Issue cover v17i14

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 17 (14); 2021

Research Papers

Graphic abstract

Cancer-associated fibroblasts-derived exosomal miR-3656 promotes the development and progression of esophageal squamous cell carcinoma via the ACAP2/PI3K-AKT signaling pathway
Yuan Jin, Qilin Meng, Bihui Zhang, Chen Xie, Xue Chen, Baoqing Tian, Jiakang Wang, Tsung-Chieh Shih, Yibo Zhang, Jieqiong Cao, Yiqi Yang, Size Chen, Xinyuan Guan, Xiaojia Chen, An Hong
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(14): 3689-3701. doi:10.7150/ijbs.62571
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Suppression of neuronal cholesterol biosynthesis impairs brain functions through insulin-like growth factor I-Akt signaling
Ting Liu, Yang Li, Baoyu Yang, Haozhen Wang, Chen Lu, Alan K Chang, Xiuting Huang, Xiujin Zhang, Ziyin Lu, Xiuli Lu, Bing Gao
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(14): 3702-3716. doi:10.7150/ijbs.63512
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Gene Presence/Absence Variation analysis of coronavirus family displays its pan-genomic diversity
Du Jiao, Xiaorui Dong, Yingyan Yu, Chaochun Wei
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(14): 3717-3727. doi:10.7150/ijbs.58220
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Melatonin and hyperbaric oxygen therapies suppress colorectal carcinogenesis through pleiotropic effects and multifaceted mechanisms
Yi-Chen Li, Chih-Hung Chen, Chia-Lo Chang, John Yi-Wu Chiang, Chi-Hsiang Chu, Hong-Hwa Chen, Hon-Kan Yip
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(14): 3728-3744. doi:10.7150/ijbs.62280
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Lipotoxic hepatocytes promote nonalcoholic fatty liver disease progression by delivering microRNA-9-5p and activating macrophages
Hanyun Liu, Qinghui Niu, Ting Wang, Hongjing Dong, Cheng Bian
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(14): 3745-3759. doi:10.7150/ijbs.57610
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Single-cell RNA sequencing reveals spatiotemporal heterogeneity and malignant progression in pancreatic neuroendocrine tumor
Yu Zhou, Siyang Liu, Chao Liu, Jiabin Yang, Qing Lin, Shangyou Zheng, Changhao Chen, Quanbo Zhou, Rufu Chen
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(14): 3760-3775. doi:10.7150/ijbs.61717
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

YTHDF2 Suppresses Notch Signaling through Post-transcriptional Regulation on Notch1
Byongsun Lee, Seungjae Lee, Jaekyung Shim
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(14): 3776-3785. doi:10.7150/ijbs.61573
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Receptor-binding domain of SARS-CoV-2 spike protein efficiently inhibits SARS-CoV-2 infection and attachment to mouse lung
Hye Jin Shin, Keun Bon Ku, Hae Soo Kim, Hyun Woo Moon, Gi Uk Jeong, Insu Hwang, Gun Young Yoon, Sunhee Lee, Sumin Lee, Dae-Gyun Ahn, Kyun-Do Kim, Young-Chan Kwon, Bum-Tae Kim, Seong-Jun Kim, Chonsaeng Kim
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(14): 3786-3794. doi:10.7150/ijbs.61320
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Comprehensive landscape of the renin-angiotensin system in Pan-cancer: a potential downstream mediated mechanism of SARS-CoV-2
Yuqing Cui, Fengzhi Chen, Jiayi Gao, Mengxia Lei, Dandan Wang, Xiaoying Jin, Yan Guo, Liying Shan, Xuesong Chen
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(14): 3795-3817. doi:10.7150/ijbs.53312
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Melittin-loaded Iron Oxide Nanoparticles Prevent Intracranial Arterial Dolichoectasia Development through Inhibition of Macrophage-mediated Inflammation
Huy Duc Vu, Phuong Tu Huynh, Junghwa Ryu, Ung Rae Kang, Sung Won Youn, Hongtae Kim, Hyun Jin Ahn, Kwankyu Park, Soon-Kyung Hwang, Young-Chae Chang, Yong Jig Lee, Hui Joong Lee, Jongmin Lee
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(14): 3818-3836. doi:10.7150/ijbs.60588
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Development of mesothelin-specific CAR NK-92 cells for the treatment of gastric cancer
Bihui Cao, Manting Liu, Jingjun Huang, Jingwen Zhou, Junping Li, Hui Lian, Wensou Huang, Yongjian Guo, Shuo Yang, Liteng Lin, Mingyue Cai, Cheng Zhi, Jingqiang Wu, Licong Liang, Yuling Hu, Hong Hu, Jinping He, Baoxia Liang, Qi Zhao, Kangshun Zhu
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(14): 3850-3861. doi:10.7150/ijbs.64630
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

