Issue cover v16i13

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 16 (13); 2020

Research Papers

Graphic abstract

LncRNA IGFBP4-1 promotes tumor development by activating Janus kinase-signal transducer and activator of transcription pathway in bladder urothelial carcinoma
Chunjing Li, Yu Cao, Li Zhang, Jierong Li, Huayan Wu, Fengsheng Ling, Jintao Zheng, Jianfeng Wang, Bowei Li, Jun He, Xumin Xie, Zhilin Li, Yiping Chen, Xuemei He, Mingjuan Guo, Huiling Wei, Jing Ye, Yun Guo, Shilin Zhang, Liang Liu, Guoqing Liu, Chunxiao Liu
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(13): 2271-2282. doi:10.7150/ijbs.46986
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Long noncoding RNA LINC01123 promotes the proliferation and invasion of hepatocellular carcinoma cells by modulating the miR-34a-5p/TUFT1 axis
Zunqiang Xiao, Yang Liu, Junjun Zhao, Lijie Li, Linjun Hu, Qiliang Lu, Zhi Zeng, Xin Liu, Dongsheng Huang, Wei Yang, Qiuran Xu
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(13): 2296-2305. doi:10.7150/ijbs.45457
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

KLF6 Acetylation Promotes Sublytic C5b-9-Induced Production of MCP-1 and RANTES in Experimental Mesangial Proliferative Glomerulonephritis
Tianyi Yu, Yajuan Gong, Yu Liu, Lu Xia, Chenhui Zhao, Longfei Liu, Mengxiao Xie, Zhijiao Wu, Dan Zhao, Wen Qiu, Yingwei Wang, Jing Zhang, Mingde Ji
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(13): 2340-2356. doi:10.7150/ijbs.46573
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Glucocorticoids improve severe or critical COVID-19 by activating ACE2 and reducing IL-6 levels
Zhen Xiang, Jialin Liu, Dake Shi, Wei Chen, Jun Li, Ranlin Yan, Yufang Bi, Weiguo Hu, Zhenggang Zhu, Yingyan Yu, Zhitao Yang
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(13): 2382-2391. doi:10.7150/ijbs.47652
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

LEF1/Id3/HRAS axis promotes the tumorigenesis and progression of esophageal squamous cell carcinoma
Xinyu Wang, Yue Zhao, Xiang Fei, Qijue Lu, Yang Li, Yang Yuan, Chaojing Lu, Chunguang Li, Hezhong Chen
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(13): 2392-2404. doi:10.7150/ijbs.47035
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A Novel Ferroptosis-related Gene Signature for Overall Survival Prediction in Patients with Hepatocellular Carcinoma
Jie-ying Liang, De-shen Wang, Hao-cheng Lin, Xiu-xing Chen, Hui Yang, Yun Zheng, Yu-hong Li
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(13): 2430-2441. doi:10.7150/ijbs.45050
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Bioinformatic Analysis of Correlation between Immune Infiltration and COVID-19 in Cancer Patients
Xin Huang, Chaobin He, Xin Hua, Anna Kan, Shuxin Sun, Jun Wang, Shengping Li
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(13): 2464-2476. doi:10.7150/ijbs.48639
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

An overview of the expert consensus on the mental health treatment and services for major psychiatric disorders during COVID-19 outbreak: China's experiences
Yu-Tao Xiang, Na Zhao, Yan-Jie Zhao, Zihan Liu, Qinge Zhang, Yuan Feng, Xiao-Na Yan, Teris Cheung, Chee H. Ng
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(13): 2265-2270. doi:10.7150/ijbs.47419
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CRISPR/Cas9-related technologies in liver diseases: from feasibility to future diversity
Tao Xu, Li Li, Yu-chen Liu, Wei Cao, Jia-si Chen, Shuang Hu, Ying Liu, Liang-yun Li, Hong Zhou, Xiao-ming Meng, Cheng Huang, Lei Zhang, Jun Li, Huan Zhou
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(13): 2283-2295. doi:10.7150/ijbs.33481
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Bile acids mediated potential functional interaction between FXR and FATP5 in the regulation of Lipid Metabolism
Anita Kumari, Dharam Pal Pathak, Shailendra Asthana
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(13): 2308-2322. doi:10.7150/ijbs.44774
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The Role of Interleukins in Colorectal Cancer
Jingjing Li, Ling Huang, Hanzhang Zhao, Yuheng Yan, Jing Lu
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(13): 2323-2339. doi:10.7150/ijbs.46651
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The Gut-liver Axis in Immune Remodeling: New insight into Liver Diseases
Xinyu Yang, Di Lu, Jianyong Zhuo, Zuyuan Lin, Modan Yang, Xiao Xu
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(13): 2357-2366. doi:10.7150/ijbs.46405
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Kupffer Cells in Non-alcoholic Fatty Liver Disease: Friend or Foe?
Jiajia Chen, Xiaoyi Deng, Yongjian Liu, Qiuhua Tan, Guidong Huang, Qishi Che, Jiao Guo, Zhengquan Su
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(13): 2367-2378. doi:10.7150/ijbs.47143
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Interleukin 22 in Liver Injury, Inflammation and Cancer
Ye Wu, Jie Min, Chang Ge, Jinping Shu, Di Tian, Yuan Yuan, Dian Zhou
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(13): 2405-2413. doi:10.7150/ijbs.38925
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The Roles of Noncardiomyocytes in Cardiac Remodeling
Dan Yang, Han-Qing Liu, Fang-Yuan Liu, Nan Tang, Zhen Guo, Shu-Qing Ma, Peng An, Ming-Yu Wang, Hai-Ming Wu, Zheng Yang, Di Fan, Qi-Zhu Tang
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(13): 2414-2429. doi:10.7150/ijbs.47180
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Serine/arginine-rich splicing factors: the bridge linking alternative splicing and cancer
Xiang Zheng, Qiu Peng, Lujuan Wang, Xuemei Zhang, Lili Huang, Jia Wang, Zailong Qin
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(13): 2442-2453. doi:10.7150/ijbs.46751
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Role of Hippo-YAP1/TAZ pathway and its crosstalk in cardiac biology
Xiaoqing Chen, Wenchang Yuan, Yilang Li, Jiandong Luo, Ning Hou
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(13): 2454-2463. doi:10.7150/ijbs.47142
Full text PDF PubMed PMC

Commentary

Glucocorticoids save lives in COVID-19 patients
Chu-Xia Deng
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(13): 2477-2478. doi:10.7150/ijbs.49125
Full text PDF PubMed PMC

Errata

Erratum for Alveolar Type II Cells Escape Stress Failure Caused By Tonic Stretch Through Transient Focal Adhesion Disassembly
Xiao-Yang Liu, Xiao-Fei Chen, Yan-Hong Ren, Qing-Yuan Zhan, Chen Wang, Chun Yang
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(13): 2306-2307. doi:10.7150/ijbs.48633
Full text PDF PubMed PMC


Andrographolide Suppress Tumor Growth by Inhibiting TLR4/NF-κB Signaling Activation in Insulinoma: Erratum
Qian-Qian Zhang, Yi Ding, Yan Lei, Cui-Ling Qi, Xiao-Dong He, Tian Lan, Jiang-Chao Li, Ping Gong, Xuesong Yang, Jian-Guo Geng, Li-Jing Wang
Int. J. Biol. Sci. 2020; 16(13): 2379-2381. doi:10.7150/ijbs.49433
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image