Issue cover v18i8

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 18 (8); 2022

Research Papers

Graphic abstract

The GR-gp78 Pathway is involved in Hepatic Lipid Accumulation Induced by Overexpression of 11β-HSD1
Mengliang Hu, Tingting Han, Qiyu Pan, Dongsheng Ni, Fengyi Gao, Liying Wang, Hangjiang Ren, Xiaoyi Zhang, Haoyun Jiao, Yuefeng Wang, Dapeng Dai, Yong Man, Weiqing Tang, Yue Sun, Wei Li, Jian Li, Guoping Li
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(8): 3107-3121. doi:10.7150/ijbs.42376
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

USP1 inhibition suppresses the progression of osteosarcoma via destabilizing TAZ
Putao Yuan, Zhenhua Feng, Hai Huang, Gangliang Wang, Zhijun Chen, Guang Xu, Ziang Xie, Zhiwei Jie, Xiangde Zhao, Qingliang Ma, Shiyu Wang, Yang Shen, Yizhen Huang, Ying Han, Huali Ye, Jiying Wang, Peihua Shi, Xuewu Sun
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(8): 3122-3136. doi:10.7150/ijbs.65428
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The Classical Apoptotic Adaptor FADD Regulates Glycolytic Capacity in Acute Lymphoblastic Leukemia
Wenzhao Zhou, Yueyang Lai, Jianhui Zhu, Xuebo Xu, Wenliang Yu, Zengzheng Du, Leyang Wu, Xuerui Zhang, Zichun Hua
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(8): 3137-3155. doi:10.7150/ijbs.68016
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

LncRNA TNFRSF10A-AS1 promotes gastric cancer by directly binding to oncogenic MPZL1 and is associated with patient outcome
Donglei Sun, Hongyan Gou, Dandan Wang, Chenyang Li, Yan Li, Hao Su, Xiaohong Wang, Xiaolan Zhang, Jun Yu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(8): 3156-3166. doi:10.7150/ijbs.68776
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Gamma synuclein promotes cancer metastasis through the MKK3/6-p38MAPK cascade
Jieya Liu, Ting Shao, Jin Zhang, Qianyi Liu, Hui Hua, Hongying Zhang, Jiao Wang, Ting Luo, Yuenian Eric Shi, Yangfu Jiang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(8): 3167-3177. doi:10.7150/ijbs.69155
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Sublytic C5b-9 Induces CCL3/4 Production and Macrophage Accumulation in Thy-1N Rats via PKC-α/p65/IRF-8 Axis
Wenbo Wang, Baomei Qian, Chenhui Zhao, Mingyu Peng, Longfei Liu, Mengxiao Xie, Na Peng, Qingling He, Shuai Ying, Yufeng Zhu, Tao Wang, Dajun Hu, Dan Zhao, Jing Zhang, Yingwei Wang, Wen Qiu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(8): 3178-3193. doi:10.7150/ijbs.69652
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Renal cell carcinoma-derived exosomes deliver lncARSR to induce macrophage polarization and promote tumor progression via STAT3 pathway
Wei Zhang, Xiaoxiao Zheng, Yisong Yu, Li Zheng, Jiahua Lan, Ying Wu, Hao Liu, An Zhao, Hang Huang, Wei Chen
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(8): 3209-3222. doi:10.7150/ijbs.70289
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

METTL3 promotes cell cycle progression via m6A/YTHDF1-dependent regulation of CDC25B translation
Huifeng Li, Ying Zhong, Guangxu Cao, Hezhan Shi, Yiyao Liu, Lingfeng Li, Peidi Yin, Jialing Chen, Zhendong Xiao, Bin Du
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(8): 3223-3236. doi:10.7150/ijbs.70335
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Pre-miRNA Hsa-Let-7a-2: a Novel Intracellular Partner of Angiotensin II Type 2 Receptor Negatively Regulating its Signals
Xiaoyan Liu, Zhenzhen Chen, Shuangyue Li, Ling Jin, Xiao Cui, Changting Cui, Yue Deng, Qiannan Gao, Luyun Fan, Yaping Niu, Wenjie Wang, Chunmei Cui, Jiuchang Zhong, Qinghua Cui, Bin Geng, Jun Cai
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(8): 3237-3250. doi:10.7150/ijbs.70455
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

