Issue cover v18i14

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 18 (14); 2022

Editorial

Optimizing the dynamic zero-COVID policy in China
Wei Bai, Sha Sha, Teris Cheung, Zhaohui Su, Todd Jackson, Yu-Tao Xiang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(14): 5314-5316. doi:10.7150/ijbs.75699
Full text PDF PubMed PMC

Research Papers

Graphic abstract

MG53 inhibits cellular proliferation and tumor progression in colorectal carcinoma
Pranav Gupta, Haichang Li, Guan-Nan Zhang, Anna Maria Barbuti, Yuqi Yang, Pei-hui Lin, Chuanxi Cai, Tao Tan, Jianjie Ma, Zhe-Sheng Chen
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(14): 5221-5229. doi:10.7150/ijbs.67869
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Inhibition of APOE potentiates immune checkpoint therapy for cancer
Bingqing Hui, Chen Lu, Haiyang Li, Xiaopei Hao, Hanyuan Liu, Danping Zhuo, Qian Wang, Zhouxiao Li, Li Liu, Xuehao Wang, Yanhong Gu, Weiwei Tang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(14): 5230-5240. doi:10.7150/ijbs.70117
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

SPC25 promotes proliferation and stemness of hepatocellular carcinoma cells via the DNA-PK/AKT/Notch1 signaling pathway
Jieying Yang, Yue Huang, Mengjia Song, Qiuzhong Pan, Jingjing Zhao, Junyi He, Dijun Ouyang, Chaopin Yang, Yulong Han, Yan Tang, Qijing Wang, Jia He, Yongqiang Li, Hao Chen, Desheng Weng, Tong Xiang, JianChuan Xia
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(14): 5241-5259. doi:10.7150/ijbs.71694
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Covalent Inhibition of Pyruvate Kinase M2 Reprograms Metabolic and Inflammatory Pathways in Hepatic Macrophages against Non-alcoholic Fatty Liver Disease
Ni Fan, Xiuying Zhang, Wei Zhao, Jia Zhao, Dan Luo, Yilu Sun, Ding Li, Chenliang Zhao, Yu Wang, Hongjie Zhang, Jianhui Rong
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(14): 5260-5275. doi:10.7150/ijbs.73890
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

SNHG16 upregulation-induced positive feedback loop with YAP1/TEAD1 complex in Colorectal Cancer cell lines facilitates liver metastasis of colorectal cancer by modulating CTCs epithelial-mesenchymal transition
Zhenxian Xiang, Guoquan Huang, Haitao Wu, Qiuming He, Chaogang Yang, Rongzhang Dou, Qing Liu, Jialing Song, Yan Fang, Shuyi Wang, Bin Xiong
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(14): 5291-5308. doi:10.7150/ijbs.73438
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

COVID-19 prevention and control strategies: learning from the Macau model
Yan-Jie Zhao, Jia-Qi Xu, Wei Bai, He-Li Sun, Bing Shui, Zhi-Xin Yang, Jingbo Huang, Robert D. Smith, Yuan-Jia Hu, Yu-Tao Xiang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(14): 5317-5328. doi:10.7150/ijbs.70177
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Mesenchymal stromal cell-derived extracellular vesicles afford neuroprotection by modulating PI3K/AKT pathway and calcium oscillations
Egor A. Turovsky, Victoria V. Golovicheva, Elena G. Varlamova, Tatyana I. Danilina, Kirill V. Goryunov, Yulia A. Shevtsova, Irina B. Pevzner, Ljubava D. Zorova, Valentina A. Babenko, Ekaterina A. Evtushenko, Anastasia A. Zharikova, Anastasia A. Khutornenko, Sergey I. Kovalchuk, Egor Y. Plotnikov, Dmitry B. Zorov, Gennady T. Sukhikh, Denis N. Silachev
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(14): 5345-5368. doi:10.7150/ijbs.73747
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Vitamin D Promotes Remyelination by Suppressing c-Myc and Inducing Oligodendrocyte Precursor Cell Differentiation after Traumatic Spinal Cord Injury
Ning Li, Min Yao, Jiaxin Liu, Zhiyuan Zhu, Tsz-Lung Lam, Pingde Zhang, Karrie Mei-Yee Kiang, Gilberto Ka-Kit Leung
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(14): 5391-5404. doi:10.7150/ijbs.73673
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Csf1r mediates enhancement of intestinal tumorigenesis caused by inactivation of Mir34a
Fangteng Liu, Nassim Bouznad, Markus Kaller, Xiaolong Shi, Janine König, Stephanie Jaeckel, Heiko Hermeking
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(14): 5415-5437. doi:10.7150/ijbs.75503
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Downregulation of PPARα mediates FABP1 expression, contributing to IgA nephropathy by stimulating ferroptosis in human mesangial cells
Jingkui Wu, Xinghua Shao, Jianxiao Shen, Qisheng Lin, Xuying Zhu, Shu Li, Jialin Li, Wenyan Zhou, Chaojun Qi, Zhaohui Ni
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(14): 5438-5458. doi:10.7150/ijbs.74675
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

PHGDH Inhibits Ferroptosis and Promotes Malignant Progression by Upregulating SLC7A11 in Bladder Cancer
Liliang Shen, Junfeng Zhang, Zongtai Zheng, Fuhan Yang, Shenghua Liu, Yuan Wu, Yifan Chen, Tianyuan Xu, Shiyu Mao, Yang Yan, Wei Li, Wentao Zhang, Xudong Yao
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(14): 5459-5474. doi:10.7150/ijbs.74546
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

