Issue cover v18i4

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 18 (4); 2022

Research Papers

Graphic abstract

Activation of glucagon-like peptide-1 receptor in microglia attenuates neuroinflammation-induced glial scarring via rescuing Arf and Rho GAP adapter protein 3 expressions after nerve injury
Zhanyang Qian, Hongtao Chen, Mingjie Xia, Jie Chang, Xinyu Li, Suhui Ye, Shunjie Wu, Shuai Jiang, Junping Bao, Binyu Wang, Renyi Kong, Sheng Zhang, Shengnai Zheng, Xiaojian Cao, Xin Hong
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(4): 1328-1346. doi:10.7150/ijbs.68974
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

LncRNA-COX2 inhibits Fibroblast Activation and Epidural Fibrosis by Targeting EGR1
Lei Yang, Shengnai Zheng, Dawei Ge, Mingjie Xia, Haijun Li, Jian Tang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(4): 1347-1362. doi:10.7150/ijbs.67974
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Cancer-associated adipocytes promote the invasion and metastasis in breast cancer through LIF/CXCLs positive feedback loop
Chong Zhou, Xi He, Chang Tong, Honghui Li, Caifeng Xie, Yudong Wu, Lieliang Wang, Xiaohua Yan, Daya Luo, Yunpeng Tang, Zhongman Cheng, Xiangyang Xiong
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(4): 1363-1380. doi:10.7150/ijbs.65227
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Berberine ameliorates DSS-induced intestinal mucosal barrier dysfunction through microbiota-dependence and Wnt/β-catenin pathway
Yalan Dong, Heng Fan, Zhe Zhang, Feng Jiang, Mingyue Li, Haifeng Zhou, Weina Guo, Zili Zhang, Zhenyu Kang, Yang Gui, Zhexing Shou, Junyi Li, Rui Zhu, Yu Fu, Alexey Sarapultsev, Huafang Wang, Shanshan Luo, Ge Zhang, Desheng Hu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(4): 1381-1397. doi:10.7150/ijbs.65476
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

