◂ Last issue Next issue ▸ Archive   

Volume 7 (7); 2011

Research Paper

Transplantation with Bone Marrow Stromal Cells Promotes Wound Healing Under Chemotherapy through Altering Phenotypes
Gang Hu, Peng Liu, Jie Feng, Yan Jin
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(7): 912-926. doi:10.7150/ijbs.7.912
Full text PDF PubMed PMC

Vitamin E Modulates Cigarette Smoke Extract-induced Cell Apoptosis in Mouse Embryonic Cells
Zhao-Li Chen, Jian Tao, Jie Yang, Zhen-Li Yuan, Xing-Hua Liu, Min Jin, Zhi-Qiang Shen, Lu Wang, Hai-Feng Li, Zhi-Gang Qiu, Jing-Feng Wang, Xin-Wei Wang, Jun-Wen Li
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(7): 927-936. doi:10.7150/ijbs.7.927
Full text PDF PubMed PMC

Biological Characteristics of Foam Cell Formation in Smooth Muscle Cells Derived from Bone Marrow Stem Cells
Pengke Yan, Chenglai Xia, Caiwen Duan, Shihuang Li, Zhengrong Mei
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(7): 937-946. doi:10.7150/ijbs.7.937
Full text PDF PubMed PMC

Molecular Characterization of Transcriptome-wide Interactions between Highly Pathogenic Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus and Porcine Alveolar Macrophages in vivo
Ping Zhou, Shanli Zhai, Xiang Zhou, Ping Lin, Tengfei Jiang, Xueying Hu, Yunbo Jiang, Bin Wu, Qingde Zhang, Xuewen Xu, Jin-ping Li, Bang Liu
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(7): 947-959. doi:10.7150/ijbs.7.947
Full text PDF PubMed PMC

RNA Granules Present Only in Extracellular Toxoplasma Gondii Increase Parasite Viability
Dario Lirussi, Mariana Matrajt
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(7): 960-967. doi:10.7150/ijbs.7.960
Full text PDF PubMed PMC

In vitro Evaluation of Natural Marine Sponge Collagen as a Scaffold for Bone Tissue Engineering
Zhen Lin, Kellie L. Solomon, Xiaoling Zhang, Nathan J. Pavlos, Tamara Abel, Craig Willers, Kerong Dai, Jiake Xu, Qiujian Zheng, Minghao Zheng
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(7): 968-977. doi:10.7150/ijbs.7.968
Full text PDF PubMed PMC

PTPBR7 Binding Proteins in Myelinating Neurons of the Mouse Brain
Irene M. Chesini, Griet Debyser, Huib Croes, Gerdy B. ten Dam, Bart Devreese, Andrew W. Stoker, Wiljan J.A.J. Hendriks
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(7): 978-991. doi:10.7150/ijbs.7.978
Full text PDF PubMed PMC

Identification of Candidate Genes related to Bovine Marbling using Protein-Protein Interaction Networks
Dajeong Lim, Nam-Kuk Kim, Hye-Sun Park, Seung-Hwan Lee, Yong-Min Cho, Sung Jong Oh, Tae-Hun Kim, Heebal Kim
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(7): 992-1002. doi:10.7150/ijbs.7.992
Full text PDF PubMed PMC

Solexa Sequencing of Novel and Differentially Expressed MicroRNAs in Testicular and Ovarian Tissues in Holstein Cattle
Jinming Huang, Zhihua Ju, Qiuling Li, Qinlei Hou, Changfa Wang, Jianbin Li, Rongling Li, Lingling Wang, Tao Sun, Suqin Hang, Yundong Gao, Minghai Hou, Jifeng Zhong
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(7): 1016-1026. doi:10.7150/ijbs.7.1016
Full text PDF PubMed PMC

Circulating and Tumor-Infiltrating Foxp3+ Regulatory T Cell Subset in Chinese Patients with Extranodal NK/T Cell Lymphoma
Rou-Jun Peng, Zhou-Feng Huang, Yi-Lan Zhang, Zhong-Yu Yuan, Yi Xia, Wen-Qi Jiang, Yi-Xin Zeng, Jiang Li
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(7): 1027-1036. doi:10.7150/ijbs.7.1027
Full text PDF PubMed PMC

Development and Initial Characterization of A HAPPY Panel for Mapping the X. Tropicalis Genome
Zhihua Jiang, Jennifer J. Michal, Kenneth B. Beckman, Jessica B. Lyons, Ming Zhang, Zengxiang Pan, Daniel S. Rokhsar, Richard M. Harland
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(7): 1037-1044. doi:10.7150/ijbs.7.1037
Full text PDF PubMed PMC

Repertoire of Porcine MicroRNAs in Adult Ovary and Testis by Deep Sequencing
Mingzhou Li, Yingkai Liu, Tao Wang, Jiuqiang Guan, Zonggang Luo, Haosi Chen, Xin Wang, Lei Chen, Jideng Ma, Zhiping Mu, An-an Jiang, Li Zhu, Qiulei Lang, Xiaochuan Zhou, Jinyong Wang, Wenxian Zeng, Ning Li, Kui Li, Xiaolian Gao, Xuewei Li
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(7): 1045-1055. doi:10.7150/ijbs.7.1045
Full text PDF PubMed PMC

Review

The Link between the Metabolic Syndrome and Cancer
Sandra Braun, Keren Bitton-Worms, Derek LeRoith
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(7): 1003-1015. doi:10.7150/ijbs.7.1003
Full text PDF PubMed PMC

Diverse Roles of TGF-β/Smads in Renal Fibrosis and Inflammation
Hui Yao Lan
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(7): 1056-1067. doi:10.7150/ijbs.7.1056
Full text PDF PubMed PMC

Global Gene Expression during the Human Organogenesis: From Transcription Profiles to Function Predictions
Lu Xue, Hong Yi, Zan Huang, Yun-Bo Shi, Wen-Xin Li
Int. J. Biol. Sci. 2011; 7(7): 1068-1076. doi:10.7150/ijbs.7.1068
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image