Issue cover v17i13

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 17 (13); 2021

Research Papers

Graphic abstract

The role of N-cadherin/c-Jun/NDRG1 axis in the progression of prostate cancer
Yongjun Quan, Xiaodong Zhang, William Butler, Zhen Du, Mingdong Wang, Yuexin Liu, Hao Ping
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(13): 3288-3304. doi:10.7150/ijbs.63300
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

RS-5645 attenuates inflammatory cytokine storm induced by SARS-CoV-2 spike protein and LPS by modulating pulmonary microbiota
Te Liu, Jianchao Wu, Changpeng Han, Zhangbin Gong, Giuseppe La Regina, Jiulin Chen, Fangfang Dou, Romano Silvestri, Chuan Chen, Zhihua Yu
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(13): 3305-3319. doi:10.7150/ijbs.63329
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

NEDD4L-induced β-catenin ubiquitination suppresses the formation and progression of interstitial pulmonary fibrosis via inhibiting the CTHRC1/HIF-1α axis
Lin Chen, Yang Yang, Haiying Yan, Xiaying Peng, Jun Zou
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(13): 3320-3330. doi:10.7150/ijbs.57247
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Deubiquitinase PSMD7 promotes the proliferation, invasion, and cisplatin resistance of gastric cancer cells by stabilizing RAD23B
Jianjiang Wang, Runkun Liu, Huanye Mo, Xuelian Xiao, Qiuran Xu, Wei Zhao
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(13): 3331-3342. doi:10.7150/ijbs.61128
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Downregulation of miR‑214-3p attenuates mesangial hypercellularity by targeting PTEN‑mediated JNK/c-Jun signaling in IgA nephropathy
Yan Li, Ming Xia, Liang Peng, Haiyang Liu, Guochun Chen, Chang Wang, Du Yuan, Yu Liu, Hong Liu
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(13): 3343-3355. doi:10.7150/ijbs.61274
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MARCH6 promotes Papillary Thyroid Cancer development by destabilizing DHX9
Yang Liu, Siyuan Xu, Ying Huang, Shaoyan Liu, Zhengang Xu, Minghui Wei, Jie Liu
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(13): 3401-3412. doi:10.7150/ijbs.60628
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Thymoquinone Suppresses the Proliferation, Migration and Invasiveness through Regulating ROS, Autophagic Flux and miR-877-5p in Human Bladder Carcinoma Cells
Xuejian Zhou, Feifan Wang, Hongshen Wu, Xianwu Chen, Yan Zhang, Juntao Lin, Yueshu Cai, Jiayong Xiang, Ning He, Zhenghui Hu, Xiaodong Jin
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(13): 3456-3475. doi:10.7150/ijbs.60401
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Multi-omics Analysis of Ferroptosis Regulation Patterns and Characterization of Tumor Microenvironment in Patients with Oral Squamous Cell Carcinoma
Wenchao Gu, Mai Kim, Lei Wang, Zongcheng Yang, Takahito Nakajima, Yoshito Tsushima
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(13): 3476-3492. doi:10.7150/ijbs.61441
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Discovery of a novel HDACi structure that inhibits the proliferation of ovarian cancer cells in vivo and in vitro
Miao Bai, Mengqi Cui, Mingyue Li, Xinlei Yao, Yulun Wu, Lihua Zheng, Luguo Sun, Qiuhang Song, Shuyue Wang, Lei Liu, Chunlei Yu, Yanxin Huang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(13): 3493-3507. doi:10.7150/ijbs.62339
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

