Issue cover v19i6

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 19 (6); 2023

Research Papers

Graphic abstract

Cardiovascular-related proteomic changes in ECFCs exposed to the serum of COVID-19 patients
Lucía Beltrán-Camacho, Santosh D. Bhosale, Daniel Sánchez-Morillo, Ismael Sánchez-Gomar, Marta Rojas-Torres, Sara Eslava-Alcón, Mario Martínez-Torija, Mª Angeles Ruiz de Infante, Mª Dolores Nieto-Martín, Manuel A. Rodríguez-Iglesias, Juan A. Moreno, Esther Berrocoso, Martin R. Larsen, Rafael Moreno-Luna, Mª Carmen Durán-Ruiz
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(6): 1664-1680. doi:10.7150/ijbs.78864
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

LncRNA GSCAR promotes glioma stem cell maintenance via stabilizing SOX2 expression
Xiulin Jiang, Yong Zhang, Yixiao Yuan, Zhixian Jin, Haoqing Zhai, Baiyang Liu, Yao Li, Chun Zhang, Min Chen, Yulin Shi, Dongming Yan, Jun Pu, Yongbin Chen, Cuiping Yang
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(6): 1681-1697. doi:10.7150/ijbs.80873
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Recombinant cell-penetrating trichosanthin synergizes anti-PD-1 therapy in colorectal tumor
Meng Zhang, Ergang Liu, Guihua Chen, Yisi Tang, Yuefei Fang, Yang He, Pengfei Zhao, Caihong Zheng, Bahtiyor Muhitdinov, Yongzhuo Huang
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(6): 1698-1712. doi:10.7150/ijbs.81052
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

BAP31 depletion inhibited adipogenesis, repressed lipolysis and promoted lipid droplets abnormal growth via attenuating Perilipin1 proteasomal degradation
Xueying Wei, Liya Li, Jie Zhao, Yan Huo, Xiaodi Hu, Jingyi Lu, Jingbo Pi, Wei Zhang, Lisheng Xu, Yudong Yao, Jialin Xu
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(6): 1713-1730. doi:10.7150/ijbs.82178
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Chemical-proteomics Identify Peroxiredoxin-1 as an Actionable Target in Triple-negative Breast Cancer
Elena Spínola-Lasso, Juan Carlos Montero, Roberto Jiménez-Monzón, Francisco Estévez, José Quintana, Borja Guerra, Khaled M. Elokely, Francisco León, Henoc del Rosario, Leandro Fernández-Pérez, Manuel Rodríguez López, Bonifacio Nicolás Díaz-Chico, Grant McNaughton-Smith, Atanasio Pandiella, Juan Carlos Díaz-Chico
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(6): 1731-1747. doi:10.7150/ijbs.78554
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

SB Digestor: a tailored driver gene identification tool for dissecting heterogeneous Sleeping Beauty transposon-induced tumors
Aiping Zhang, Lijian Wang, Josh Haipeng Lei, Zhengqiang Miao, Monica Vishnu Valecha, Peng Hu, Kai Miao, Chu-Xia Deng
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(6): 1764-1777. doi:10.7150/ijbs.81317
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The mitochondrial protein YME1 Like 1 is important for non-small cell lung cancer cell growth
Yingchen Xia, Chunyan He, Zhi Hu, Zhichao Wu, Yin Hui, Yuan-yuan Liu, Chuanyong Mu, Jianhua Zha
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(6): 1778-1790. doi:10.7150/ijbs.82217
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