FGF7-induced E11 facilitates cell-cell communication through connexin43
Xiaoyu Liu, Mingru Bai, Yimin Sun, Xuchen Hu, Chenglin Wang, Jing Xie, Ling Ye
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(14): 3862-3874. doi:10.7150/ijbs.65240
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Up-regulation of MELK by E2F1 promotes the proliferation in cervical cancer cells
Hongzhi Sun, Hongmei Ma, Hao Zhang, Minjun Ji
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(14): 3875-3888. doi:10.7150/ijbs.62517
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The intraviral protein-protein interaction of SARS-CoV-2 reveals the key role of N protein in virus-like particle assembly
Minghai Chen, Chuang Yan, Fujun Qin, Luping Zheng, Xian-En Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(14): 3889-3897. doi:10.7150/ijbs.64977
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

ADAM9 functions as a transcriptional regulator to drive angiogenesis in esophageal squamous cell carcinoma
Yu-Sen Lin, Ting-Ting Kuo, Chia-Chien Lo, Wei-Chung Cheng, Wei-Chao Chang, Guan-Chin Tseng, Shih-Ting Bai, Yu-Kai Huang, Chih-Ying Hsieh, Han-Shui Hsu, Yi-Fan Jiang, Chen-Yuan Lin, Liang-Chuan Lai, Xing-Guo Li, Yuh-Pyng Sher
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(14): 3898-3910. doi:10.7150/ijbs.65488
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Deletion of Smad3 protects against C-reactive protein-induced renal fibrosis and inflammation in obstructive nephropathy
Yong-Ke You, Wei-Feng Wu, Xiao-Ru Huang, Hai-Di Li, Ye-Ping Ren, Jin-Cheng Zeng, Haiyong Chen, Hui Yao Lan
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(14): 3911-3922. doi:10.7150/ijbs.62929
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Lrp6 Genotype affects Individual Susceptibility to Nonalcoholic Fatty Liver Disease and Silibinin Therapeutic Response via Wnt/β-catenin-Cyp2e1 Signaling
Li-Jie Chen, Xiu-Xian Lin, Jing Guo, Ying Xu, Song-Xia Zhang, Dan Chen, Qing Zhao, Jian Xiao, Guang-Hui Lian, Shi-Fang Peng, Dong Guo, Hong Yang, Yan Shu, Hong-Hao Zhou, Wei Zhang, Yao Chen
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(14): 3936-3953. doi:10.7150/ijbs.63732
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

COVID-19 disease and malignant cancers: The impact for the furin gene expression in susceptibility to SARS-CoV-2
Dabing Li, Xiaoyan Liu, Lianmei Zhang, Jiayue He, Xianmao Chen, Shuguang Liu, Jiewen Fu, Shangyi Fu, Hanchun Chen, Junjiang Fu, Jingliang Cheng
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(14): 3954-3967. doi:10.7150/ijbs.63072
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Long non-coding RNA MEG3 promotes cisplatin-induced nephrotoxicity through regulating AKT/TSC/mTOR-mediated autophagy
Xu Jing, Jinming Han, Junhao Zhang, Yi Chen, Juan Yuan, Jue Wang, Shiyong Neo, Shuijie Li, Xueyuan Yu, Jing Wu
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(14): 3968-3980. doi:10.7150/ijbs.58910
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The imbalance of PGD2-DPs pathway is involved in the type 2 diabetes brain injury by regulating autophagy
Yang Yang, Pu Xiang, Qi Chen, Ying Luo, Hong Wang, Huan Li, Lu Yang, Congli Hu, Jiahua Zhang, Yuke Li, Hui Xia, Zhihao Chen, Junqing Yang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(14): 3993-4004. doi:10.7150/ijbs.60149
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

