Issue cover v14i11

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 14 (11); 2018

Research Papers

Graphic abstract

Zeb1 Regulates the Symmetric Division of Mouse Lewis Lung Carcinoma Stem Cells through Numb mediated by miR-31
Jianyu Wang, Tiejun Zhou, Zhiwei Sun, Ting Ye, Shixia Zhou, Jingyuan Li, Yongli Liu, Liangsheng Kong, Junlin Tang, Doudou Liu, H.Rosie Xing
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(11): 1399-1410. doi:10.7150/ijbs.27446
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Polydatin attenuates diet-induced nonalcoholic steatohepatitis and fibrosis in mice
Rui Li, Jingzhi Li, Yiji Huang, Hui Li, Sishan Yan, Jiaxin Lin, Ying Chen, Limin Wu, Bing Liu, Genshu Wang, Tian Lan
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(11): 1411-1425. doi:10.7150/ijbs.26086
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The Pro-angiogenesis Of Exosomes Derived From Umbilical Cord Blood Of Intrauterine Growth Restriction Pigs Was Repressed Associated With MiRNAs
Jia Luo, Yuan Fan, Linyuan Shen, LiLi Niu, Ye Zhao, Dongmei Jiang, Lin Zhu, An'an Jiang, Qianzi Tang, Jideng Ma, Long Jin, Jinyong Wang, Xuewei Li, Shunhua Zhang, Li Zhu
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(11): 1426-1436. doi:10.7150/ijbs.27029
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Overexpression of human mitochondrial alanyl-tRNA synthetase suppresses biochemical defects of the mt-tRNAAla mutation in cybrids
Xiaoxu Zhao, Jiamin Han, Ling Zhu, Yun Xiao, Chenghui Wang, Fang Hong, Pingping Jiang, Min-Xin Guan
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(11): 1437-1444. doi:10.7150/ijbs.27043
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MicroRNA485-3p negatively regulates the transcriptional co-repressor CtBP1 to control the oncogenic process in osteosarcoma cells
Kaili Du, Xinliang Zhang, Zhenkai Lou, Peiyu Guo, Fan Zhang, Bing Wang, Lingqiang Chen, Chunqiang Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(11): 1445-1456. doi:10.7150/ijbs.26335
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MiR-490-3p inhibits osteogenic differentiation in thoracic ligamentum flavum cells by targeting FOXO1
Xiaoxi Yang, Xiaochen Qu, Xiangyu Meng, Mengtao Li, Dongwei Fan, Tianqi Fan, Ann Y Huang, Zhongqiang Chen, Chi Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(11): 1457-1465. doi:10.7150/ijbs.26686
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Demonstrating the Potential of Using Transcutaneous Oxygen and Carbon Dioxide Tensions to Assess the Risk of Pressure Injuries
Mei Xue, Dandan Wang, Zhaozhi Zhang, Zhixin Cao, Zujin Luo, Yingying Zheng, Jingjing Lu, Qi Zhao, Xiaohua Douglas Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(11): 1466-1471. doi:10.7150/ijbs.26987
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Ecdysone oxidase and 3-dehydroecdysone-3β-reductase contribute to the synthesis of ecdysone during early embryonic development of the silkworm
Cheng-Fang Wang, Ze Zhang, Wei Sun
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(11): 1472-1482. doi:10.7150/ijbs.26227
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The association between urinary Alzheimer-associated neuronal thread protein and cognitive impairment in late-life depression: a controlled pilot study
Qing-E Zhang, Sihai Ling, Peng Li, Saina Zhang, Chee H. Ng, Gabor S. Ungvari, Liang-Jen Wang, Sheng-Yu Lee, Gang Wang, Yu-Tao Xiang
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(11): 1497-1502. doi:10.7150/ijbs.25000
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Depressive symptoms in patients with irritable bowel syndrome: a meta-analysis of comparative studies
Qing-E Zhang, Fei Wang, Qin Geng, Wei Zheng, Chee H. Ng, Gabor S. Ungvari, Zhen Yuan, Songli Mei, Gang Wang, Yu-Tao Xiang
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(11): 1504-1512. doi:10.7150/ijbs.25001
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A novel circulating hsa_circ_0081001 act as a potential biomarker for diagnosis and prognosis of osteosarcoma
Zhu Kun-Peng, Zhang Chun-Lin, Hu Jian-Ping, Zhang Lei
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(11): 1513-1520. doi:10.7150/ijbs.27523
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Butein suppresses hepatocellular carcinoma growth via modulating Aurora B kinase activity
Yuanfeng Zhou, Ming Li, Xinyou Yu, Ting Liu, Tian Li, Li Zhou, Wenbin Liu, Wei Li, Feng Gao
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(11): 1521-1534. doi:10.7150/ijbs.25334
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Cellular glucose metabolism is essential for the reduction of cell-impermeable water-soluble tetrazolium (WST) dyes
Linna Xie, Zichan Dai, Chunxiu Pang, Dexin Lin, Min Zheng
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(11): 1535-1544. doi:10.7150/ijbs.25629
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Triptolide Attenuates Renal Tubular Epithelial-mesenchymal Transition Via the MiR-188-5p-mediated PI3K/AKT Pathway in Diabetic Kidney Disease
Mei Xue, Ying Cheng, Fei Han, Yunpeng Chang, Yang Yang, Xiaoyu Li, Li Chen, Yunhong Lu, Bei Sun, Liming Chen
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(11): 1545-1557. doi:10.7150/ijbs.24032
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Molecular Alteration Analysis of Human Gut Microbial Composition in Graves' disease Patients
Hafiz Muhammad Ishaq, Imran Shair Mohammad, Muhammad Shahzad, Chaofeng Ma, Muhammad Asif Raza, Xiaokang Wu, Hui Guo, Peijie Shi, Jiru Xu
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(11): 1558-1570. doi:10.7150/ijbs.24151
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Genome-Wide Chromatin Structure Changes During Adipogenesis and Myogenesis
Mengnan He, Yan Li, Qianzi Tang, Diyan Li, Long Jin, Shilin Tian, Tiandong Che, Shen He, Lamei Deng, Guangliang Gao, Yiren Gu, Zhi Jiang, Xuewei Li, Mingzhou Li
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(11): 1571-1585. doi:10.7150/ijbs.25328
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Dedifferentiation of human uterine polyp stem cells into embryo-like cells during inducing pluripotency
Dah-Ching Ding, Tang-Yuan Chu, Hwan-Wun Liu
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(11): 1586-1598. doi:10.7150/ijbs.23401
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MiR27a Promotes the Development of Macrophage-like Characteristics in 3T3-L1 Preadipocytes
Meishuang Zhang, Shidong Sheng, Wenyou Zhang, Jing Zhang, Zhanqiang Zhang, Ming Zhang, Grant M. Hatch, Li Chen
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(11): 1599-1609. doi:10.7150/ijbs.26274
Full text PDF PubMed PMC

Review

Graphic abstract

The PI3K/AKT pathway in obesity and type 2 diabetes
Xingjun Huang, Guihua Liu, Jiao Guo, Zhengquan Su
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(11): 1483-1496. doi:10.7150/ijbs.27173
Full text PDF PubMed PMC

Erratum

RETRACTION: Revealing the Effects of the Herbal Pair of Euphorbia kansui and Glycyrrhiza on Hepatocellular Carcinoma Ascites with Integrating Network Target Analysis and Experimental Validation
Yanqiong Zhang, Ya Lin, Haiyu Zhao, Qiuyan Guo, Chen Yan, Na Lin
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(11): 1503. doi:10.7150/ijbs.28890
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image