M1 Microglia-derived Exosomes Promote Activation of Resting Microglia and Amplifies Proangiogenic Effects through Irf1/miR-155-5p/Socs1 Axis in the Retina
Xi Chen, Xiao Wang, Zedu Cui, Qian Luo, Zihua Jiang, Yuke Huang, Jingyi Jiang, Jin Qiu, Yan Li, Keming Yu, Jing Zhuang
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(6): 1791-1812. doi:10.7150/ijbs.79784
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Autophagic degradation of LOX-1 is involved in the maintenance of vascular integrity injured by oxLDL and protected by Berberine
Yangmin Zheng, Bo Chen, Miaoqing Zhang, Yuanyuan Ma, Lulu Wang, Jingpu Zhang, Jiandong Jiang
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(6): 1813-1830. doi:10.7150/ijbs.80958
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Interaction between dual specificity phosphatase-1 and cullin-1 attenuates alcohol-related liver disease by restoring p62-mediated mitophagy
Ruibing Li, Zhe Dai, Xiaoman Liu, Chunling Wang, Jia Huang, Ting Xin, Ying Tong, Yijin Wang
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(6): 1831-1845. doi:10.7150/ijbs.81447
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Loss of HRD functional phenotype impedes immunotherapy and can be reversed by HDAC inhibitor in ovarian cancer
Dong Yang, Fu-Xue Huang, Wei Wei, Qia-Qia Li, Jun-Wan Wu, Yun Huang, Zhi-Ling Li, Hai-Liang Zhang, Xuan Li, Qiu-Er Yuan, Qing-shan Chen, Gong-kan Feng, Deng Rong, Jun-Dong Li, Xiao-Feng Zhu
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(6): 1846-1860. doi:10.7150/ijbs.79654
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Targeting the KLF5-EphA2 axis can restrain cancer stemness and overcome chemoresistance in basal-like breast cancer
Ping Zhao, Jian Sun, Xinwei Huang, Xiangwu Zhang, Xin Liu, Rong Liu, Guangshi Du, Wenqiang Gan, Chuanyu Yang, Yiyin Tang, Ceshi Chen, Dewei Jiang
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(6): 1861-1874. doi:10.7150/ijbs.82567
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

NLRP3 Inflammasome Mediates Silica-induced Lung Epithelial Injury and Aberrant Regeneration in Lung Stem/Progenitor Cell-derived Organotypic Models
Hong Zhou, Qun Zhang, Wen Huang, Shulan Zhou, Yanli Wang, Xiaoning Zeng, Hong Wang, Weiping Xie, Hui Kong
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(6): 1875-1893. doi:10.7150/ijbs.80605
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

PYGL-mediated glucose metabolism reprogramming promotes EMT phenotype and metastasis of pancreatic cancer
Qian Ji, Hengchao Li, Zhiwei Cai, Xiao Yuan, Xi Pu, Yumeng Huang, Shengqiao Fu, Liangmei Chu, Chongyi Jiang, Junli Xue, Xiaoxin Zhang, Rongkun Li
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(6): 1894-1909. doi:10.7150/ijbs.76756
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

SCF/c-Kit-activated signaling and angiogenesis require Gαi1 and Gαi3
Hua-jian Shan, Kun Jiang, Ming-zhi Zhao, Wen-jing Deng, Wen-hao Cao, Jia-jun Li, Ke-ran Li, Chang She, Wei-feng Luo, Jin Yao, Xiao-zhong Zhou, Dan Zhang, Cong Cao
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(6): 1910-1924. doi:10.7150/ijbs.82855
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

SIRT1 promotes glucolipid metabolic conversion to facilitate tumor development in colorectal carcinoma
Zhihao Wei, Jianyu Xia, Jiatao Li, Jingshu Cai, Juanjuan Shan, Chengcheng Zhang, Lu Zhang, Ting Wang, Cheng Qian, Limei Liu
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(6): 1925-1940. doi:10.7150/ijbs.76704
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Myeloid-specific blockade of Notch signaling ameliorates nonalcoholic fatty liver disease in mice
Jian Ding, Ming Xu, Wei Du, Zhi-Qiang Fang, Hao Xu, Jing-Jing Liu, Ping Song, Chen Xu, Zhi-Wen Li, Zhen-Sheng Yue, Yu-Wei Ling, Juan-Li Duan, Kai-Shan Tao, Fei He, Lin Wang
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(6): 1941-1954. doi:10.7150/ijbs.80122
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

PI3K/ c-Myc/AFF4 axis promotes pancreatic tumorigenesis through fueling nucleotide metabolism
Chenming Ni, Wenyu Liu, Kailian Zheng, Shiwei Guo, Bin Song, Wei Jing, Gang Li, Bo Li, Canrong Ni, Keqing Shi, Gang Jin, Guanzhen Yu
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(6): 1968-1982. doi:10.7150/ijbs.77150
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Novel insights into the interplay between m6A modification and programmed cell death in cancer
Jinhao Chen, Mujie Ye, Jianan Bai, Chunhua Hu, Feiyu Lu, Danyang Gu, Ping Yu, Qiyun Tang
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(6): 1748-1763. doi:10.7150/ijbs.81000
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Advances in the multi-omics landscape of follicular lymphoma
Tianyuan Xu, Zhong Zheng, Weili Zhao
Int. J. Biol. Sci. 2023; 19(6): 1955-1967. doi:10.7150/ijbs.80401
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image