HERC3 directly targets RPL23A for ubiquitination degradation and further regulates Colorectal Cancer proliferation and the cell cycle
Zhiyuan Zhang, Qi Wu, Meimiao Fang, Yu Liu, Ji Jiang, Qingyang Feng, Ronggui Hu, Jianmin Xu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(8): 3282-3297. doi:10.7150/ijbs.72014
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Quantitative proteomics of HFD-induced fatty liver uncovers novel transcription factors of lipid metabolism
Shang Zhi, Zhang Congcong, Gao Zhiling, Qian Yihan, Xin Yijing, Liu Guanjie, Wang Fang, Sun Xuehua, Li Hongjie, Kong Xiaoni, Gao Yueqiu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(8): 3298-3312. doi:10.7150/ijbs.71431
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

HBO1 induces histone acetylation and is important for non-small cell lung cancer cell growth
Teng-fei Chen, Hui-fei Hao, Yan Zhang, Xiao-yu Chen, Hua-si Zhao, Rui Yang, Ping Li, Ling-xiao Qiu, Yong-hua Sang, Chun Xu, Shao-xia Liu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(8): 3313-3323. doi:10.7150/ijbs.72526
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

KLF4 Alleviates Hypertrophic Scar Fibrosis by Directly Activating BMP4 Transcription
Jing Wang, Ming Zhao, Hongyun Zhang, Fangfang Yang, Liang Luo, Kuo Shen, Xujie Wang, Yan Li, Jian Zhang, Jinxin Zhang, Kejia Wang, Jin Li, Yunwei Wang, Dahai Hu, Yunshu Yang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(8): 3324-3336. doi:10.7150/ijbs.71167
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Neutrophil extracellular traps mediate m6A modification and regulates sepsis-associated acute lung injury by activating ferroptosis in alveolar epithelial cells
Hao Zhang, Jinlong Liu, Yilu Zhou, Mengdi Qu, Yanghanzhao Wang, Kefang Guo, Ruling Shen, Zhirong Sun, Juan P. Cata, Shuofei Yang, Wankun Chen, Changhong Miao
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(8): 3337-3357. doi:10.7150/ijbs.69141
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

TBK1 Facilitates GLUT1-Dependent Glucose Consumption by suppressing mTORC1 Signaling in Colorectal Cancer Progression
Diyuan Zhou, Yizhou Yao, Liang Zong, Guoqiang Zhou, Min Feng, Junjie Chen, Ganggang Liu, Guoliang Chen, Kang Sun, Huihui Yao, Yu Liu, Xinyu Shi, Weigang Zhang, Bo Shi, Qingliang Tai, Guanting Wu, Liang Sun, Wenqing Hu, Xinguo Zhu, Songbing He
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(8): 3374-3389. doi:10.7150/ijbs.70742
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Dynamics of the gut-liver axis in rats with varying fibrosis severity
Hongyan Xiang, Zongyi Liu, Huanyu Xiang, Dejuan Xiang, Shuang Xiao, Jing Xiao, Wei Shen, Peng Hu, Hong Ren, Mingli Peng
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(8): 3390-3404. doi:10.7150/ijbs.69833
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Cold Atmospheric Plasma Boosts Virus Multiplication via EGFR(Tyr1068) Phosphorylation-Mediated Control on Cell Mitophagy
Peiyu Han, Li Shen, Nan Nan, Renwu Zhou, Tianci Li, Xiaofeng Dai
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(8): 3405-3420. doi:10.7150/ijbs.71983
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A Positive Feedback Loop between Inactive VHL-Triggered Histone Lactylation and PDGFRβ Signaling Drives Clear Cell Renal Cell Carcinoma Progression
Jiefeng Yang, Li Luo, Chongyu Zhao, Xiyuan Li, Zimo Wang, Ziwei Zeng, Xin Yang, Xiaobin Zheng, Haiqing Jie, Liang Kang, Shujuan Li, Shuang Liu, Chi Zhou, Huashan Liu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(8): 3470-3483. doi:10.7150/ijbs.73398
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CBX3 Regulated By YBX1 Promotes Smoking-induced Pancreatic Cancer Progression via Inhibiting SMURF2 Expression
Huan Zhang, Haixin Yu, Dianyuan Ren, Yan Sun, Feng Guo, Hongkun Cai, Chen Zhou, Yingke Zhou, Xin Jin, Heshui Wu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(8): 3484-3497. doi:10.7150/ijbs.68995
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

