Issue cover v18i13

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 18 (13); 2022

Research Papers

Graphic abstract

The Novel Role of hnRNP UL1 in Human Cell Nucleoli
Marlena Cichocka, Anna Karlik, Patrycja Plewka, Kishor Gawade, Agata Stępień, Patrycja Świergiel, Ankur Gadgil, Katarzyna Dorota Raczyńska
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(13): 4809-4823. doi:10.7150/ijbs.75084
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The m6A-induced lncRNA CASC8 promotes proliferation and chemoresistance via upregulation of hnRNPL in esophageal squamous cell carcinoma
Qingnan Wu, Hongyue Zhang, Di Yang, Qingjie Min, Yan Wang, Weimin Zhang, Qimin Zhan
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(13): 4824-4836. doi:10.7150/ijbs.71234
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MiR-138-5p Targets MACF1 to Aggravate Aging-related Bone Loss
Zhihao Chen, Ying Huai, Gaoyang Chen, Shuyu Liu, Yan Zhang, Dijie Li, Fan Zhao, Xiaofeng Chen, Wenjing Mao, Xuehao Wang, Chong Yin, Chaofei Yang, Xia Xu, Kang Ru, Xiaoni Deng, Lifang Hu, Yu Li, Songlin Peng, Ge Zhang, Xiao Lin, Airong Qian
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(13): 4837-4852. doi:10.7150/ijbs.71411
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A Novel ER Stress Mediator TMTC3 Promotes Squamous Cell Carcinoma Progression by Activating GRP78/PERK Signaling Pathway
Hongyu Yuan, Zitong Zhao, Zichan Guo, Liying Ma, Jing Han, Yongmei Song
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(13): 4853-4868. doi:10.7150/ijbs.72838
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Epithelial-mesenchymal reprogramming by KLF4-regulated Rictor expression contributes to metastasis of non-small cell lung cancer cells
Huiling Zhou, Qing Guan, Xuyang Hou, Lijun Liu, Li Zhou, Wei Li, Haidan Liu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(13): 4869-4883. doi:10.7150/ijbs.73548
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Tumor-associated macrophage-derived chemokine CCL5 facilitates the progression and immunosuppressive tumor microenvironment of clear cell renal cell carcinoma
Wenhao Xu, Yuhao Wu, Wangrui Liu, Aihetaimujiang Anwaier, Xi Tian, Jiaqi Su, Haineng Huang, Gaomeng Wei, Yuanyuan Qu, Hailiang Zhang, Dingwei Ye
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(13): 4884-4900. doi:10.7150/ijbs.74647
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Interplay of LncRNAs NEAT1 and TUG1 in Incidence of Cytokine Storm in Appraisal of COVID-19 Infection
Safaa I. Tayel, Eman A. El-Masry, Gehan A. Abdelaal, Somaia Shehab-Eldeen, Abdallah Essa, Nashwa M. Muharram
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(13): 4901-4913. doi:10.7150/ijbs.72318
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Aberrant splicing events caused by insertion of genes of interest into expression vectors
Yun Cheng, Xiao-Zhuo Kang, Pearl Chan, Zi-Wei Ye, Chi-Ping Chan, Dong-Yan Jin
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(13): 4914-4931. doi:10.7150/ijbs.72408
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CPNE8 Promotes Gastric Cancer Metastasis by Modulating Focal Adhesion Pathway and Tumor Microenvironment
Peiling Zhang, Xiaofei Cao, Mingmei Guan, Dailing Li, Hong Xiang, Qian Peng, Yun Zhou, Chengyin Weng, Xisheng Fang, Xia Liu, Haibo Mao, Qiao Li, Guolong Liu, Lin Lu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(13): 4932-4949. doi:10.7150/ijbs.76425
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Human CPTP promotes growth and metastasis via sphingolipid metabolite ceramide and PI4KA/AKT signaling in pancreatic cancer cells
Yanqun Zhang, Shenying Ji, Xiangyu Zhang, Mengyun Lu, Yihong Hu, Yucheng Han, Guanghou Shui, Sin Man Lam, Xianqiong Zou
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(13): 4963-4983. doi:10.7150/ijbs.70007
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Development and Validation of a DNA Methylation-related Classifier of Circulating Tumour Cells to Predict Prognosis and to provide a therapeutic strategy in Lung Adenocarcinoma
Xuyu Gu, Xianting Huang, Xiuxiu Zhang, Cailian Wang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(13): 4984-5000. doi:10.7150/ijbs.75284
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

ALKBH5/MAP3K8 axis regulates PD-L1+ macrophage infiltration and promotes hepatocellular carcinoma progression
Yu You, Diguang Wen, Lu Zeng, Jiao Lu, Xiao Xiao, Yucheng Chen, Hua Song, Zuojin Liu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(13): 5001-5018. doi:10.7150/ijbs.70149
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The interactions between integrin α5β1 of liver cancer cells and fibronectin of fibroblasts promote tumor growth and angiogenesis
Zheng Peng, Meng Hao, Haibo Tong, Hongmei Yang, Bin Huang, Zhigang Zhang, Kathy Qian Luo
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(13): 5019-5037. doi:10.7150/ijbs.72367
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Tsp2 Facilitates Tumor-associated Fibroblasts Formation and Promotes Tumor Progression in Retroperitoneal Liposarcoma
Chang Xu, Liang Yan, Xiaoya Guan, Zhen Wang, Jianhui Wu, Ang Lv, Daoning Liu, Faqiang Liu, Bin Dong, Min Zhao, Ling Jia, Xiuyun Tian, Chunyi Hao
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(13): 5038-5055. doi:10.7150/ijbs.70083
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

