Previous issue | Archive   

Volume 17 (15); 2021

Research Papers

Graphic abstract

KMT5A downregulation participated in High Glucose-mediated EndMT via Upregulation of ENO1 Expression in Diabetic Nephropathy
Lihong Lu, Xue Li, Ziwen Zhong, Wenchang Zhou, Di Zhou, Minmin Zhu, Changhong Miao
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(15): 4093-4107. doi:10.7150/ijbs.62867
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Systemic Deficiency of GHR in Pigs leads to Hepatic Steatosis via Negative Regulation of AHR Signaling
Qi Han, Huiling Chen, Likai Wang, Yang An, Xiaoxiang Hu, Yaofeng Zhao, Hao Zhang, Ran Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(15): 4108-4121. doi:10.7150/ijbs.64894
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

The pro-angiogenesis effect of miR33a-5p/Ets-1/DKK1 signaling in ox-LDL induced HUVECs
Mingxue Di, Yu Zhang, Renya Zeng, Xiaolin Liu, Weijia Chen, Meng Zhang, Cheng Zhang, Mengmeng Li, Mei Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(15): 4122-4139. doi:10.7150/ijbs.60302
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Long term usage of dexamethasone accelerating accelerates the initiation of osteoarthritis via enhancing chondrocyte apoptosis and the extracellular matrix calcification and apoptosis of chondrocytes
Liang Chen, Zhenhong Ni, Junlan Huang, Ruobin Zhang, Jinfan Zhang, Bin Zhang, Liang Kuang, Xianding Sun, Dali Zhang, Nan Su, Huabing Qi, Jing Yang, Min Jin, Fengtao Luo, Hangang Chen, Siru Zhou, Xiaolan Du, Junjie Ouyang, Zuqiang Wang, Yangli Xie, Qiaoyan Tan, Lin Chen
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(15): 4140-4153. doi:10.7150/ijbs.64152
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

SOCS2 Suppresses Inflammation and Apoptosis during NASH Progression through Limiting NF-κB Activation in Macrophages
Shuo Li, Sheng Han, Kangpeng Jin, Tingting Yu, Han Chen, Xiaoying Zhou, Zhongming Tan, Guoxin Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(15): 4165-4175. doi:10.7150/ijbs.63889
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Cullin3 deficiency shapes tumor microenvironment and promotes cholangiocarcinoma in liver-specific Smad4/Pten mutant mice
Ming Zhao, Yingyao Quan, Jianming Zeng, Xueying Lyu, Haitao Wang, Josh Haipeng Lei, Yangyang Feng, Jun Xu, Qiang Chen, Heng Sun, Xiaoling Xu, Ligong Lu, Chu-Xia Deng
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(15): 4176-4191. doi:10.7150/ijbs.67379
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Single-cell RNA sequencing deconvolutes the in vivo heterogeneity of human bone marrow-derived mesenchymal stem cells
Zun Wang, Xiaohua Li, Junxiao Yang, Yun Gong, Huixi Zhang, Xiang Qiu, Ying Liu, Cui Zhou, Yu Chen, Jonathan Greenbaum, Liang Cheng, Yihe Hu, Jie Xie, Xucheng Yang, Yusheng Li, Martin R. Schiller, Yiping Chen, Lijun Tan, Si-Yuan Tang, Hui Shen, Hong-Mei Xiao, Hong-Wen Deng
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(15): 4192-4206. doi:10.7150/ijbs.61950
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Targeted Inhibition of LPL/FABP4/CPT1 fatty acid metabolic axis can effectively prevent the progression of nonalcoholic steatohepatitis to liver cancer
Haoran Yang, Qingmei Deng, Tun Ni, Yu liu, Li Lu, Haiming Dai, Hongzhi Wang, Wulin Yang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(15): 4207-4222. doi:10.7150/ijbs.64714
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Mir24-2-5p suppresses the osteogenic differentiation with Gnai3 inhibition presenting a direct target via inactivating JNK-p38 MAPK signaling axis
Li Meng, Lichan Yuan, Jieli Ni, Mengru Fang, Shuyu Guo, Huayang Cai, Jinwei Qin, Qi Cai, Mengnan Zhang, Fang Hu, Junqing Ma, Yang Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(15): 4238-4253. doi:10.7150/ijbs.60536
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

MicroRNA-196a promotes renal cancer cell migration and invasion by targeting BRAM1 to regulate SMAD and MAPK signaling pathways
Jianzhou Cui, Yi Yuan, Muthu K. Shanmugam, Durkeshwari Anbalagan, Tuan Zea Tan, Gautam Sethi, Alan Prem Kumar, Lina H. K. Lim
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(15): 4254-4270. doi:10.7150/ijbs.60805
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

