Issue cover v12i8

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 12 (8); 2016

Research Papers

Graphic abstract

Generation of a Mouse Full-length Balancer with Versatile Cassette-shuttling Selection Strategy
Zhisheng Ye, Lei Sun, Rongbo Li, Min Han, Yuan Zhuang, Xiaohui Wu, Tian Xu
Int. J. Biol. Sci. 2016; 12(8): 911-916. doi:10.7150/ijbs.15172
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Yorkie Facilitates Organ Growth and Metamorphosis in Bombyx
Shumin Liu, Panli Zhang, Hong-Sheng Song, Hai-Sheng Qi, Zhao-Jun Wei, Guozheng Zhang, Shuai Zhan, Zhihong Liu, Sheng Li
Int. J. Biol. Sci. 2016; 12(8): 917-930. doi:10.7150/ijbs.14872
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The Protein Elicitor PevD1 Enhances Resistance to Pathogens and Promotes Growth in Arabidopsis
Mengjie Liu, Najeeb Ullah Khan, Ningbo Wang, Xiufen Yang, Dewen Qiu
Int. J. Biol. Sci. 2016; 12(8): 931-943. doi:10.7150/ijbs.15447
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Protective Effect of Thymoquinone against Cyclophosphamide-Induced Hemorrhagic Cystitis through Inhibiting DNA Damage and Upregulation of Nrf2 Expression
Prashant R. Gore, Chaitali P. Prajapati, Umesh B. Mahajan, Sameer N. Goyal, Sateesh Belemkar, Shreesh Ojha, Chandragouda R. Patil
Int. J. Biol. Sci. 2016; 12(8): 944-953. doi:10.7150/ijbs.15781
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Selecting Cells for Bioartificial Liver Devices and the Importance of a 3D Culture Environment: A Functional Comparison between the HepaRG and C3A Cell Lines
Martien van Wenum, Aziza A.A. Adam, Theodorus B.M. Hakvoort, Erik J. Hendriks, Valery Shevchenko, Thomas M. van Gulik, Robert A.F.M. Chamuleau, Ruurdtje Hoekstra
Int. J. Biol. Sci. 2016; 12(8): 964-978. doi:10.7150/ijbs.15165
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

BDNF-mediates Down-regulation of MicroRNA-195 Inhibits Ischemic Cardiac Apoptosis in Rats
Pengzhou Hang, Chuan Sun, Jing Guo, Jing Zhao, Zhimin Du
Int. J. Biol. Sci. 2016; 12(8): 979-989. doi:10.7150/ijbs.15071
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Fibroblast Growth Factor Receptor 3 Deficiency Does Not Impair the Osteoanabolic Action of Parathyroid Hormone on Mice
Yangli Xie, Lingxian Yi, Tujun Weng, Junlan Huang, Fengtao Luo, Wanling Jiang, Cory J Xian, Xiaolan Du, Lin Chen
Int. J. Biol. Sci. 2016; 12(8): 990-999. doi:10.7150/ijbs.14077
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Carbon Monoxide Improves Neurologic Outcomes by Mitochondrial Biogenesis after Global Cerebral Ischemia Induced by Cardiac Arrest in Rats
Peng Wang, Lan Yao, Li-li Zhou, Yuan-shan Liu, Ming-di Chen, Hai-dong Wu, Rui-ming Chang, Yi Li, Ming-gen Zhou, Xiang-shao Fang, Tao Yu, Long-yuan Jiang, Zi-tong Huang
Int. J. Biol. Sci. 2016; 12(8): 1000-1009. doi:10.7150/ijbs.13222
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Cis-Natural Antisense Transcripts Are Mainly Co-expressed with Their Sense Transcripts and Primarily Related to Energy Metabolic Pathways during Muscle Development
Yunxia Zhao, Ye Hou, Changzhi Zhao, Fei Liu, Yu Luan, Lu Jing, Xinyun Li, Mengjin Zhu, Shuhong Zhao
Int. J. Biol. Sci. 2016; 12(8): 1010-1021. doi:10.7150/ijbs.14825
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Rapamycin Reduced Ischemic Brain Damage in Diabetic Animals Is Associated with Suppressions of mTOR and ERK1/2 Signaling
Ping Liu, Xiao Yang, Changchun Hei, Yvonne Meli, Jianguo Niu, Tao Sun, P. Andy Li
Int. J. Biol. Sci. 2016; 12(8): 1032-1040. doi:10.7150/ijbs.15624
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

The Involving Roles of Intrahepatic and Extrahepatic Stem/Progenitor Cells (SPCs) to Liver Regeneration
Wei-hui Liu, Li-na Ren, Tao Wang, Nalu Navarro-Alvarez, Li-jun Tang
Int. J. Biol. Sci. 2016; 12(8): 954-963. doi:10.7150/ijbs.15715
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A Review of Neoadjuvant Chemoradiotherapy for Locally Advanced Rectal Cancer
Yi Li, Ji Wang, Xiaowei Ma, Li Tan, Yanli Yan, Chaofan Xue, Beina Hui, Rui Liu, Hailin Ma, Juan Ren
Int. J. Biol. Sci. 2016; 12(8): 1022-1031. doi:10.7150/ijbs.15438
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image