Issue cover v17i15

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 17 (15); 2021

Research Papers

Graphic abstract

KMT5A downregulation participated in High Glucose-mediated EndMT via Upregulation of ENO1 Expression in Diabetic Nephropathy
Lihong Lu, Xue Li, Ziwen Zhong, Wenchang Zhou, Di Zhou, Minmin Zhu, Changhong Miao
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(15): 4093-4107. doi:10.7150/ijbs.62867
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Systemic Deficiency of GHR in Pigs leads to Hepatic Steatosis via Negative Regulation of AHR Signaling
Qi Han, Huiling Chen, Likai Wang, Yang An, Xiaoxiang Hu, Yaofeng Zhao, Hao Zhang, Ran Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(15): 4108-4121. doi:10.7150/ijbs.64894
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The pro-angiogenesis effect of miR33a-5p/Ets-1/DKK1 signaling in ox-LDL induced HUVECs
Mingxue Di, Yu Zhang, Renya Zeng, Xiaolin Liu, Weijia Chen, Meng Zhang, Cheng Zhang, Mengmeng Li, Mei Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(15): 4122-4139. doi:10.7150/ijbs.60302
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Long term usage of dexamethasone accelerating the initiation of osteoarthritis via enhancing the extracellular matrix calcification and apoptosis of chondrocytes
Liang Chen, Zhenhong Ni, Junlan Huang, Ruobin Zhang, Jinfan Zhang, Bin Zhang, Liang Kuang, Xianding Sun, Dali Zhang, Nan Su, Huabing Qi, Jing Yang, Min Jin, Fengtao Luo, Hangang Chen, Siru Zhou, Xiaolan Du, Junjie Ouyang, Zuqiang Wang, Yangli Xie, Qiaoyan Tan, Lin Chen
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(15): 4140-4153. doi:10.7150/ijbs.64152
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

SOCS2 Suppresses Inflammation and Apoptosis during NASH Progression through Limiting NF-κB Activation in Macrophages
Shuo Li, Sheng Han, Kangpeng Jin, Tingting Yu, Han Chen, Xiaoying Zhou, Zhongming Tan, Guoxin Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(15): 4165-4175. doi:10.7150/ijbs.63889
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Cullin3 deficiency shapes tumor microenvironment and promotes cholangiocarcinoma in liver-specific Smad4/Pten mutant mice
Ming Zhao, Yingyao Quan, Jianming Zeng, Xueying Lyu, Haitao Wang, Josh Haipeng Lei, Yangyang Feng, Jun Xu, Qiang Chen, Heng Sun, Xiaoling Xu, Ligong Lu, Chu-Xia Deng
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(15): 4176-4191. doi:10.7150/ijbs.67379
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Single-cell RNA sequencing deconvolutes the in vivo heterogeneity of human bone marrow-derived mesenchymal stem cells
Zun Wang, Xiaohua Li, Junxiao Yang, Yun Gong, Huixi Zhang, Xiang Qiu, Ying Liu, Cui Zhou, Yu Chen, Jonathan Greenbaum, Liang Cheng, Yihe Hu, Jie Xie, Xucheng Yang, Yusheng Li, Martin R. Schiller, Yiping Chen, Lijun Tan, Si-Yuan Tang, Hui Shen, Hong-Mei Xiao, Hong-Wen Deng
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(15): 4192-4206. doi:10.7150/ijbs.61950
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Targeted Inhibition of LPL/FABP4/CPT1 fatty acid metabolic axis can effectively prevent the progression of nonalcoholic steatohepatitis to liver cancer
Haoran Yang, Qingmei Deng, Tun Ni, Yu liu, Li Lu, Haiming Dai, Hongzhi Wang, Wulin Yang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(15): 4207-4222. doi:10.7150/ijbs.64714
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Mir24-2-5p suppresses the osteogenic differentiation with Gnai3 inhibition presenting a direct target via inactivating JNK-p38 MAPK signaling axis
Li Meng, Lichan Yuan, Jieli Ni, Mengru Fang, Shuyu Guo, Huayang Cai, Jinwei Qin, Qi Cai, Mengnan Zhang, Fang Hu, Junqing Ma, Yang Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(15): 4238-4253. doi:10.7150/ijbs.60536
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MicroRNA-196a promotes renal cancer cell migration and invasion by targeting BRAM1 to regulate SMAD and MAPK signaling pathways
Jianzhou Cui, Yi Yuan, Muthu K. Shanmugam, Durkeshwari Anbalagan, Tuan Zea Tan, Gautam Sethi, Alan Prem Kumar, Lina H. K. Lim
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(15): 4254-4270. doi:10.7150/ijbs.60805
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