UBE2S as a novel ubiquitinated regulator of p16 and β-catenin to promote bone metastasis of prostate cancer
Shengmeng Peng, Xu Chen, Chaoyun Huang, Chenwei Yang, Minyi Situ, Qianghua Zhou, Yihong Ling, Hao Huang, Ming Huang, Yangjie Zhang, Liang Cheng, Qiang Zhang, Zhenghui Guo, Yiming Lai, Jian Huang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(8): 3528-3543. doi:10.7150/ijbs.72629
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Cold atmospheric plasmas target breast cancer stemness via modulating AQP3-19Y mediated AQP3-5K and FOXO1 K48-ubiquitination
Xiaofeng Dai, Dongyan Cai, Peiyu Wang, Nan Nan, Lihui Yu, Zhifa Zhang, Renwu Zhou, Dong Hua, Jianying Zhang, Kostya (Ken) Ostrikov, Erik Thompson
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(8): 3544-3561. doi:10.7150/ijbs.72296
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

The Networks of Noncoding RNAs and Their Direct Molecular Targets in Myocardial Infarction
Shiqi Wang, Yang Wang, Hongxin Cheng, Qing Zhang, Chenying Fu, Chengqi He, Quan Wei
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(8): 3194-3208. doi:10.7150/ijbs.69671
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Circulating tumor cells in the early detection of human cancers
Zixin Feng, Junyu Wu, Yuanjun Lu, Yau-Tuen Chan, Cheng Zhang, Di Wang, Dan Luo, Yuan Huang, Yibin Feng, Ning Wang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(8): 3251-3265. doi:10.7150/ijbs.71768
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Exosomes in atherosclerosis: Convergence on macrophages
Kaiying Yang, Qi Xiao, Mengying Niu, Xudong Pan, Xiaoyan Zhu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(8): 3266-3281. doi:10.7150/ijbs.71862
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The regulatory function of piRNA/PIWI complex in cancer and other human diseases: The role of DNA methylation
Dong-Dong Jia, Hui Jiang, Yi-Fei Zhang, Yu Zhang, Li-Li Qian, Yin-Feng Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(8): 3358-3373. doi:10.7150/ijbs.68221
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Targeting HMGB1: An available Therapeutic Strategy for Breast Cancer Therapy
Haonan Dong, Lu Zhang, Suling Liu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(8): 3421-3434. doi:10.7150/ijbs.73504
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Role of Non-coding RNAs in Axon Regeneration after Peripheral Nerve Injury
Ming Liu, Pei Li, Yuanyuan Jia, Qingjun Cui, Kexin Zhang, Jingjing Jiang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(8): 3435-3446. doi:10.7150/ijbs.70290
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Emerging roles of protein palmitoylation and its modifying enzymes in cancer cell signal transduction and cancer therapy
Zhuang Liu, Mingming Xiao, Yaqi Mo, Han Wang, Yamei Han, Xu Zhao, Xue Yang, Zhenxing Liu, Bo Xu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(8): 3447-3457. doi:10.7150/ijbs.72244
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The progress of multimodal imaging combination and subregion based radiomics research of cancers
Luyuan Zhang, Yumin Wang, Zhouying Peng, Yuxiang Weng, Zebin Fang, Feng Xiao, Chao Zhang, Zuoxu Fan, Kaiyuan Huang, Yu Zhu, Weihong Jiang, Jian Shen, Renya Zhan
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(8): 3458-3469. doi:10.7150/ijbs.71046
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The versatile emodin: A natural easily acquired anthraquinone possesses promising anticancer properties against a variety of cancers
Qing Zhang, Wen Wen Chen, Xue Sun, Die Qian, Dan Dan Tang, Li Lin Zhang, Mei Yan Li, Lin Yu Wang, Chun-Jie Wu, Wei Peng
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(8): 3498-3527. doi:10.7150/ijbs.70447
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image