Previous issue | Next issue | Archive   

Volume 9 (10); 2013

Research Papers

Isolation and Quantification of MicroRNAs from Urinary Exosomes/Microvesicles for Biomarker Discovery
Lin-Li Lv, Yuhan Cao, Dan Liu, Min Xu, Hong Liu, Ri-Ning Tang, Kun-Ling Ma, Bi-Cheng Liu
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(10): 1021-1031. doi:10.7150/ijbs.6100
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Asiatic Acid Isolated From Centella Asiatica Inhibits TGF-β1-induced Collagen Expression in Human Keloid Fibroblasts via PPAR-γ Activation
Difei Bian, Jizhou Zhang, Xin Wu, Yannong Dou, Yan Yang, Qian Tan, Yufeng Xia, Zhunan Gong, Yue Dai
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(10): 1032-1042. doi:10.7150/ijbs.7273
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Genetic Differentiation and Efficient Sex-specific Marker Development of a Pair of Y- and X-linked Markers in Yellow Catfish
Cheng Dan, Jie Mei, Da Wang, Jian-Fang Gui
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(10): 1043-1049. doi:10.7150/ijbs.7203
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Simulation of Interstitial Fluid Flow in Ligaments: Comparison among Stokes, Brinkman and Darcy Models
Wei Yao, Zhoufeng Shen, Guanghong Ding
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(10): 1050-1056. doi:10.7150/ijbs.7242
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Cells Isolated from Human Periapical Cysts Express Mesenchymal Stem Cell-like Properties
Massimo Marrelli, Francesco Paduano, Marco Tatullo
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(10): 1070-1078. doi:10.7150/ijbs.6662
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Gender Differences in Histamine-Induced Depolarization and Inward Currents in Vagal Ganglion Neurons in Rats
Jun-Nan Li, Zhao Qian, Wen-Xiao Xu, Bing Xu, Xiao-Long Lu, Zhen-Yu Yan, Li-Min Han, Yang Liu, Mei Yuan, John Schild, Guo-Fen Qiao, Bai-Yan Li
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(10): 1079-1088. doi:10.7150/ijbs.7595
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Genistein Promotion of Osteogenic Differentiation through BMP2/SMAD5/RUNX2 Signaling
Jin Dai, Yalin Li, Honghao Zhou, Jie Chen, Minhu Chen, Zhousheng Xiao
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(10): 1089-1098. doi:10.7150/ijbs.7367
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Development of a Rapid Streptavidin Capture-Based Assay for the Tyrosine Phosphorylated CSF-1R in Peripheral Blood Mononuclear Cells
Shalini Chaturvedi, Elayne Dell, Derick Siegel, Gregory Brittingham, Shobha Seetharam
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(10): 1099-1107. doi:10.7150/ijbs.7268
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Macrophage Migration Inhibitory Factor Promotes Proliferation and Neuronal Differentiation of Neural Stem/Precursor Cells through Wnt/β-Catenin Signal Pathway
Xijing Zhang, Liangwei Chen, Yazhou Wang, Yinxiu Ding, Zhengwu Peng, Li Duan, Gong Ju, Yi Ren, Xi Wang
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(10): 1108-1120. doi:10.7150/ijbs.7232
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Reviews

Roles of Eukaryotic Initiation Factor 5A2 in Human Cancer
Feng-wei Wang, Xin-yuan Guan, Dan Xie
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(10): 1013-1020. doi:10.7150/ijbs.7191
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


The Vascular Endothelium and Human Diseases
Peramaiyan Rajendran, Thamaraiselvan Rengarajan, Jayakumar Thangavel, Yutaka Nishigaki, Dhanapal Sakthisekaran, Gautam Sethi, Ikuo Nishigaki
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(10): 1057-1069. doi:10.7150/ijbs.7502
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


The Regulation of the Autophagic Network and Its Implications for Human Disease
Jing Yang, Serena Carra, Wei-Guo Zhu, Harm H. Kampinga
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(10): 1121-1133. doi:10.7150/ijbs.6666
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


The Epigenomics of Embryonic Stem Cell Differentiation
Daniel C. Kraushaar, Keji Zhao
Int. J. Biol. Sci. 2013; 9(10): 1134-1144. doi:10.7150/ijbs.7998
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]