P2RY13 Exacerbates Intestinal Inflammation by Damaging the Intestinal Mucosal Barrier via Activating IL-6/STAT3 Pathway
Xiaohan Wu, Shuchun Wei, Meilin Chen, Jinting Li, Yuping Wei, Jixiang Zhang, Weiguo Dong
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(13): 5056-5069. doi:10.7150/ijbs.74304
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Decrease of circARID1A retards glioblastoma invasion by modulating miR-370-3p/ TGFBR2 pathway
Baisheng Li, Jiansheng Chen, Yi Wu, Honghai Luo, Yiquan Ke
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(13): 5123-5135. doi:10.7150/ijbs.66673
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Actin remodeling driven by circLIMA1: sperm cell as an intriguing cellular model
Francesco Manfrevola, Nicoletta Potenza, Teresa Chioccarelli, Armando Di Palo, Chiara Siniscalchi, Veronica Porreca, Arcangelo Scialla, Vincenza Grazia Mele, Giuseppe Petito, Aniello Russo, Antonia Lanni, Rosalba Senese, Giulia Ricci, Riccardo Pierantoni, Rosanna Chianese, Gilda Cobellis
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(13): 5136-5153. doi:10.7150/ijbs.76261
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Role of PCK2 in the proliferation of vascular smooth muscle cells in neointimal hyperplasia
Dai Sik Ko, Junho Kang, Hye Jin Heo, Eun Kyoung Kim, Kihun Kim, Jin Mo Kang, YunJae Jung, Seung Eun Baek, Yun Hak Kim
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(13): 5154-5167. doi:10.7150/ijbs.75577
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Tubule-mitophagic secretion of SerpinG1 reprograms macrophages to instruct anti-septic acute kidney injury efficacy of high-dose ascorbate mediated by NRF2 transactivation
Yin Ni, Guo-Hua Wu, Juan-Juan Cai, Run Zhang, Yang Zheng, Jing-Quan Liu, Xiang-Hong Yang, Xue Yang, Ye Shen, Jun-Mei Lai, Xiang-Ming Ye, Shi-Jing Mo
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(13): 5168-5184. doi:10.7150/ijbs.74430
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Nitroxoline suppresses metastasis in bladder cancer via EGR1/circNDRG1/miR-520h/smad7/EMT signaling pathway
Liangliang Ren, Minxiao Jiang, Dingwei Xue, Huan Wang, Zeyi Lu, Lifeng Ding, Haiyun Xie, Ruyue Wang, Wenqin Luo, Li Xu, Mingchao Wang, Shicheng Yu, Sheng Cheng, Liqun Xia, Haifeng Yu, Peng Huang, Naijin Xu, Gonghui Li
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(13): 5207-5220. doi:10.7150/ijbs.69373
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Regulation of Adipose Thermogenesis and its Critical Role in Glucose and Lipid Metabolism
Linghui Wang, Yanhao Qiu, Hao Gu, Mailin Gan, Yan Zhu, Kangping Zhu, Lei Chen, Ye Zhao, Lili Niu, Shunhua Zhang, Xuewei Li, Li Zhu, Linyuan Shen
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(13): 4950-4962. doi:10.7150/ijbs.75488
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Development and application of ribonucleic acid therapy strategies against COVID-19
Lin Ning, Mujiexin Liu, Yushu Gou, Yue Yang, Bifang He, Jian Huang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(13): 5070-5085. doi:10.7150/ijbs.72706
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

From Chihuahua to Saint-Bernard: how did digestion and microbiota evolve with dog sizes
Charlotte Deschamps, Delphine Humbert, Jürgen Zentek, Sylvain Denis, Nathalie Priymenko, Emmanuelle Apper, Stéphanie Blanquet-Diot
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(13): 5086-5102. doi:10.7150/ijbs.72770
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Phase separation in Cancer: From the Impacts and Mechanisms to Treatment potentials
Qiu Peng, Shiming Tan, Longzheng Xia, Nayiyuan Wu, Linda Oyang, Yanyan Tang, Min Su, Xia Luo, Ying Wang, Xiaowu Sheng, Yujuan Zhou, Qianjin Liao
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(13): 5103-5122. doi:10.7150/ijbs.75410
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The role of intestinal stem cell within gut homeostasis: Focusing on its interplay with gut microbiota and the regulating pathways
Haoming Luo, Mingxing Li, Fang Wang, Yifei Yang, Qin Wang, Yueshui Zhao, Fukuan Du, Yu Chen, Jing Shen, Qianyun Zhao, Jiuping Zeng, Shengpeng Wang, Meijuan Chen, Xiaobing Li, Wanping Li, Yuhong Sun, Li Gu, Qinglian Wen, Zhangang Xiao, Xu Wu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(13): 5185-5206. doi:10.7150/ijbs.72600
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image