Issue cover v11i12

Previous issue | Next issue | Archive | Cover PDF   

Volume 11 (12); 2015

Editorial

Graphic abstract

Precision Medicine for Personalized Cancer Therapy
Ada Hang-Heng Wong, Chu-Xia Deng
Int. J. Biol. Sci. 2015; 11(12): 1410-1412. doi:10.7150/ijbs.14154
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Research Papers

Graphic abstract

Muscle Transcriptional Profile Based on Muscle Fiber, Mitochondrial Respiratory Activity, and Metabolic Enzymes
Xuan Liu, Yang Du, Nares Trakooljul, Bodo Brand, Eduard Muráni, Carsten Krischek, Michael Wicke, Manfred Schwerin, Klaus Wimmers, Siriluck Ponsuksili
Int. J. Biol. Sci. 2015; 11(12): 1348-1362. doi:10.7150/ijbs.13132
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Sox4 Expression Confers Bladder Cancer Stem Cell Properties and Predicts for Poor Patient Outcome
He Shen, Maxime Blijlevens, Nuo Yang, Costakis Frangou, Kayla E. Wilson, Bo Xu, Yinglong Zhang, Lirui Zhang, Carl D. Morrison, Lori Shepherd, Qiang Hu, Qianqian Zhu, Jianmin Wang, Song Liu, Jianmin Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2015; 11(12): 1363-1375. doi:10.7150/ijbs.13240
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Regulation of Androgen Receptor Expression Alters AMPK Phosphorylation in the Endometrium: In Vivo and In Vitro Studies in Women with Polycystic Ovary Syndrome
Xin Li, Bano Pishdari, Peng Cui, Min Hu, Hong-Ping Yang, Yan-Rong Guo, Hong-Yuan Jiang, Yi Feng, Håkan Billig, Ruijin Shao
Int. J. Biol. Sci. 2015; 11(12): 1376-1389. doi:10.7150/ijbs.13109
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Microbubbles Enhance the Antitumor Effects of Sinoporphyrin Sodium Mediated Sonodynamic Therapy both In Vitro and In Vivo
Haiping Wang, Pan Wang, Li Li, Kun Zhang, Xiaobing Wang, Quanhong Liu
Int. J. Biol. Sci. 2015; 11(12): 1401-1409. doi:10.7150/ijbs.12802
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Inhibition of mTOR Pathway by Rapamycin Reduces Brain Damage in Rats Subjected to Transient Forebrain Ischemia
Xiao Yang, Changhun Hei, Ping Liu, Yaozu Song, Taylor Thomas, Sylvie Tshimanga, Feng Wang, Jianguo Niu, Tao Sun, P. Andy Li
Int. J. Biol. Sci. 2015; 11(12): 1424-1435. doi:10.7150/ijbs.12930
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

A20 Attenuates FFAs-induced Lipid Accumulation in Nonalcoholic Steatohepatitis
Luoyan Ai, Qingqing Xu, Changwei Wu, Xiaohan Wang, Zhiwei Chen, Dazhi Su, Xiaoke Jiang, Antao Xu, Qing Lin, Zhuping Fan
Int. J. Biol. Sci. 2015; 11(12): 1436-1446. doi:10.7150/ijbs.13371
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Knockout of the Histone Demethylase Kdm3b Decreases Spermatogenesis and Impairs Male Sexual Behaviors
Zhaoliang Liu, Mario G. Oyola, Suoling Zhou, Xian Chen, Lan Liao, Jean Ching-Yi Tien, Shailaja K. Mani, Jianming Xu
Int. J. Biol. Sci. 2015; 11(12): 1447-1457. doi:10.7150/ijbs.13795
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

Krüppel-Like Factor 5 Promotes Epithelial Proliferation and DNA Damage Repair in the Intestine of Irradiated Mice
Ming Li, Yuan Gu, Yan-Chao Ma, Zeng-Fu Shang, Chang Wang, Fen-Ju Liu, Jian-Ping Cao, Hua-Jing Wan, Xue-Guang Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2015; 11(12): 1458-1468. doi:10.7150/ijbs.13444
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Reviews

Graphic abstract

Targeting Tumor Metabolism for Cancer Treatment: Is Pyruvate Dehydrogenase Kinases (PDKs) a Viable Anticancer Target?
Wen Zhang, Shao-Lin Zhang, Xiaohui Hu, Kin Yip Tam
Int. J. Biol. Sci. 2015; 11(12): 1390-1400. doi:10.7150/ijbs.13325
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]


Graphic abstract

To Know How a Gene Works, We Need to Redefine It First but then, More Importantly, to Let the Cell Itself Decide How to Transcribe and Process Its RNAs
Yuping Jia, Lichan Chen, Yukui Ma, Jian Zhang, Ningzhi Xu, Dezhong Joshua Liao
Int. J. Biol. Sci. 2015; 11(12): 1413-1423. doi:10.7150/ijbs.13436
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]