GPR109A alleviate mastitis and enhances the blood milk barrier by activating AMPK/Nrf2 and autophagy
Wenjin Guo, Wen Li, Yingchun Su, Shu Liu, Xingchi Kan, Xin Ran, Yu Cao, Shoupeng Fu, Juxiong Liu
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(15): 4271-4284. doi:10.7150/ijbs.62380
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Circ-PTPDC1 promotes the Progression of Gastric Cancer through Sponging Mir-139-3p by Regulating ELK1 and Functions as a Prognostic Biomarker
Zhouxiao Li, Ye Cheng, Kai Fu, Qiaowei Lin, Tianyu Zhao, Weiwei Tang, Lei Xi, Lulu Sheng, Hao Zhang, Yangbai Sun
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(15): 4285-4304. doi:10.7150/ijbs.62732
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CD38 Deficiency Protects Mice from High Fat Diet-Induced Nonalcoholic Fatty Liver Disease through Activating NAD+/Sirtuins Signaling Pathways-Mediated Inhibition of Lipid Accumulation and Oxidative Stress in Hepatocytes
Lin Xie, Ke Wen, Qian Li, Cong-Cong Huang, Jia-Le Zhao, Qi-Hang Zhao, Yun-Fei Xiao, Xiao-Hui Guan, Yi-Song Qian, Lu Gan, Ling-Fang Wang, Ke-Yu Deng, Hong-Bo Xin
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(15): 4305-4315. doi:10.7150/ijbs.65588
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Berberine improves insulin-induced diabetic retinopathy through exclusively suppressing Akt/mTOR-mediated HIF-1α/VEGF activation in retina endothelial cells
Ning Wang, Cheng Zhang, Yu Xu, Hor-Yue Tan, Haiyong Chen, Yibin Feng
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(15): 4316-4326. doi:10.7150/ijbs.62868
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

miR-34a-5p functions as a tumor suppressor in head and neck squamous cell cancer progression by targeting Flotillin-2
Xiang Li, Shouwei Zhao, Yu Fu, Ping Zhang, Zhenxing Zhang, Jie Cheng, Laikui Liu, Hongbing Jiang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(15): 4327-4339. doi:10.7150/ijbs.64851
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Cepharanthine inhibits hepatocellular carcinoma cell growth and proliferation by regulating amino acid metabolism and suppresses tumorigenesis in vivo
Fan Feng, Lianhong Pan, Jiaqin Wu, Lanqing Li, Haiying Xu, Li Yang, Kang Xu, Chunli Wang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(15): 4340-4352. doi:10.7150/ijbs.64675
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Tandem CAR-T cells targeting FOLR1 and MSLN enhance the antitumor effects in ovarian cancer
Zhen Liang, Jiao Dong, Neng Yang, Si-Di Li, Ze-Yu Yang, Rui Huang, Feng-Jie Li, Wen-Ting Wang, Jia-Kui Ren, Jie Lei, Chen Xu, Dan Wang, Yan-Zhou Wang, Zhi-Qing Liang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(15): 4365-4376. doi:10.7150/ijbs.63181
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Extracellular Vesicle-Mediated Secretion of HLA-E by Trophoblasts Maintains Pregnancy by Regulating the Metabolism of Decidual NK Cells
Lingling Jiang, Haiyi Fei, Xiaoying Jin, Xiu Liu, Cuiyu Yang, Chao Li, Jianmin Chen, Anran Yang, Jiajuan Zhu, Huihong Wang, Xiaoyang Fei, Songying Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(15): 4377-4395. doi:10.7150/ijbs.63390
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MAD2B-mediated cell cycle reentry of podocytes is involved in the pathogenesis of FSGS
Dian Bao, Hua Su, Chun-Tao Lei, Hui Tang, Chen Ye, Wei Xiong, Fang-Fang He, Ji-Hong Lin, Hans-Peter Hammes, Chun Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(15): 4396-4408. doi:10.7150/ijbs.62238
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