OTUD1 stabilizes PTEN to inhibit the PI3K/AKT and TNF-alpha/NF-kappaB signaling pathways and sensitize ccRCC to TKIs
Wentao Liu, Bin Yan, Haixin Yu, Jiannan Ren, Mou Peng, Liang Zhu, Yinhuai Wang, Xin Jin, Lu Yi
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(4): 1401-1414. doi:10.7150/ijbs.68980
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The lncRNA BDNF-AS/WDR5/FBXW7 axis mediates ferroptosis in gastric cancer peritoneal metastasis by regulating VDAC3 ubiquitination
Guoquan Huang, Zhenxian Xiang, Haitao Wu, Qiuming He, Rongzhang Dou, Zaihuan Lin, Chaogang Yang, Sihao Huang, Jialin Song, Ziyang Di, Shuyi Wang, Bin Xiong
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(4): 1415-1433. doi:10.7150/ijbs.69454
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CRL4-DCAF8L1 Regulates BRCA1 and BARD1 Protein Stability
Fei Liu, Qianying Han, Ting Zhang, Fen Chang, Jingcheng Deng, Xiaotian Huang, Weiping Wang, Yongjie Xu, Qin Li, Luzheng Xu, Bo Zhang, Wentong Li, Li Li, Yanrong Su, Yang Li, Genze Shao
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(4): 1434-1450. doi:10.7150/ijbs.57178
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Paclitaxel treatment enhances lymphatic metastasis of B16F10 melanoma cells via CCL21/CCR7 axis
Li Zhang, Linyu Zhu, Xiaohan Yao, Xiaohan Lou, Jiajia Wan, Xixi Duan, Longze Pan, Anqi Li, Zhuoyu Gu, Ming Wang, Fazhan Wang, Zhihai Qin
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(4): 1476-1490. doi:10.7150/ijbs.67138
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Circular RNA circDVL1 inhibits clear cell renal cell carcinoma progression through the miR-412-3p/PCDH7 axis
Ying Wang, Yunjing Zhang, Xinwan Su, Qiongzi Qiu, Yuan Yuan, Chunhua Weng, Sailan Zou, Yan Tian, Weidong Han, Pengyuan Liu, Xingyi Guo, Jianhua Mao, Xianghui Fu, Ping Wang, Weiqiang Lin
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(4): 1491-1507. doi:10.7150/ijbs.69351
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Identification of Gαi3 as a promising target for osteosarcoma treatment
Zheng-jun Bian, Hua-jian Shan, Yun-Rong Zhu, Ce Shi, Min-bin Chen, Yu-min Huang, Xiao-dong Wang, Xiao-zhong Zhou, Cong Cao
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(4): 1508-1520. doi:10.7150/ijbs.68861
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Caspase-1-mediated extracellular vesicles derived from pyroptotic alveolar macrophages promote inflammation in acute lung injury
Xichun Qin, Yueyuan Zhou, Caili Jia, Zhixiang Chao, Hao Qin, Jingtian Liang, Xiucheng Liu, Zhiwei Liu, Teng Sun, Yanliang Yuan, Hao Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(4): 1521-1538. doi:10.7150/ijbs.66477
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Pantothenate Kinase 1 Inhibits the Progression of Hepatocellular Carcinoma by Negatively Regulating Wnt/β-catenin Signaling
Yuyuan Zi, Jie Gao, Chenglv Wang, Yidi Guan, Linzhao Li, Xinxin Ren, Lan Zhu, Yun Mu, Shuang-hui Chen, Zimei Zeng, Zhen Cao, Zhuoxian Rong, Pan Chen, Xiuping Zhang, Tao Chen, Haiguang Xin, Xuebing Li, Zhi Li, Lunquan Sun, Yuezhen Deng, Nan Li, Yingjie Nie
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(4): 1539-1554. doi:10.7150/ijbs.67842
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Inhibition of PKM2 Enhances Sensitivity of Olaparib to Ovarian Cancer Cells and Induces DNA Damage
Sichun Zhou, Duo Li, Di Xiao, Tianyu Wu, Xin Hu, Yu Zhang, Jun Deng, Jing Long, Simeng Xu, Jingtao Wu, Gaofeng Li, Mei Peng, Xiaoping Yang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(4): 1555-1568. doi:10.7150/ijbs.62947
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Mannan-Binding Lectin Deficiency Limits Inflammation-induced Myeloid-Derived Suppressor Cells Expansion via Modulating Tumor Necrosis Factor Alpha-triggered Apoptosis
Lijun Dong, Honglian Jiang, Kai Chen, Jingwen Xie, Qing An, Fan Deng, Zhengyang Sun, Yunzhi Liu, Jia Zhou, Liyun Zhang, Xiao Lu, Mingyong Wang, Zhengliang Chen, Xiaoming Zou, Daming Zuo
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(4): 1580-1593. doi:10.7150/ijbs.68865
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Atractylenolide III ameliorates Non-Alcoholic Fatty Liver Disease by activating Hepatic Adiponectin Receptor 1-Mediated AMPK Pathway
Qian Li, Jia-Xin Tan, Yong He, Fang Bai, Shi-Wei Li, Yi-Wen Hou, Long-Shan Ji, Ya-Ting Gao, Xin Zhang, Zhen-Hua Zhou, Zhuo Yu, Miao Fang, Yue-Qiu Gao, Man Li
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(4): 1594-1611. doi:10.7150/ijbs.68873
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Hepatocyte-specific deletion of cellular repressor of E1A-stimulated genes 1 exacerbates alcohol-induced liver injury by activating stress kinases
Miaomiao Wu, Fan Yin, Xiaoli Wei, Ruixue Ren, Chongqing Chen, Menghua Liu, Ruyu Wang, Liu Yang, Ruiqian Xie, Shanyue Jiang, Ziming Wang, Rui Liu, Wentao Xu, Xuefu Wang, Jing Li, Hua Wang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(4): 1612-1626. doi:10.7150/ijbs.67852
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Virus-related Knowledge in Covid-19 Times - Results from two Cross-sectional Studies in Austria and Implications for School
Marc Bracko, Uwe Karsten Simon
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(4): 1627-1650. doi:10.7150/ijbs.69224
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Keap-NRF2 signaling contributes to the Notch1 protected heart against ischemic reperfusion injury via regulating mitochondrial ROS generation and bioenergetics
Hua Xu, Xiao-dan Wan, Rong-rong Zhu, Jin-long Liu, Ji-chun Liu, Xue-liang Zhou
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(4): 1651-1662. doi:10.7150/ijbs.63297
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