AANG Prevents Smad3-dependent Diabetic Nephropathy by Restoring Pancreatic β-Cell Development in db/db Mice
Jeff Yat-Fai Chung, Patrick Ming-Kuen Tang, Max Kam-Kwan Chan, Li Wang, Xiao-Ru Huang, Ka-Fai To, Ronald CW Ma, Hui-Yao Lan
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(14): 5489-5502. doi:10.7150/ijbs.72977
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Jwa participates the maintenance of intestinal epithelial homeostasis via ERK/FBXW7-mediated NOTCH1/PPARγ/STAT5 axis and acts as a novel putative aging related gene
Xiong Li, Jingwen Liu, Yan Zhou, Luman Wang, Yifan Wen, Kun Ding, Lu Zou, Xia Liu, Aiping Li, Yun Wang, Heling Fu, Min Huang, Guoxian Ding, Jianwei Zhou
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(14): 5503-5521. doi:10.7150/ijbs.72751
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Knockout and Double Knockout of Cathepsin K and Mmp9 reveals a novel function of Cathepsin K as a regulator of osteoclast gene expression and bone homeostasis
Guochun Zhu, Wei Chen, Chen-Yi Tang, Abigail McVicar, Diep Edwards, Jinwen Wang, Matthew McConnell, Shuying Yang, Yang Li, Zhijie Chang, Yi-Ping Li
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(14): 5522-5538. doi:10.7150/ijbs.72211
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Thioredoxin 1 supports colorectal cancer cell survival and promotes migration and invasion under glucose deprivation through interaction with G6PD
Fengying Lu, Daoquan Fang, Shuhan Li, Zuyue Zhong, Xiujiao Jiang, Qinqin Qi, Yining Liu, Wenqi Zhang, Xiaohui Xu, Yangyang Liu, Weijian Zhu, Lei Jiang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(14): 5539-5553. doi:10.7150/ijbs.71809
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Integrative analysis reveals a clinicogenomic landscape associated with liver metastasis and poor prognosis in hepatoid adenocarcinoma of the stomach
Junjie Jiang, Yongfeng Ding, Jun Lu, Yanyan Chen, Yiran Chen, Wenyi Zhao, Wenfan Chen, Mei Kong, Chengzhi Li, Xiaodong Teng, Quan Zhou, Nong Xu, Donghui Zhou, Zhan Zhou, Haiyong Wang, Lisong Teng
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(14): 5554-5574. doi:10.7150/ijbs.71449
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A novel methylated cation channel TRPM4 inhibited colorectal cancer metastasis through Ca2+/Calpain-mediated proteolysis of FAK and suppression of PI3K/Akt/mTOR signaling pathway
Chan Wang, Jiaxin Chen, Yeye Kuang, Xiaoqing Cheng, Min Deng, Zhinong Jiang, Xiaotong Hu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(14): 5575-5590. doi:10.7150/ijbs.70504
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Mitochondrial quality control in diabetic cardiomyopathy: from molecular mechanisms to therapeutic strategies
Chen Cai, Feng Wu, Jing He, Yaoyuan Zhang, Nengxian Shi, Xiaojie Peng, Qing Ou, Ziying Li, Xiaoqing Jiang, Jiankai Zhong, Ying Tan
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(14): 5276-5290. doi:10.7150/ijbs.75402
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Autophagy-related Proteins in Genome Stability: Autophagy-Dependent and Independent Actions
Ye Zhang, Ran Guo, Shan-Shan Wang, Xiao-You Jiang, Hong-Yan Cui, Yang Guo, Xiao-Yu Song, Qi-Qiang Guo, Liu Cao
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(14): 5329-5344. doi:10.7150/ijbs.76134
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Tumor Microenvironment and its Implications for Antitumor Immunity in Cholangiocarcinoma: Future Perspectives for Novel Therapies
Hengsong Cao, Tian Huang, Mingrui Dai, Xiangyi Kong, Hanyuan Liu, Zhiying Zheng, Guoqiang Sun, Guangshun Sun, Dawei Rong, Zehua Jin, Weiwei Tang, Yongxiang Xia
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(14): 5369-5390. doi:10.7150/ijbs.73949
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The Role of IL-6 in Fibrotic Diseases: Molecular and Cellular Mechanisms
Yanxia Li, Jing Zhao, Yuan Yin, Ke Li, Chenchen Zhang, Yajuan Zheng
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(14): 5405-5414. doi:10.7150/ijbs.75876
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Targeting Ferroptosis by Ubiquitin System Enzymes: A Potential Therapeutic Strategy in Cancer
Yu Meng, Huiyan Sun, Yayun Li, Shuang Zhao, Juan Su, Furong Zeng, Guangtong Deng, Xiang Chen
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(14): 5475-5488. doi:10.7150/ijbs.73790
Full text PDF PubMed PMC

Errata

Cx43 deficiency confers EMT-mediated tamoxifen resistance to breast cancer via c-Src/PI3K/Akt pathway: Erratum
Deng-Pan Wu, Yan Zhou, Li-Xiang Hou, Xiao-Xiao Zhu, Wen Yi, Si-Man Yang, Tian-Yu Lin, Jin-Lan Huang, Bei Zhang, Xiao-Xing Yin
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(14): 5309-5311. doi:10.7150/ijbs.75891
Full text PDF PubMed PMC


KLF10 inhibits cell growth by regulating PTTG1 in multiple myeloma under the regulation of microRNA-106b-5p: Erratum
Mimi Zhou, Jinqiu Chen, Hui Zhang, Hailing Liu, Huan Yao, Xiaman Wang, Wanggang Zhang, Yingren Zhao, Nan Yang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(14): 5312-5313. doi:10.7150/ijbs.77067
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image