Issue cover v18i15

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 18 (15); 2022

Research Papers

Graphic abstract

Serological responses to human virome define clinical outcomes of Italian patients infected with SARS-CoV-2
Limin Wang, Julián Candia, Lichun Ma, Yongmei Zhao, Luisa Imberti, Alessandra Sottini, Eugenia Quiros-Roldan, Kerry Dobbs, Peter D. Burbelo, Jeffrey I. Cohen, Ottavia M. Delmonte, Marshonna Forgues, Hui Liu, Helen F. Matthews, Elana Shaw, Michael A. Stack, Sarah E. Weber, Yu Zhang, Andrea Lisco, Irini Sereti, Helen C. Su, Luigi D. Notarangelo, Xin Wei Wang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(15): 5591-5606. doi:10.7150/ijbs.78002
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Regulation of Podocyte Injury by CircHIPK3/FUS Complex in Diabetic Kidney Disease
Feng Liu, Jing Huang, Chunyun Zhang, Yaru Xie, Yiling Cao, Li Tao, Hui Tang, Jihong Lin, Hans-Peter Hammes, Kun Huang, Fan Yi, Hua Su, Chun Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(15): 5624-5640. doi:10.7150/ijbs.75994
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Traditional Chinese Medicine JingYinGuBiao Formula Therapy Improves the Negative Conversion Rate of SARS-CoV2 in Patients with Mild COVID-19
Bowu Chen, Peihua Geng, Jiaojiao Shen, Suthat Liangpunsakul, Hua Lyu, Jue Zhang, Yanbing Yang, Lei Zhang, Yuping Xu, Chunling Dong, Yanping Wang, Yan Xue, Wei Zhang, Hua Liu, Man Li, Yueqiu Gao
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(15): 5641-5652. doi:10.7150/ijbs.76699
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

TMP195 Exerts Antitumor Effects on Colorectal Cancer by Promoting M1 Macrophages Polarization
Yicheng Han, Jiachun Sun, Yanyan Yang, Yunlong Liu, Jun Lou, Hongming Pan, Junlin Yao, Weidong Han
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(15): 5653-5666. doi:10.7150/ijbs.73264
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Identification of Gαi3 as a novel molecular therapeutic target of cervical cancer
Jie Zhang, De-pei Yin, Yan Zhang, Jia-nan Zhang, Yan Yang, Zhi-qing Zhang, Li Zhou, Yan Lv, Hai-wei Huang, Cong Cao
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(15): 5667-5680. doi:10.7150/ijbs.77126
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Nobiletin suppresses cholangiocarcinoma proliferation via inhibiting GSK3β
Liping You, Jiacheng Lin, Zhuo Yu, Yihan Qian, Yuting Bi, Fang Wang, Lei Zhang, Chao Zheng, Jinghao Zhang, Wenxuan Li, Yaxuan Cai, Yueqiu Gao, Xiaoni Kong, Xuehua Sun
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(15): 5698-5712. doi:10.7150/ijbs.78345
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

HDAC5-mediated Smad7 silencing through MEF2A is critical for fibroblast activation and hypertrophic scar formation
Ya Gao, Yangdan Liu, Danning Zheng, Chiakang Ho, Dongsheng Wen, Jiaming Sun, Lu Huang, Yuxin Liu, Qingfeng Li, Yifan Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(15): 5724-5739. doi:10.7150/ijbs.76140
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Small Intestine-specific Knockout of CIDEC Improves Obesity and Hepatic Steatosis by Inhibiting Synthesis of Phosphatidic Acid
Liang Huang, Qichao Liao, Tingli Pan, Yu Sun, Zhier Aluo, Lianggui Xiao, Jingsu Yu, Siqi Liu, Yang Xiao, Yufeng Yang, Yixing Li, Lei Zhou
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(15): 5740-5752. doi:10.7150/ijbs.74348
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

N6-methyladenosine of Socs1 modulates macrophage inflammatory response in different stiffness environments
Zhekai Hu, Yuqing Li, Weihao Yuan, Lijian Jin, Wai Keung Leung, Chengfei Zhang, Yanqi Yang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(15): 5753-5769. doi:10.7150/ijbs.74196
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Chronic Inflammation Pathway NF-κB Cooperates with Epigenetic Reprogramming to Drive the Malignant Progression of Glioblastoma
Kefeng Lin, Wenli Gao, Ning Chen, Shuyao Yang, Han Wang, Ran Wang, Fang Xie, Jiaqi Meng, Eric W.-F. Lam, Suyi Li, Wei Cheng, Puxiang Chen, Hongjin Wu, Jinsong Yan, Di Jin, Bilian Jin
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(15): 5770-5786. doi:10.7150/ijbs.73749
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Circular RNA hsa_circ_0003823 promotes the Tumor Progression, Metastasis and Apatinib Resistance of Esophageal Squamous Cell Carcinoma by miR-607/CRISP3 Axis
Yu-Ming Wang, Qi-Wu Zhao, Zhi-Yong Sun, Hai-Ping Lin, Xin Xu, Min Cao, Yu-Jie Fu, Xiao-Jing Zhao, Xiu-Mei Ma, Qing Ye
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(15): 5787-5808. doi:10.7150/ijbs.76096
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Biologically synthesis of gold nanoparticles using Cirsium japonicum var. maackii extract and the study of anti-cancer properties on AGS gastric cancer cells
Xiao-jie Mi, Hye-Ryung Park, Sanjeevram Dhandapani, Sanghyun Lee, Yeon-Ju Kim
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(15): 5809-5826. doi:10.7150/ijbs.77734
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Humoral Immunogenicity to SARS-CoV-2 Vaccination in Liver Transplant Recipients: A Systematic Review and Meta-Analysis
Jeong-Ju Yoo, Dong Keon Yon, Seung Won Lee, Jae Il Shin, Beom Kyung Kim
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(15): 5849-5857. doi:10.7150/ijbs.77030
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Platelet-derived extracellular vesicles inhibit ferroptosis and promote distant metastasis of nasopharyngeal carcinoma by upregulating ITGB3
Fei Li, Ting Xu, Peiling Chen, Rui Sun, Chaoyi Li, Xin Zhao, Jinxin Ou, Jingyao Li, Taoshu Liu, Maozhen Zeng, Weizhong Zheng, Yunchen Lin, Le Yang, Zecang Li, Haisheng Chen, Qing Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(15): 5858-5872. doi:10.7150/ijbs.76162
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

