Issue cover v15i3

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 15 (3); 2019

Research Papers

Graphic abstract

Autophagy resists EMT process to maintain retinal pigment epithelium homeostasis
Hao Feng, Xin Zhao, Qiqiang Guo, Yanling Feng, Mengtao Ma, Wendong Guo, Xiang Dong, Chengsi Deng, Chunlu Li, Xiaoyu Song, Shuai Han, Liu Cao
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(3): 507-521. doi:10.7150/ijbs.30575
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Combined Androgen receptor blockade overcomes the resistance of breast cancer cells to palbociclib
Wenfei Ji, Yaqin Shi, Xin Wang, Weiwei He, Lin Tang, Shengwang Tian, Hua Jiang, Yongqian Shu, Xiaoxiang Guan
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(3): 522-532. doi:10.7150/ijbs.30572
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

RRM2 is a potential prognostic biomarker with functional significance in glioma
Hongzhi Sun, Bingya Yang, Hao Zhang, Jingwei Song, Yenan Zhang, Jicheng Xing, Zhihui Yang, Changyong Wei, Tuoye Xu, Zhennan Yu, Zhipeng Xu, Min Hou, Minjun Ji, Yansong Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(3): 533-543. doi:10.7150/ijbs.30114
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Cyclin G2 Inhibits the Warburg Effect and Tumour Progression by Suppressing LDHA Phosphorylation in Glioma
Sen Li, Jinlan Gao, Xinbin Zhuang, Chenyang Zhao, Xiaoyu Hou, Xuesha Xing, Chen Chen, Qi Liu, Shuang Liu, Yang Luo
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(3): 544-555. doi:10.7150/ijbs.30297
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Rosmarinic acid alleviates cardiomyocyte apoptosis via cardiac fibroblast in doxorubicin-induced cardiotoxicity
Xin Zhang, Jin-Xiu Zhu, Zhen-Guo Ma, Hai-Ming Wu, Si-Chi Xu, Peng Song, Chun-Yan Kong, Yu-Pei Yuan, Wei Deng, Qi-Zhu Tang
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(3): 556-567. doi:10.7150/ijbs.29907
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Inhibition of Heme Oxygenase-1 enhances hyperthermia-induced autophagy and antiviral effect
Yang Yang, He-Xiao Wang, Lan Zhang, Wei Huo, Xiao-Dong Li, Rui-Qun Qi, Xiao-Yu Song, Shi Wei, Xing-Hua Gao, Shuai Han, Liu Cao
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(3): 568-578. doi:10.7150/ijbs.29759
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

miR-9 Enhances the Chemosensitivity of AML Cells to Daunorubicin by Targeting the EIF5A2/MCL-1 Axis
Yanhui Liu, Pingchong Lei, Hong Qiao, Kai Sun, Xiling Lu, Fengchang Bao, Runhong Yu, Cheng Lian, Yao Li, Wei Chen, Fei Xue
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(3): 579-586. doi:10.7150/ijbs.29775
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

TRIB3 Promotes the Proliferation and Invasion of Renal Cell Carcinoma Cells via Activating MAPK Signaling Pathway
Baoan Hong, Jingcheng Zhou, Kaifang Ma, Jiufeng Zhang, Haibiao Xie, Kenan Zhang, Lei Li, Lin Cai, Ning Zhang, Zhongyuan Zhang, Kan Gong
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(3): 587-597. doi:10.7150/ijbs.29737
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A novel role of Cx43-composed GJIC in PDT phototoxicity: an implication of Cx43 for the enhancement of PDT efficacy
Deng-Pan Wu, Li-Ru Bai, Yan-Fang Lv, Yan Zhou, Chun-Hui Ding, Si-Man Yang, Fan Zhang, Jin-Lan Huang
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(3): 598-609. doi:10.7150/ijbs.29582
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Activation of AMPK by metformin promotes renal cancer cell proliferation under glucose deprivation through its interaction with PKM2
Meihan Liu, Zhuo Zhang, Hui Wang, Xiaoliang Chen, Chunxiang Jin
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(3): 617-627. doi:10.7150/ijbs.29689
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The KLF14 Transcription Factor Regulates Glycolysis by Downregulating LDHB in Colorectal Cancer
Guiyang Wu, Shichao Yuan, Zaiping Chen, Guoping Chen, Qinghao Fan, Hao Dong, Fubo Ye, Jing Li, Xiongwen Zhu
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(3): 628-635. doi:10.7150/ijbs.30652
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

