhan Zhu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(10): 4053-4070. doi:10.7150/ijbs.73009
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A positive feedback loop of CENPU/E2F6/E2F1 facilitates proliferation and metastasis via ubiquitination of E2F6 in hepatocellular carcinoma
Yingyi Liu, Ye Yao, Bo Liao, Hao Zhang, Zhangshuo Yang, Peng Xia, Xiang Jiang, Weijie Ma, Xiaoling Wu, Chengjie Mei, Ganggang Wang, Meng Gao, Kequan Xu, Xiangdong GongYe, Zhixiang Cheng, Ping Jiang, Xi Chen, Yufeng Yuan
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(10): 4071-4087. doi:10.7150/ijbs.69495
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Targeting Ferroptosis as a Novel Approach to Alleviate Aortic Dissection
Na Li, Xin Yi, Yi He, Bo Huo, Yue Chen, Zihao Zhang, Qunhui Wang, Yi Li, Xiaoxuan Zhong, Rui Li, Xue-Hai Zhu, Zemin Fang, Xiang Wei, Ding-Sheng Jiang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(10): 4118-4134. doi:10.7150/ijbs.72528
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

O-GlcNAcylation of ZEB1 facilitated mesenchymal pancreatic cancer cell ferroptosis
Xin Wang, Mengqi Liu, Yue Chu, Yanfang Liu, Xiongfeng Cao, Han Zhang, Yao Huang, Aihua Gong, Xiang Liao, Dongqing Wang, Haitao Zhu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(10): 4135-4150. doi:10.7150/ijbs.71520
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

E2F2 promotes lung adenocarcinoma progression through B-Myb- and FOXM1-facilitated core transcription regulatory circuitry
Kailong Du, Shijie Sun, Tinghui Jiang, Tao Liu, Xiaofeng Zuo, Xing Xia, Xianjun Liu, Yitao Wang, Youquan Bu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(10): 4151-4170. doi:10.7150/ijbs.72386
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CCDC65, a Gene Knockout that leads to Early Death of Mice, acts as a potentially Novel Tumor Suppressor in Lung Adenocarcinoma
Ziyan Zhang, Ping Xu, Zhe Hu, Zhaojian Fu, Tongyuan Deng, Xiaojie Deng, Lanzhu Peng, Yingying Xie, Lingzhi Long, Dayong Zheng, Peng Shen, Mengmin Zhang, Bin Gong, Zhibo Zhu, Junhao Lin, Rui Chen, Zhen Liu, Huilin Yang, Rong Li, Weiyi Fang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(10): 4171-4186. doi:10.7150/ijbs.69332
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

miR-199a-3p/5p regulate tumorgenesis via targeting Rheb in non-small cell lung cancer
Xiaomin Liu, Xianyi Wang, Binshu Chai, Zong Wu, Zhitao Gu, Heng Zou, Hui Zhang, Yanli li, Qiangling Sun, Wentao Fang, Zhongliang Ma
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(10): 4187-4202. doi:10.7150/ijbs.70312
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

TOP1 inhibition induces bifurcated JNK/MYC signaling that dictates cancer cell sensitivity
Qizhi Liu, Stacey Chung, Michael M. Murata, Bingchen Han, Bowen Gao, Maoqi Zhang, Tian-Yu Lee, Evgeny Chirshev, Juli Unternaehrer, Hisashi Tanaka, Armando E. Giuliano, Yukun Cui, Xiaojiang Cui
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(10): 4203-4218. doi:10.7150/ijbs.70583
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Commensal microbe-derived SCFA alleviates atrial fibrillation via GPR43/NLRP3 signaling
Kun Zuo, Chen Fang, Zheng Liu, Yuan Fu, Ye Liu, Lifeng Liu, Yuxing Wang, Xiandong Yin, Xiaoqing Liu, Jing Li, Jiuchang Zhong, Mulei Chen, Li Xu, Xinchun Yang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(10): 4219-4232. doi:10.7150/ijbs.70644
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Interaction between BEND5 and RBPJ suppresses breast cancer growth and metastasis via inhibiting Notch signaling
Yanzhu Shi, Deyu Zhang, Jingyi Chen, Qiwei Jiang, Songze Song, Yue Mi, Tao Wang, Qinong Ye
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(10): 4233-4244. doi:10.7150/ijbs.70866
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

RASAL2 mediated the enhancement of YAP1/TIAM1 signaling promotes malignant phenotypes of pancreatic ductal adenocarcinoma
Yangyang Yue, Kaijie Wu, Weikun Qian, Zeen Zhu, Simei Zhang, Wunai Zhang, Weifan Zhang, Shuai Wu, Li Li, Zheng Wu, Qingyong Ma, Keping Xie, Zheng Wang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(10): 4245-4259. doi:10.7150/ijbs.72204
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

The role of intestinal microbiota and its metabolites in intestinal and extraintestinal organ injury induced by intestinal ischemia reperfusion injury
Fan Deng, Ze-Bin Lin, Qi-Shun Sun, Yue Min, Yue Zhang, Yu Chen, Wen-Ting Chen, Jing-Juan Hu, Ke-Xuan Liu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(10): 3981-3992. doi:10.7150/ijbs.71491
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Pioneering insights of extrachromosomal DNA (ecDNA) generation, action and its implications for cancer therapy
Zesheng Li, Bo Wang, Hao Liang, Lei Han
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(10): 4006-4025. doi:10.7150/ijbs.73479
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Human leukocyte antigens: the unique expression in trophoblasts and their crosstalk with local immune cells
Xin-Xiu Lin, Ying-Ming Xie, Si-Jia Zhao, Chun-Yan Liu, Gil Mor, Ai-Hua Liao
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(10): 4043-4052. doi:10.7150/ijbs.73616
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Extracellular Vesicles in Bone Homeostasis: Emerging Mediators of Osteoimmune Interactions and Promising Therapeutic Targets
Xiaoyuan Huang, Yanhua Lan, Jiahui Shen, Zhuo Chen, Zhijian Xie
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(10): 4088-4100. doi:10.7150/ijbs.69816
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Gut microbiome in gastrointestinal cancer: a friend or foe?
Yang Liu, Yoshifumi Baba, Takatsugu Ishimoto, Xi Gu, Jun Zhang, Daichi Nomoto, Kazuo Okadome, Hideo Baba, Peng Qiu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(10): 4101-4117. doi:10.7150/ijbs.69331
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Emerging Mechanisms and Targeted Therapy of Ferroptosis in Neurological Diseases and Neuro-oncology
Yajie Wang, Bufu Tang, Jinyu Zhu, Junchao Yu, Junguo Hui, Shuiwei Xia, Jiansong Ji
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(10): 4260-4274. doi:10.7150/ijbs.72251
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Retractions

miR-1204 promotes hepatocellular carcinoma progression through activating MAPK and c-Jun/AP1 signaling by targeting ZNF418 : Retraction
Liang Wang, Liankang Sun, Yufeng Wang, Bowen Yao, Runkun Liu, Tianxiang Chen, Kangsheng Tu, Qingguang Liu, Zhikui Liu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(10): 3942. doi:10.7150/ijbs.75583
Abstract Full text PDF PubMed


NEK2 plays an active role in Tumorigenesis and Tumor Microenvironment in Non-Small Cell Lung Cancer: Retraction
Rui Bai, Cheng Yuan, Wenjie Sun, Jianguo Zhang, Yuan Luo, Yanping Gao, Yangyi Li, Yan Gong, Conghua Xie
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(10): 3943. doi:10.7150/ijbs.75303
Abstract Full text PDF PubMed

Popup Image