miR-139/PDE2A-Notch1 feedback circuit represses stemness of gliomas by inhibiting Wnt/β-catenin signaling
San-Zhong Li, Kai-Xi Ren, Jing Zhao, Shuang Wu, Juan Li, Jian Zang, Zhou Fei, Jun-Long Zhao
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(13): 3508-3521. doi:10.7150/ijbs.62858
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Cyclovirobuxine inhibits the progression of clear cell renal cell carcinoma by suppressing the IGFBP3-AKT/STAT3/MAPK-Snail signalling pathway
Yadong Liu, Huiyan Lv, Xingyi Li, Jiannan Liu, Song Chen, Yaodong Chen, Yinshan Jin, Ruihua An, Shiliang Yu, Zhigang Wang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(13): 3522-3537. doi:10.7150/ijbs.62114
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CCNB2/SASP/Cathepsin B & PGE2 Axis Induce Cell Senescence Mediated Malignant Transformation
Ying Wang, Hanbing Zhang, Minglei Wang, Jing He, Hui Guo, Lihua Li, Jie Wang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(13): 3538-3553. doi:10.7150/ijbs.63430
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Identification and Characterization of Alcohol-related Hepatocellular Carcinoma Prognostic Subtypes based on an Integrative N6-methyladenosine methylation Model
Yue Zhang, Fanhong Zeng, Min Zeng, Xu Han, Lei Cai, Jiajun Zhang, Jun Weng, Yi Gao
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(13): 3554-3572. doi:10.7150/ijbs.62168
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Latent TGF-β1 protects against diabetic kidney disease via Arkadia/Smad7 signaling
Weifeng Wu, Xiao R. Huang, Yongke You, Liang Xue, Xiao-Jing Wang, Xiaoming Meng, Xiang Lin, Jiangang Shen, Xueqing Yu, Hui-Yao Lan, Haiyong Chen
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(13): 3583-3594. doi:10.7150/ijbs.61647
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Rutin attenuates Sorafenib-induced Chemoresistance and Autophagy in Hepatocellular Carcinoma by regulating BANCR/miRNA-590-5P/OLR1 Axis
Meng Zhou, Gan Zhang, Jun Hu, Yanzhi Zhu, Haoming Lan, Xianfeng Shen, Yi Lv, Linsheng Huang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(13): 3595-3607. doi:10.7150/ijbs.62471
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CDC20 regulates the cell proliferation and radiosensitivity of P53 mutant HCC cells through the Bcl-2/Bax pathway
Shuai Zhao, Yichi Zhang, Xiuqin Lu, Han Ding, Bing Han, Xiaoling Song, Huijie Miao, Xuya Cui, Shiyin Wei, Wangrui Liu, Shuxian Chen, Jian Wang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(13): 3608-3621. doi:10.7150/ijbs.64003
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Pancreatic cancer-derived exosomal microRNA-19a induces β-cell dysfunction by targeting ADCY1 and EPAC2
Wenjing Pang, Weiyan Yao, Xin Dai, Aisen Zhang, Lidan Hou, Lei Wang, Yu Wang, Xin Huang, Xiangjun Meng, Lei Li
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(13): 3622-3633. doi:10.7150/ijbs.56271
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Autophagy-mediated negative feedback attenuates the oncogenic activity of YAP in pancreatic cancer
Ting Sun, Hui Peng, Wenhao Mao, Liwei Ma, Hongyang Liu, Jia Mai, Lin Jiao
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(13): 3634-3645. doi:10.7150/ijbs.61795
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Downregulation of miR-23b by transcription factor c-Myc alleviates ischemic brain injury by upregulating Nrf2
Rui Xin, Danhua Qu, Shuang Su, Bin Zhao, Dawei Chen
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(13): 3659-3671. doi:10.7150/ijbs.61399
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Endophilin A2-mediated alleviation of endoplasmic reticulum stress-induced cardiac injury involves the suppression of ERO1α/IP3R signaling pathway
Yun Liu, Ruixiang Hu, Huanjia Shen, Qinxin Mo, Xinqiuyue Wang, Guiping Zhang, Sujuan Li, Guanfeng Liang, Ning Hou, Jiandong Luo
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(13): 3672-3688. doi:10.7150/ijbs.60110
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Emerging Roles of LncRNAs in the EZH2-regulated Oncogenic Network
Aixin Hao, Yunxuan Wang, Daniel B. Stovall, Yu Wang, Guangchao Sui
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(13): 3268-3280. doi:10.7150/ijbs.63488
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CD47/SIRPα pathway mediates cancer immune escape and immunotherapy
Xiao Jia, Bingjun Yan, Xiaoqing Tian, Qian Liu, Jianhua Jin, Juanjuan Shi, Yongzhong Hou
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(13): 3281-3287. doi:10.7150/ijbs.60782
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Crucial Roles of microRNA-Mediated Autophagy in Urologic Malignancies
Maolei Shen, Xin Li, Biao Qian, Qiang Wang, Shanan Lin, Wenhao Wu, Shuai Zhu, Rui Zhu, Shankun Zhao
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(13): 3356-3368. doi:10.7150/ijbs.61175
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The role of RNA m5C modification in cancer metastasis
Qiaofeng Zhang, Furong Liu, Wei Chen, Hongrui Miao, Huifang Liang, Zhibin Liao, Zhanguo Zhang, Bixiang Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(13): 3369-3380. doi:10.7150/ijbs.61439
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Preclinical and clinical progress for HDAC as a putative target for epigenetic remodeling and functionality of immune cells
Sijia Zhang, Lingjun Zhan, Xue Li, Zhenhong Yang, Yumin Luo, Haiping Zhao
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(13): 3381-3400. doi:10.7150/ijbs.62001
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Targeting non-coding RNAs in unstable atherosclerotic plaques: Mechanism, regulation, possibilities, and limitations
Xiaoxin Li, Yanyan Yang, Zhibin Wang, Shaoyan Jiang, Yuanyuan Meng, Xiaoxia Song, Liang Zhao, Lu Zou, Min Li, Tao Yu
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(13): 3413-3427. doi:10.7150/ijbs.62506
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

NEAT1 as a competing endogenous RNA in tumorigenesis of various cancers: Role, mechanism and therapeutic potential
Kun Li, Tongyue Yao, Yu Zhang, Wen Li, Ziqiang Wang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(13): 3428-3440. doi:10.7150/ijbs.62728
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The Function and related Diseases of Protein Crotonylation
Shuo Wang, Guanqun Mu, Bingquan Qiu, Meng Wang, Zunbo Yu, Weibin Wang, Jiadong Wang, Yang Yang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(13): 3441-3455. doi:10.7150/ijbs.58872
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A combination therapy of Phages and Antibiotics: Two is better than one
Xianghui Li, Yuhua He, Zhili Wang, Jiacun Wei, Tongxin Hu, Jiangzhe Si, Guangzhao Tao, Lei Zhang, Longxiang Xie, Abualgasim Elgaili Abdalla, Guoying Wang, Yanzhang Li, Tieshan Teng
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(13): 3573-3582. doi:10.7150/ijbs.60551
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The Role of Respiratory Microbiota in Lung Cancer
Dan Wang, Jingyi Cheng, Jia Zhang, Fangyu Zhou, Xiao He, Ying Shi, Yongguang Tao
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(13): 3646-3658. doi:10.7150/ijbs.51376
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image