GPR109A alleviate mastitis and enhances the blood milk barrier by activating AMPK/Nrf2 and autophagy
Wenjin Guo, Wen Li, Yingchun Su, Shu Liu, Xingchi Kan, Xin Ran, Yu Cao, Shoupeng Fu, Juxiong Liu
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(15): 4271-4284. doi:10.7150/ijbs.62380
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Circ-PTPDC1 promotes the Progression of Gastric Cancer through Sponging Mir-139-3p by Regulating ELK1 and Functions as a Prognostic Biomarker
Zhouxiao Li, Ye Cheng, Kai Fu, Qiaowei Lin, Tianyu Zhao, Weiwei Tang, Lei Xi, Lulu Sheng, Hao Zhang, Yangbai Sun
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(15): 4285-4304. doi:10.7150/ijbs.62732
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

CD38 Deficiency Protects Mice from High Fat Diet-Induced Nonalcoholic Fatty Liver Disease through Activating NAD+/Sirtuins Signaling Pathways-Mediated Inhibition of Lipid Accumulation and Oxidative Stress in Hepatocytes
Lin Xie, Ke Wen, Qian Li, Cong-Cong Huang, Jia-Le Zhao, Qi-Hang Zhao, Yun-Fei Xiao, Xiao-Hui Guan, Yi-Song Qian, Lu Gan, Ling-Fang Wang, Ke-Yu Deng, Hong-Bo Xin
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(15): 4305-4315. doi:10.7150/ijbs.65588
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Berberine improves insulin-induced diabetic retinopathy through exclusively suppressing Akt/mTOR-mediated HIF-1α/VEGF activation in retina endothelial cells
Ning Wang, Cheng Zhang, Yu Xu, Hor-Yue Tan, Haiyong Chen, Yibin Feng
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(15): 4316-4326. doi:10.7150/ijbs.62868
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

miR-34a-5p functions as a tumor suppressor in head and neck squamous cell cancer progression by targeting Flotillin-2
Xiang Li, Shouwei Zhao, Yu Fu, Ping Zhang, Zhenxing Zhang, Jie Cheng, Laikui Liu, Hongbing Jiang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(15): 4327-4339. doi:10.7150/ijbs.64851
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Cepharanthine inhibits hepatocellular carcinoma cell growth and proliferation by regulating amino acid metabolism and suppresses tumorigenesis in vivo
Fan Feng, Lianhong Pan, Jiaqin Wu, Lanqing Li, Haiying Xu, Li Yang, Kang Xu, Chunli Wang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(15): 4340-4352. doi:10.7150/ijbs.64675
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Tandem CAR-T cells targeting FOLR1 and MSLN enhance the antitumor effects in ovarian cancer
Zhen Liang, Jiao Dong, Neng Yang, Si-Di Li, Ze-Yu Yang, Rui Huang, Feng-Jie Li, Wen-Ting Wang, Jia-Kui Ren, Jie Lei, Chen Xu, Dan Wang, Yan-Zhou Wang, Zhi-Qing Liang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(15): 4365-4376. doi:10.7150/ijbs.63181
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Extracellular Vesicle-Mediated Secretion of HLA-E by Trophoblasts Maintains Pregnancy by Regulating the Metabolism of Decidual NK Cells
Lingling Jiang, Haiyi Fei, Xiaoying Jin, Xiu Liu, Cuiyu Yang, Chao Li, Jianmin Chen, Anran Yang, Jiajuan Zhu, Huihong Wang, Xiaoyang Fei, Songying Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(15): 4377-4395. doi:10.7150/ijbs.63390
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

MAD2B-mediated cell cycle reentry of podocytes is involved in the pathogenesis of FSGS
Dian Bao, Hua Su, Chun-Tao Lei, Hui Tang, Chen Ye, Wei Xiong, Fang-Fang He, Ji-Hong Lin, Hans-Peter Hammes, Chun Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(15): 4396-4408. doi:10.7150/ijbs.62238
[Abstract] [Full text] [PDF]

Reviews

Graphic abstract

Current Advancement on the Dynamic Mechanism of Gastroesophageal Reflux Disease
Zhi Zheng, Yuxi Shang, Ning Wang, Xiaoye Liu, Chenglin Xin, Xiaosheng Yan, Yuhao Zhai, Jie Yin, Jun Zhang, Zhongtao Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(15): 4154-4164. doi:10.7150/ijbs.65066
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

Lipid-induced S-palmitoylation as a Vital Regulator of Cell Signaling and Disease Development
Mengyuan Qu, Xuan Zhou, Xiaotong Wang, Honggang Li
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(15): 4223-4237. doi:10.7150/ijbs.64046
[Abstract] [Full text] [PDF]


Graphic abstract

IL-1β in atherosclerotic vascular calcification: From bench to bedside
Jialing Shen, Ming Zhao, Chunxiang Zhang, Xiaolei Sun
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(15): 4353-4364. doi:10.7150/ijbs.66537
[Abstract] [Full text] [PDF]

Retraction

Retraction: Andrographolide Suppress Tumor Growth by Inhibiting TLR4/NF-κB Signaling Activation in Insulinoma
International Journal of Biological Sciences
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(15): 4092. doi:10.7150/ijbs.66938
[Abstract] [Full text] [PDF]