Issue cover v15i4

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 15 (4); 2019

Research Papers

Graphic abstract

USP17 Suppresses Tumorigenesis and Tumor Growth through Deubiquitinating AEP
Xi Chen, Chen Wang, Keman Liao, Sunhai Zhou, Lu Cao, Jiayi Chen, Cheng Xu, Yingying Lin
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(4): 738-748. doi:10.7150/ijbs.30106
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Prevalence of sexual harassment of nurses and nursing students in China: a meta-analysis of observational studies
Liang-Nan Zeng, Qian-Qian Zong, Ji-Wen Zhang, Li Lu, Feng-Rong An, Chee H. Ng, Gabor S. Ungvari, Fang-Yu Yang, Teris Cheung, Ligang Chen, Yu-Tao Xiang
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(4): 749-756. doi:10.7150/ijbs.28144
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Contributions of suboolemmal acidic vesicles and microvilli to the intracellular Ca2+ increase in the sea urchin eggs at fertilization
F Vasilev, N Limatola, JT Chun, L Santella
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(4): 757-775. doi:10.7150/ijbs.28461
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Farrerol Ameliorates APAP-induced Hepatotoxicity via Activation of Nrf2 and Autophagy
Lidong Wang, Wei Wei, Qingfei Xiao, Huahong Yang, Xinxin Ci
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(4): 788-799. doi:10.7150/ijbs.30677
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Dendropanax morbifera Ameliorates Thioacetamide-Induced Hepatic Fibrosis via TGF-β1/Smads Pathways
Hun Yong Yang, Kyeong Seok Kim, Yong Hee Lee, Jae Hyeon Park, Jung-Hwan Kim, Seok-Yong Lee, Young-Mi Kim, In Su Kim, Sam Kacew, Byung Mu Lee, Jong Hwan Kwak, Kyungsil Yoon, Hyung Sik Kim
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(4): 800-811. doi:10.7150/ijbs.30356
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Upregulated MMP28 in Hepatocellular Carcinoma Promotes Metastasis via Notch3 Signaling and Predicts Unfavorable Prognosis
Jiangfan Zhou, Xixi Zheng, Mei Feng, Zhichao Mo, Yunfeng Shan, Yilin Wang, Jing Jin
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(4): 812-825. doi:10.7150/ijbs.31335
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Repression of Hexokinases II-Mediated Glycolysis Contributes to Piperlongumine-Induced Tumor Suppression in Non-Small Cell Lung Cancer Cells
Li Zhou, Ming Li, Xinyou Yu, Feng Gao, Wei Li
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(4): 826-837. doi:10.7150/ijbs.31749
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The LIM-Only Protein FHL2 is involved in Autophagy to Regulate the Development of Skeletal Muscle Cell
Zihao Liu, Shunshun Han, Yan Wang, Can Cui, Qing Zhu, Xiaosong Jiang, Chaowu Yang, Huarui Du, Chunlin Yu, Qingyun Li, Haorong He, Xiaoxu Shen, Yuqi Chen, Yao Zhang, Lin Ye, Zhichao Zhang, Diyan Li, Xiaoling Zhao, Huadong Yin
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(4): 838-846. doi:10.7150/ijbs.31371
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MicroRNA-322 Regulates Self-renewal of Mouse Spermatogonial Stem Cells through Rassf8
Yinjuan Wang, Xiaoyong Li, Xiaowen Gong, Yongqiang Zhao, Ji Wu
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(4): 857-869. doi:10.7150/ijbs.30611
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

BMI1 Deficiency Results in Female Infertility by Activating p16/p19 Signaling and Increasing Oxidative Stress
Rong Wang, Xian Xue, Yang Wang, Haiyang Zhao, Yuling Zhang, Hui Wang, Dengshun Miao
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(4): 870-881. doi:10.7150/ijbs.30488
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Glycolytic Enzyme PKM2 Mediates Autophagic Activation to Promote Cell Survival in NPM1-Mutated Leukemia
Lu Wang, Liyuan Yang, Zailin Yang, Yuting Tang, Yao Tao, Qian Zhan, Li Lei, Yipei Jing, Xueke Jiang, Hongjun Jin, Qin Zou, Jingrong Xian, Ling Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(4): 882-894. doi:10.7150/ijbs.30290
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Systematic Analysis of tRNA-Derived Small RNAs Reveals Novel Potential Therapeutic Targets of Traditional Chinese Medicine (Buyang-Huanwu-Decoction) on Intracerebral Hemorrhage
Pengfei Li, Tao Tang, Tao Liu, Jing Zhou, Hanjin Cui, Zehui He, Yuanyuan Zhong, En Hu, Ali Yang, Gaohui Wei, Jiekun Luo, Yang Wang
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(4): 895-908. doi:10.7150/ijbs.29744
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Autophagy in Ovarian Follicular Development and Atresia
Jiawei Zhou, Xianwen Peng, Shuqi Mei
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(4): 726-737. doi:10.7150/ijbs.30369
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Bone function, dysfunction and its role in diseases including critical illness
Nan Su, Jing Yang, Yangli Xie, Xiaolan Du, Hangang Chen, Zhou Hong, Lin Chen
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(4): 776-787. doi:10.7150/ijbs.27063
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

PCAT-1: A Novel Oncogenic Long Non-Coding RNA in Human Cancers
Tiefu Xiong, Jianfa Li, Fangfang Chen, Fangting Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2019; 15(4): 847-856. doi:10.7150/ijbs.30970
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image