PiRNA-63049 inhibits bone formation through Wnt/β-catenin signaling pathway
Gaoyang Chen, Shang Wang, Canling Long, Zhenmin Wang, Xin Chen, Wanze Tang, Xiaoqin He, Zhiteng Bao, Baoyu Tan, William W Lu, Zhizhong Li, Dazhi Yang, Guozhi Xiao, Songlin Peng
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(15): 4409-4425. doi:10.7150/ijbs.64533
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Successful Spermatogonial Stem Cells Transplantation within Pleuronectiformes: First Breakthrough at inter-family Level in Marine Fish
Li Zhou, Xueying Wang, Qinghua Liu, Jingkun Yang, Shihong Xu, Zhihao Wu, Yanfeng Wang, Feng You, Zongcheng Song, Jun Li
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(15): 4426-4441. doi:10.7150/ijbs.63266
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

ATIC inhibits autophagy in hepatocellular cancer through the AKT/FOXO3 pathway and serves as a prognostic signature for modeling patient survival
Hao Zhang, Peng Xia, Jie Liu, Zhang Chen, Weijie Ma, Yufeng Yuan
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(15): 4442-4458. doi:10.7150/ijbs.65669
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

miRNA-223 Suppresses Mouse Gallstone Formation by Targeting Key Transporters in Hepatobiliary Cholesterol Secretion Pathway
Feng Zhao, Shiyu Ma, Yuling Zhou, Bailing Wei, Zhen Hao, Xiaolin Cui, Lina Xing, Gang Liu, Lingling Jin, Tonghui Ma, Lei Shi
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(15): 4459-4473. doi:10.7150/ijbs.65485
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Co-targeting BET bromodomain BRD4 and RAC1 suppresses growth, stemness and tumorigenesis by disrupting the c-MYC-G9a-FTH1axis and downregulation of HDAC1 in molecular subtypes of breast cancer
Amjad Ali, Jasmin Shafarin, Hema Unnikannan, Nour Al-Jabi, Rola Abu Jabal, Khuloud Bajbouj, Jibran Sualeh Muhammad, Mawieh Hamad
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(15): 4474-4492. doi:10.7150/ijbs.62236
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Current Advancement on the Dynamic Mechanism of Gastroesophageal Reflux Disease
Zhi Zheng, Yuxi Shang, Ning Wang, Xiaoye Liu, Chenglin Xin, Xiaosheng Yan, Yuhao Zhai, Jie Yin, Jun Zhang, Zhongtao Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(15): 4154-4164. doi:10.7150/ijbs.65066
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Lipid-induced S-palmitoylation as a Vital Regulator of Cell Signaling and Disease Development
Mengyuan Qu, Xuan Zhou, Xiaotong Wang, Honggang Li
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(15): 4223-4237. doi:10.7150/ijbs.64046
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

IL-1β in atherosclerotic vascular calcification: From bench to bedside
Jialing Shen, Ming Zhao, Chunxiang Zhang, Xiaolei Sun
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(15): 4353-4364. doi:10.7150/ijbs.66537
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Close interactions between lncRNAs, lipid metabolism and ferroptosis in cancer
Jingjing Huang, Jin Wang, Hua He, Zichen Huang, Sufang Wu, Chao Chen, Wenbing Liu, Li Xie, Yongguang Tao, Li Cong, Yiqun Jiang
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(15): 4493-4513. doi:10.7150/ijbs.66181
Full text PDF PubMed PMC

Errata

Erratum: Ferroptosis-related Genes for Overall Survival Prediction in Patients with Colorectal Cancer can be Inhibited by Gallic acid
Zongchao Hong, Peili Tang, Bo Liu, Chongwang Ran, Chong Yuan, Ying Zhang, Yi Lu, Xueyun Duan, Yanfang Yang, Hezhen Wu
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(15): 4514-4515. doi:10.7150/ijbs.68267
Full text PDF PubMed PMC


GALNT6 Promotes Tumorigenicity and Metastasis of Breast Cancer Cell via β-catenin/MUC1-C Signaling Pathway: Erratum
Yingge Mao, Yuqi Zhang, Sairong Fan, Lvao Chen, Lili Tang, Xiaoming Chen, Jianxin Lyu
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(15): 4517. doi:10.7150/ijbs.67971
Full text PDF PubMed PMC

Retractions

Retraction: Andrographolide Suppress Tumor Growth by Inhibiting TLR4/NF-κB Signaling Activation in Insulinoma
International Journal of Biological Sciences
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(15): 4092. doi:10.7150/ijbs.66938
Full text PDF PubMed PMC


Retraction: HCRP-1 regulates cell migration, invasion and angiogenesis via Src/ FAK signaling in human prostate cancer
International Journal of Biological Sciences
Int. J. Biol. Sci. 2021; 17(15): 4516. doi:10.7150/ijbs.66407
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image