Issue cover v16i2

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 16 (2); 2020

Research Papers

Graphic abstract

Ruxolitinib Alleviates Renal Interstitial Fibrosis in UUO Mice
Yu Bai, Wei Wang, Ping Yin, Jian Gao, Lei Na, Yu Sun, Zhuo Wang, Zhongbo Zhang, Chenghai Zhao
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(2): 194-203. doi:10.7150/ijbs.39024
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Transforming growth factor beta (TGF-β) is activated by the CtBP2-p300-AP1 transcriptional complex in chronic renal failure
Ping Zhou, Xiaoxiao Wan, Yan Zou, Zhi Chen, Aimin Zhong
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(2): 204-215. doi:10.7150/ijbs.38841
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Soluble CD83 alleviates experimental allergic rhinitis through modulating antigen-specific Th2 cell property
Yong-Jin Wu, Yan-Nan Song, Xiao-Rui Geng, Fei Ma, Li-Hua Mo, Xiao-Wen Zhang, Da-Bo Liu, Zhi-Gang Liu, Ping-Chang Yang
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(2): 216-227. doi:10.7150/ijbs.38722
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Silencing of brain-expressed X-linked 2 (BEX2) promotes colorectal cancer metastasis through the Hedgehog signaling pathway
Yinuo Tan, Yeting Hu, Qian Xiao, Yang Tang, Haiyan Chen, Jinjie He, Liubo Chen, Kai Jiang, Zhanhuai Wang, Ying Yuan, Kefeng Ding
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(2): 228-238. doi:10.7150/ijbs.38431
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Bovid microRNAs involved in the process of spermatogonia differentiation into spermatocytes
Chuanfei Xu, Mujahid ali Shah, TserangDonko Mipam, Shixin Wu, Chuanping Yi, Hui Luo, Meng Yuan, Zhixin Chai, Wangsheng Zhao, Xin Cai
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(2): 239-250. doi:10.7150/ijbs.38232
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

LRRC75A antisense lncRNA1 knockout attenuates inflammatory responses of bovine mammary epithelial cells
Xixi Wang, Hao Wang, Ruiqi Zhang, Dan Li, Ming-Qing Gao
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(2): 251-263. doi:10.7150/ijbs.38214
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

TIPE regulates VEGFR2 expression and promotes angiogenesis in colorectal cancer
Mengya Zhong, Nini Li, Xingfeng Qiu, Yuhan Ye, Huiyu Chen, Jianyu Hua, Ping Yin, Guohong Zhuang
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(2): 272-283. doi:10.7150/ijbs.37906
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Nicotinamide Riboside Enhances Mitochondrial Proteostasis and Adult Neurogenesis through Activation of Mitochondrial Unfolded Protein Response Signaling in the Brain of ALS SOD1G93A Mice
Qi Zhou, Lei Zhu, Weiwen Qiu, Yue Liu, Fang Yang, Wenzhi Chen, Renshi Xu
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(2): 284-297. doi:10.7150/ijbs.38487
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

25-Hydroxycholesterol protects against myocardial ischemia-reperfusion injury via inhibiting PARP activity
Suying Lv, Chenhui Ju, Jiangtong Peng, Minglu Liang, Feng Zhu, Cheng Wang, Kai Huang, Min Cheng, Fengxiao Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(2): 298-308. doi:10.7150/ijbs.35075
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Fangchinoline protects against bone loss in OVX mice via inhibiting osteoclast formation, bone resorption and RANKL-induced signaling
Lin Zhou, Guoju Hong, Shangfu Li, Qian Liu, Fangming Song, Jinmin Zhao, Jinbo Yuan, Jennifer Tickner, Jiake Xu
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(2): 309-319. doi:10.7150/ijbs.37162
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

E2F8 regulates the proliferation and invasion through epithelial-mesenchymal transition in cervical cancer
Lee Kyung Kim, Sun-Ae Park, Kyung Jin Eoh, Tae-Hwe Heo, Young Tae Kim, Hee Jung Kim
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(2): 320-329. doi:10.7150/ijbs.37686
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

G721-0282 inhibits cell growth and induces apoptosis in human osteosarcoma through down-regulation of the STAT3 pathway
Kyung-Ran Park, Hyung-Mun Yun, Jin Tae Hong
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(2): 330-341. doi:10.7150/ijbs.37781
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

HCRP-1 regulates cell migration, invasion and angiogenesis via Src/ FAK signaling in human prostate cancer
Feifei Chen, Jianqiang Wu, Jingwei Teng, Wang Li, Junnian Zheng, Jin Bai
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(2): 342-352. doi:10.7150/ijbs.38112
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Attenuation of Wnt/β-catenin signaling in patients with Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis
Chun-Bing Chen, Wan-Chun Chang, Ming-Ying Wu, Tzu-Yang Kao, Ying-Wen Wang, Chuang Wei Wang, Chi-Ju Chen, Wen-Hung Chung, Shih-Chi Su
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(2): 353-364. doi:10.7150/ijbs.32331
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Review

Graphic abstract

Hydrogen Sulfide Plays an Important Protective Role through Influencing Endoplasmic Reticulum Stress in Diseases
Honggang Wang, Xingzhuo Shi, Mengyuan Qiu, Shuangyu Lv, Huiyang Liu
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(2): 264-271. doi:10.7150/ijbs.38143
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image