C3G down-regulation enhances pro-migratory and stemness properties of oval cells by promoting an epithelial-mesenchymal-like process
Nerea Palao, Celia Sequera, Ángel M Cuesta, Cristina Baquero, Paloma Bragado, Alvaro Gutierrez-Uzquiza, Aránzazu Sánchez, Carmen Guerrero, Almudena Porras
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(15): 5873-5884. doi:10.7150/ijbs.73192
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Anp32e promotes renal interstitial fibrosis by upregulating the expression of fibrosis-related proteins
Ju Wei, Yi Shan, Zheng Xiao, Lu Wen, Yilin Tao, Xi Fang, Hanwen Luo, Chengyuan Tang, Ying Li
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(15): 5897-5912. doi:10.7150/ijbs.74431
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Integrated pathological analysis to develop a Gal-9 based immune survival stratification to predict the outcome of lung large cell neuroendocrine carcinoma and its usefulness in immunotherapy
Yun Che, Zhiwen Luo, Yanan Cao, Jingnan Wang, Qi Xue, Nan Sun, Jie He
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(15): 5913-5927. doi:10.7150/ijbs.76936
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

FTO-mediated autophagy promotes progression of clear cell renal cell carcinoma via regulating SIK2 mRNA stability
Yawei Xu, Jingcheng Zhou, Lei Li, Wuping Yang, Zedan Zhang, Kenan Zhang, Kaifang Ma, Haibiao Xie, Zheng Zhang, Lin Cai, Yanqing Gong, Kan Gong
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(15): 5943-5962. doi:10.7150/ijbs.77774
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Neurotrophin3 promotes hepatocellular carcinoma apoptosis through the JNK and P38 MAPK pathways
Zhangshuo Yang, Hao Zhang, Maohui Yin, Zhixiang Cheng, Ping Jiang, Maohui Feng, Bo Liao, Zhisu Liu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(15): 5963-5977. doi:10.7150/ijbs.72982
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

SRC-3 deficiency prevents atherosclerosis development by decreasing endothelial ICAM-1 expression to attenuate macrophage recruitment
Wenbo Chen, Wuyang Zheng, Shixiao Liu, Qiang Su, Kangxi Ding, Ziguan Zhang, Ping Luo, Yong Zhang, Jianming Xu, Chundong Yu, Weihua Li, Zhengrong Huang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(15): 5978-5993. doi:10.7150/ijbs.74864
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Engineering neoantigen vaccines to improve cancer personalized immunotherapy
Zaoqu Liu, Jinxiang Lv, Qin Dang, Long Liu, Siyuan Weng, Libo Wang, Zhaokai Zhou, Ying Kong, Huanyun Li, Yilin Han, Xinwei Han
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(15): 5607-5623. doi:10.7150/ijbs.76281
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Mouse models of nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD): pathomechanisms and pharmacotherapies
Tingyu Fang, Hua Wang, Xiaoyue Pan, Peter J. Little, Suowen Xu, Jianping Weng
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(15): 5681-5697. doi:10.7150/ijbs.65044
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Functional and Structural Diversity of Insect Glutathione S-transferases in Xenobiotic Adaptation
Sonu Koirala B K, Timothy Moural, Fang Zhu
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(15): 5713-5723. doi:10.7150/ijbs.77141
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Pyroptotic cell death in SARS-CoV-2 infection: revealing its roles during the immunopathogenesis of COVID-19
Man Wang, Wenguang Chang, Lei Zhang, Yuan Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(15): 5827-5848. doi:10.7150/ijbs.77561
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Recent advances in organotypic tissue slice cultures for anticancer drug development
Lin He, Chuxia Deng
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(15): 5885-5896. doi:10.7150/ijbs.78997
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Hepatic FGF21: Its Emerging Role in Inter-Organ Crosstalk and Cancers
Yue SUI, Jianping CHEN
Int. J. Biol. Sci. 2022; 18(15): 5928-5942. doi:10.7150/ijbs.76924
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image