M2 Macrophage Derived Extracellular Vesicle-Mediated Transfer of MiR-186-5p Promotes Colon Cancer Progression by Targeting DLC1
Junfeng Guo, Xingyu Wang, Qingdong Guo, Shengtao Zhu, Peng Li, Shutian Zhang, Li Min
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(4): 1663-1676. doi:10.7150/ijbs.69405
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

TSG-6 promotes Cancer Cell aggressiveness in a CD44-Dependent Manner and Reprograms Normal Fibroblasts to create a Pro-metastatic Microenvironment in Colorectal Cancer
Binbin Liu, Tengfei Liu, Yiting Liu, Xingzhi Feng, Xuefei Jiang, Jiahui Long, Shubiao Ye, Daici Chen, Jianping Wang, Zihuan Yang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(4): 1677-1694. doi:10.7150/ijbs.69178
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

RBMS2 Chemosensitizes Breast Cancer Cells to Doxorubicin by Regulating BMF Expression
Feng Xu, Tian Xia, Qi-Tong Xu, Xu Zhang, Yu-Zhou Huang, Xi Sun, Liang Shi, Xu-Jie Zhou, Ji-Fu Wei, Qiang Ding
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(4): 1724-1736. doi:10.7150/ijbs.66480
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Atrial Natriuretic Peptide Attenuates Colitis via Inhibition of the cGAS-STING Pathway in Colonic Epithelial Cells
Chaoyue Chen, Ying Zhang, Meihui Tao, Xi Zhao, Qinyu Feng, Xiaoshang Fei, Yu Fu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(4): 1737-1754. doi:10.7150/ijbs.67356
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

PrPC Promotes Endometriosis Progression by Reprogramming Cholesterol Metabolism and Estrogen Biosynthesis of Endometrial Stromal Cells through PPARα Pathway
Hai-Yan Peng, Sha-Ting Lei, Shu-Hui Hou, Li-Chun Weng, Qing Yuan, Ming-Qing Li, Dong Zhao
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(4): 1755-1772. doi:10.7150/ijbs.68015
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Advances in Multi-Omics Study of Prognostic Biomarkers of Diffuse Large B-Cell Lymphoma
Xiao-jie Liang, Xin-yu Song, Jia-lin Wu, Dan Liu, Bing-yu Lin, Hong-sheng Zhou, Liang Wang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(4): 1313-1327. doi:10.7150/ijbs.67892
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The Effects and Mechanisms of Flavonoids on Cancer Prevention and Therapy: Focus on Gut Microbiota
Man Wang, Fei Yu, Yuan Zhang, Wenguang Chang, Meng Zhou
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(4): 1451-1475. doi:10.7150/ijbs.68170
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Cerebral microinfarct is emergency consequence of Alzheimer's disease: a new insight into development of neurodegenerative diseases
Xinjie Lin, Yong Fan, Fan Zhang, Yao Lin
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(4): 1569-1579. doi:10.7150/ijbs.55419
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Regulation of Ferroptosis by Amino Acid Metabolism in Cancer
Jian Yang, Xinyu Dai, Huanji Xu, Qiulin Tang, Feng Bi
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(4): 1695-1705. doi:10.7150/ijbs.64982
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Crosstalk between adipose tissue and the microbiota-gut-brain axis in metabolic diseases
Ziwei Yu, Yuting Wang, Zhi Yu, Mengjiang Lu, Bin Xu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(4): 1706-1723. doi:10.7150/ijbs.68786
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Errata

Erratum for Ferroptosis-related Genes for Overall Survival Prediction in Patients with Colorectal Cancer can be Inhibited by Gallic acid
Zongchao Hong, Peili Tang, Bo Liu, Chongwang Ran, Chong Yuan, Ying Zhang, Yi Lu, Xueyun Duan, Yanfang Yang, Hezhen Wu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(4): 1398-1399. doi:10.7150/ijbs.69081
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Erratum for Exposure to Concentrated Ambient Fine Particulate Matter Induces Vascular Endothelial Dysfunction via miR-21
Jianwei Dai, Wensheng Chen, Yuyin Lin, Shiwen Wang, Xiaolan Guo, Qian-Qian Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(4): 1400. doi:10.7150/ijbs.69524
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image