PRG-1 relieves pain and depressive-like behaviors in rats of bone cancer pain by regulation of dendritic spine in hippocampus
Xingfeng Liu, Zhuo Xie, Site Li, Jingxin He, Song Cao, Zhi Xiao
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(14): 4005-4020. doi:10.7150/ijbs.59032
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Tubular cell-derived exosomal miR-150-5p contributes to renal fibrosis following unilateral ischemia-reperfusion injury by activating fibroblast in vitro and in vivo
Xiangjun Zhou, Sheng Zhao, Wei Li, Yuan Ruan, Run Yuan, Jinzhuo Ning, Kun Jiang, Jinna Xie, Xiaobin Yao, Haoyong Li, Chenglong Li, Ting Rao, Weimin Yu, Fan Cheng
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(14): 4021-4033. doi:10.7150/ijbs.62478
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Immunotherapy in colorectal cancer: current achievements and future perspective
Ahui Fan, Boda Wang, Xin Wang, Yongzhan Nie, Daiming Fan, Xiaodi Zhao, Yuanyuan Lu
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(14): 3837-3849. doi:10.7150/ijbs.64077
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Role of mismatch repair in aging
Jie Wen, Yangyang Wang, Minghao Yuan, Zhenting Huang, Qian Zou, Yinshuang Pu, Bin Zhao, Zhiyou Cai
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(14): 3923-3935. doi:10.7150/ijbs.64953
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Enolase 1, a Moonlighting Protein, as a Potential Target for Cancer Treatment
Gan Qiao, Anguo Wu, Xiaoliang Chen, Ye Tian, Xiukun Lin
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(14): 3981-3992. doi:10.7150/ijbs.63556
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The Role of p38γ in Cancer: From review to outlook
Wentao Xu, Rui Liu, Ying Dai, Shaocheng Hong, Huke Dong, Hua Wang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(14): 4036-4046. doi:10.7150/ijbs.63537
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Post-Translational Modifications of PCNA in Control of DNA Synthesis and DNA Damage Tolerance-the Implications in Carcinogenesis
Siyi Zhang, Tingting Zhou, Zhuo Wang, Fei Yi, Chunlu Li, Wendong Guo, Hongde Xu, Hongyan Cui, Xiang Dong, Jingwei Liu, Xiaoyu Song, Liu Cao
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(14): 4047-4059. doi:10.7150/ijbs.64628
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The Hippo pathway: a renewed insight in the craniofacial diseases and hard tissue remodeling
Jun Chen, Jingyi Cheng, Cong Zhao, Boxuan Zhao, Jia Mi, Wenjie Li
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(14): 4060-4072. doi:10.7150/ijbs.63305
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Respiratory syncytial virus: from pathogenesis to potential therapeutic strategies
Zifang Shang, Shuguang Tan, Dongli Ma
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(14): 4073-4091. doi:10.7150/ijbs.64762
Full text PDF PubMed PMC

Erratum

MiR-487a Promotes TGF-β1-induced EMT, the Migration and Invasion of Breast Cancer Cells by Directly Targeting MAGI2
Mengtao Ma, Miao He, Qian Jiang, Yuanyuan Yan, Shu Guan, Jing Zhang, Zhaojin Yu, Qiuchen Chen, Mingli Sun, Weifan Yao, Haishan Zhao, Feng Jin, Minjie Wei
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(14): 4034-4035. doi:10.7150/ijbs.67062
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image