SMARCAD1 Promotes Pancreatic Cancer Cell Growth and Metastasis through Wnt/β-catenin-Mediated EMT
Furao Liu, Zebin Xia, Meichao Zhang, Jiping Ding, Yang Feng, Jianwei Wu, Yun Dong, Wei Gao, Zengwei Han, Yuanhua Liu, Yuan Yao, Dong Li
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(3): 636-646. doi:10.7150/ijbs.29562
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

FBXO22 Suppresses Metastasis in Human Renal Cell Carcinoma via Inhibiting MMP-9-Mediated Migration and Invasion and VEGF-Mediated Angiogenesis
Feng Guo, Jinjin Liu, Xiao Han, Xuping Zhang, Tian Lin, You Wang, Jin Bai, Junqing Han
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(3): 647-656. doi:10.7150/ijbs.31293
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

EBV miR-BART10-3p Promotes Cell Proliferation and Migration by Targeting DKK1
Kyoungmi Min, Suk Kyeong Lee
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(3): 657-667. doi:10.7150/ijbs.30099
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Attenuation of STAT3 Phosphorylation Promotes Apoptosis and Chemosensitivity in Human Osteosarcoma Induced by Raddeanin A
Zhuoying Wang, Chongren Wang, Dongqing Zuo, Tao Zhang, Fei Yin, Zifei Zhou, Hongsheng Wang, Jing Xu, Min Mao, Gangyang Wang, Yingqi Hua, Wei Sun, Zhengdong Cai
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(3): 668-679. doi:10.7150/ijbs.30168
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Andrographolide Enhances TRAIL-Induced Apoptosis via p53-Mediated Death Receptors Up-Regulation and Suppression of the NF-кB Pathway in Bladder Cancer Cells
Yuyou Deng, Ran Bi, Haoran Guo, Jiaxin Yang, Yujun Du, Chunxi Wang, Wei Wei
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(3): 688-700. doi:10.7150/ijbs.30847
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Sirt6 Suppresses High Glucose-Induced Mitochondrial Dysfunction and Apoptosis in Podocytes through AMPK Activation
Yanqin Fan, Qian Yang, Yingjie Yang, Zhao Gao, Yiqiong Ma, Lu Zhang, Wei Liang, Guohua Ding
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(3): 701-713. doi:10.7150/ijbs.29323
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Differential Expression Patterns of Glycolytic Enzymes and Mitochondria-Dependent Apoptosis in PCOS Patients with Endometrial Hyperplasia, an Early Hallmark of Endometrial Cancer, In Vivo and the Impact of Metformin In Vitro
Tao Wang, Jiao Zhang, Min Hu, Yuehui Zhang, Peng Cui, Xin Li, Juan Li, Edvin Vestin, Mats Brännström, Linus R Shao, Håkan Billig
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(3): 714-725. doi:10.7150/ijbs.31425
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Obesity, Nonalcoholic Fatty Liver Disease and Adipocytokines Network in Promotion of Cancer
Rosa Divella, Antonio Mazzocca, Antonella Daniele, Carlo Sabbà, Angelo Paradiso
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(3): 610-616. doi:10.7150/ijbs.29599
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Reactive Oxygen Species Related Noncoding RNAs as Regulators of Cardiovascular Diseases
Yanhan Dong, Wenhua Xu, Cuiyun Liu, Peijun Liu, Peifeng Li, Kun Wang
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(3): 680-687. doi:10.7150/ijbs.30464
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image