Issue cover v14i2

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 14 (2); 2018

Research Papers

Graphic abstract

Ten hub genes associated with progression and prognosis of pancreatic carcinoma identified by co-expression analysis
Zhou Zhou, Yian Cheng, Yinan Jiang, Shi Liu, Meng Zhang, Jing Liu, Qiu Zhao
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(2): 124-136. doi:10.7150/ijbs.22619
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A Prognostic Model Based on Circulating Tumour Cells is Useful for Identifying the Poorest Survival Outcome in Patients with Metastatic Colorectal Cancer
Wen-Chi Chou, Min-Hsien Wu, Pei-Hung Chang, Hung-Chih Hsu, Gwo-jyh Chang, Wen-Kuan Huang, Chiao-En Wu, Jason Chia-Hsun Hsieh
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(2): 137-146. doi:10.7150/ijbs.23182
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

NLRP12 Promotes Mouse Neutrophil Differentiation through Regulation of Non-canonical NF-κB and MAPKERK1/2 Signaling
Qian Wang, Furao Liu, Meichao Zhang, Pingting Zhou, Ci Xu, Yanyan Li, Lei Bian, Yuanhua Liu, Yuan Yao, Fei Wang, Yong Fang, Dong Li
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(2): 147-155. doi:10.7150/ijbs.23231
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Analysis of early stage osteonecrosis of the human femoral head and the mechanism of femoral head collapse
Cheng Wang, Haoye Meng, Yu Wang, Bin Zhao, Chenyang Zhao, Weijia Sun, Yun Zhu, Bingxing Han, Xueling Yuan, Ruoxi Liu, Xin Wang, Aiyuan Wang, Quanyi Guo, Jiang Peng, Shibi Lu
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(2): 156-164. doi:10.7150/ijbs.18334
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Loss of p21 promoted tumorigenesis in the background of telomere dysfunctions induced by TRF2 and Wrn deficiency
Xiaoyu Si, Chihao Shao, Jing Li, Shuting Jia, Wenru Tang, Jihong Zhang, Julun Yang, Xiaoming Wu, Ying Luo
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(2): 165-177. doi:10.7150/ijbs.23477
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MicroRNA-21-5p mediates TGF-β-regulated fibrogenic activation of spinal fibroblasts and the formation of fibrotic scars after spinal cord injury
Wenzhao Wang, Ronghan Liu, Yanlin Su, Hongfei Li, Wei Xie, Bin Ning
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(2): 178-188. doi:10.7150/ijbs.24074
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Trichosanthin enhances sensitivity of non-small cell lung cancer (NSCLC) TRAIL-resistance cells
Chengcheng You, Yingming Sun, Shiyu Zhang, Guiliang Tang, Nannan Zhang, Chunyang Li, Xiaoli Tian, Shijing Ma, Yuan Luo, Wenjie Sun, Feng Wang, Xuefeng Liu, Yu Xiao, Yan Gong, Junhong Zhang, Conghua Xie
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(2): 217-227. doi:10.7150/ijbs.22811
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MiR-519d suppresses breast cancer tumorigenesis and metastasis via targeting MMP3
Chengling Chu, Xin Liu, Xue Bai, Tong Zhao, Mengxue Wang, Ranchen Xu, Mingqi Li, Yingying Hu, Weihua Li, Lida Yang, Youyou Qin, Meng Yang, Chaoqi Yan, Yong Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(2): 228-236. doi:10.7150/ijbs.22849
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

The role of TGF-β/SMAD4 signaling in cancer
Ming Zhao, Lopa Mishra, Chu-Xia Deng
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(2): 111-123. doi:10.7150/ijbs.23230
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The Role of G Protein-coupled Receptor Kinases in Cancer
Shan Yu, Litao Sun, Yufei Jiao, Leo Tsz On Lee
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(2): 189-203. doi:10.7150/ijbs.22896
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Combination Strategies Using EGFR-TKi in NSCLC Therapy: Learning from the Gap between Pre-Clinical Results and Clinical Outcomes
Zheng Yang, Kin Yip Tam
Int. J. Biol. Sci. 2018; 14(2): 204-216. doi:10.7150/ijbs.22955
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image